Termeni și Condiții Generale ale Quanloop

1. Termeni de utilizare

Prin înregistrarea pe site-ul www.quanloop.com sau în aplicația mobilă în calitate de investitor (denumit în continuare Investitor), admiți că ai citit acești Termeni și condiții (denumiți în continuare Termeni) și ești de acord cu Termenii și respectarea acestora.

Termenii se aplică tuturor relațiilor de natură juridică ale Investitorilor site-ului www.quanloop.com (denumit în continuare Platforma) și Fondului de Parteneriat Limitat Quanloop (denumit în continuare Quanloop). Investitorul confirmă faptul că a citit acești Termeni și se angajează să îi respecte.

Unele secțiuni și servicii din cadrul Platformei pot fi legate de condiții specifice care se aplică în completarea Termenilor.

Quanloop își rezervă dreptul de a modifica descrierile serviciilor Platformei și/sau ale Termenilor, fără notificare prealabilă.

Quanloop nu garantează absența erorilor sau disponibilitatea întreruptă a Platformei. Investitorul utilizează Platforma pe propriul risc.

Investitorul este conștient de riscurile asociate utilizării dispozitivelor, soluțiilor, programelor și comunicațiilor electronice. Quanloop va lua măsuri rezonabile pentru a preveni riscurile asociate cu utilizarea instrumentelor, soluțiilor și aplicațiilor și comunicațiilor electronice, însă nu va fi responsabil pentru astfel de riscuri.

Quanloop nu este responsabil pentru daunele care ar putea apărea în legătură cu utilizarea Platformei și a informațiilor disponibile pe Platformă, și nici nu emite garanții cu privire la absența erorilor pe Platformă sau în informațiile disponibile în cadrul acesteia.

Toate informațiile disponibile pe Platformă, inclusiv configuraţia paginii și software-ul, sunt protejate în temeiul Legii drepturilor de autor. Informațiile disponibile pe Platformă, precum și datele conținute de aceasta, nu pot fi reproduse, distribuite sau transferate altfel către terți fără permisiunea prealabilă scrisă a Quanloop.

Quanloop își rezervă dreptul de a modifica și completa unilateral Termenii în orice moment, inclusiv restricția sau adăugarea opțiunilor de utilizare a platformei, dezvoltarea serviciilor furnizate și contribuția la o utilizare îmbunătățită și mai sigură a acestora. Modificările și completările aduse Termenilor intră în vigoare la publicarea noii ediții a Termenilor pe Platforma. Quanloop va notifica Investitorul în ceea ce privește modificările și completările aduse Termenilor, trimițând o notificare corespunzătoare la adresa de e-mail furnizată de Investitor.

Investitorul înțelege că prin deschiderea și verificarea unui cont pe platforma Quanloop și transmiterea informațiilor sale personale, Investitorul confirmă că a revăzut termenii și condițiile Notificării Quanloop privind confidențialitatea, Consimțământul pentru cookie-uri și Consimțământul de marketing și este de acord cu acestea.

Investitorul înțelege că, prin deschiderea și verificarea unui cont în Quanloop, apoi împărtășirea Linkul de Recomandare personal sau al companiei lor pentru a invita noi investitori pe platforma Quanloop, Investitorul admite, de asemenea, că este legat de termenii programului de recomandare al Quanloop. Termenii și condițiile programului de recomandare sunt menționați în documentul privind termenii de recomandare Quanloop, aflat pe Platforma.

Investitorul înțelege și este de acord ca în cazul în care Investitorul împrumută bani către Quanloop prin intermediul Platformei, se aplică, de asemenea, termenii și condițiile Contractului de împrumut și programului de recuperare a inflației. Termenii și condițiile contractului de împrumut sunt menționate în documentul Contractului de împrumut Quanloop, iar termenii și condițiile programului de recuperare a inflației sunt indicați în termenii programului Quanloop de recuperare a inflației. Ambele documente se găsesc pe Platformă.

2. Precizări legale

Toate produsele și serviciile la care se face referire pe această Platformă sunt supuse termenilor și condițiilor acordurilor respective care reglementează utilizarea lor, acești termeni și condiții putând fi modificați periodic. Produsele și serviciile menționate pe Platformă pot să nu fie disponibile pentru rezidenții din anumite țări. Prin urmare, serviciile descrise pe această Platformă nu constituie o ofertă pentru a încheia o tranzacție în nicio jurisdicție în care o astfel de ofertă poate fi considerată ilegală.

Informațiile disponibile pe Platformă nu constituie o ofertă sau o invitație de a cumpăra vreo recomandare privind investiții sau alt produs sau serviciu și nici o ofertă de a le vinde unor persoane dintr-o jurisdicție în care o astfel de ofertă sau reclamă nu este permisă sau nu poate fi realizată legal sau către persoane pentru care vizarea unei astfel de oferte sau reclame ar fi ilegală. Dacă ați decis să vizitați sau să utilizați Platforma, faceți acest lucru la inițiativa și riscul proprii și sunteți responsabil pentru respectarea tuturor legilor, regulilor și reglementărilor care vă sunt aplicabile.

Serviciile care pot fi disponibile prin intermediul Platformei sunt destinate persoanelor sau companiilor care sunt rezidente în țara în care de reședință a Quanloop sau a filialei sale care furnizează serviciul. Indiferent de reședința, locația sau locul de desfășurare ale investitorului, locul prestării serviciului în conformitate cu acești Termeni este Republica Estonia. Rezidenții altor țări pot utiliza serviciile furnizate prin intermediul Platformei numai atunci când acest lucru este permis conform legii aplicabile în propria țară de reședință, în conformitate cu cerințele legilor aplicabile și cu eventualele restricții. În mod specific, serviciile puse la dispoziție prin intermediul platformei nu sunt destinate persoanelor care sunt rezidente în acele jurisdicții în care astfel de servicii sunt interzise conform legilor care reglementează domeniile valorilor mobiliare, bancare și asigurărilor (în special în Statele Unite ale Americii, Canada și Japonia ).

3. Înregistrarea Utilizatorului, Identificarea Personală, Încheierea Contractului de Client și Utilizarea Platformei

Quanloop permite persoanelor fizice și juridice care au trecut de procedurile de identificare (cum ar fi KYC, AML, etc.) și care au citit și au fost de acord cu acești Termeni să utilizeze serviciile oferite de Quanloop, incluzând împrumutarea de bani către Quanloop și încheierea de acorduri. Un investitor neidentificat nu poate utiliza serviciile Platformei, cu excepția modificării sau completării propriilor date și a identificării personale.

Pentru a utiliza Platforma, o persoană trebuie să devină Investitor pe Platformă. În acest scop, persoana trebuie să se înregistreze pe site-ul www.quanloop.com, să treacă procesul de identificare și să fie de acord cu Termenii.

În urma înregistrării, Investitorul furnizează către Quanloop adresa de e-mail pentru scopuri de autentificare și comunicare. Autentificarea pe Platformă se face prin intermediul unui link unic ce se va autodistruge trimis către e-mail-ul Investitorului (o astfel de autentificare se face fără parolă) sau prin autentificare prin rețele de socializare.

Investitorul înțelege că, dacă își ascunde adresa de e-mail (prin utilizarea unui software, program sau serviciu care protejează e-mailul Investitorului) în timpul configurării contului său Quanloop, Investitorul nu va putea primi email-uri de la Quanloop. Investitorul este exclusiv și pe deplin responsabil pentru acuratețea informațiilor folosite pentru crearea unui cont pe Platforma.

La înregistrarea pe Platformă, Investitorul furnizează către Quanloop datele sale personale, inclusiv numele și prenumele, data nașterii, adresa de reședință, informații privind cerințele care decurg din KYC, AML. Quanloop identifică Investitorul pe baza datelor furnizate și a unui (1) document de identitate (care poate include pașaportul, cartea de identitate, cartea de rezidență sau certificatul de identitate/pașaportul pentru străini).

Aceste documente trebuie să fie valabile cel puțin 6 (șase) luni de la data limită de depunere. Fiecare document depus trebuie să fie în alfabetul latin și să fie scanat color respectând următoarele cerințe minime: 150 (o sută cincizeci) calitate DPI, opt (8) adâncime de culoare și dimensiunea fișierului să nu depășească 10 (zece) MB. Autentificarea investitorului poate dura de la 1 (o) oră până la mai multe zile lucrătoare în funcție de reședința individului și de documentele de identitate depuse.

Toate datele colectate pe parcursul procesului de identificare, precum și înregistrarea Investitorilor sau ulterior, sunt colectate și stocate pe Platformă în secțiunea de date cu caracter personal.

Quanloop are dreptul de a refuza înregistrarea unui investitor, indiferent de motiv. Quanloop poate șterge contul Investitorului pe baza solicitării corespunzătoare depuse de Investitor, de asemenea, în cazul în care Quanloop primește informații credibile privind decesul sau eliminarea Investitorului. Quanloop are dreptul de a bloca sau șterge contul Investitorului în cazul în care apare o suspiciune justificată cu privire la orice activitate necorespunzătoare, inadecvată sau ilegală pe cont sau prin utilizarea contului sau atunci când contul nu a fost utilizat pentru o perioadă neobișnuit de lungă de timp.

Un investitor identificat are dreptul de a adăuga pe Platformă persoane juridice afiliate acelui investitor (clienți corporativi). Adăugarea unui client corporativ este autorizată numai pentru reprezentanții legali (membru al consiliului de administrație, împuternicit etc.). Adăugarea unui client corporativ poate fi efectuată fie automat, fie manual.

La adăugarea automată, Quanloop solicită date despre Clientul corporativ de la registrul comerțului sau furnizori de informații de credit. Dacă datele solicitate sunt disponibile, investitorul nu este obligat să efectueze identificări suplimentare.

La adăugarea manuală, Investitorul va furniza către Quanloop toate datele și documentele necesare referitoare la persoana juridică, inclusiv o copie valabilă a datelor de înregistrare respective. După aceea, Quanloop va verifica datele și documentele transmise.

Quanloop are dreptul, indiferent de motiv, de a refuza adăugarea unei persoane juridice și de a solicita informații suplimentare. La adăugarea unui Client corporativ, în sistem este creat un cont de Client corporativ.

Un client corporativ poate utiliza Platforma printr-un reprezentant legal care este o persoană fizică și care este identificată ca Investitor pe Platformă.

Un Client corporativ se angajează să informeze imediat Quanloop cu privire la orice modificări privind reprezentanții săi legali. Quanloop are dreptul de a înceta accesul unui cont de Client corporativ pentru un Investitor al cărui drept de reprezentare s-a încheiat. Quanloop nu este responsabil pentru nicio pierdere sau pagubă cu privire la modificările reprezentanților legali ai unui Client corporativ.

Pentru a utiliza Platforma, Quanloop poate solicita identificarea investitorului prin act de identitate, un Mobile-ID, un link bancar sau alte măsuri de identificare acceptate de Quanloop. Pentru depunerea oricăror declarații de intenție care pot avea consecințe legale sau pentru a emite confirmări, Quanloop poate solicita semnătura Investitorului provenită prin intermediul unei cărți de identitate, Mobile-ID, a unui link bancar, a unor mijloace de comunicații mobile sau a altor metode de autentificare.

Quanloop are dreptul să modifice în orice moment măsurile de identificare ale unui Client, Client corporativ sau Investitor și să utilizeze alte măsuri de identificare personală la propria discreție.

4. Colectarea datelor cu caracter personal și obiectivele de prelucrare ale acestora

Quanloop procesează următoarele date cu caracter personal care au fost introduse pe platforma Quanloop în condițiile Termenilor sau prin orice alte mijloace: Date cu caracter personal (nume, cod numeric personal, data nașterii, naționalitatea, datele documentului de identitate, numărul de telefon, adresa, adresa de e-mail, etc.) cu unicul scop de identificare personală. După identificarea personală, datele cu caracter personal sunt utilizate pentru a furniza serviciile prin intermediul Platformei și pentru a îndeplini alte acorduri cu Investitorul. Pentru mai multe informații despre colectarea și gestionarea datelor cu caracter personal, te rugăm să citești Notificarea Quanloop privind confidențialitatea aflată pe Platformă.

5. Cookie-uri

Acest site conține cookie-uri. Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt plasate în calculatorul tău de către site-urile web pe care le vizitezi. Sunt utilizate pe scară largă pentru ca site-urile să funcționeze sau să funcționeze mai eficient, precum și pentru a furniza informații proprietarilor site-urilor. Majoritatea browserelor web permit un anumit control al majorității cookie-urilor prin setările browserului. Pentru mai multe informații despre cookie-uri, te rugăm să citești notificarea Quanloop privind confidențialitatea și documentele referitoare la acordul privind cookie-urile aflate pe site.

6. Preferințe de portofoliu

Quanloop oferă împrumuturi la trei niveluri de risc: redus, mediu și ridicat.

Nivelul de risc redus se aplică împrumuturilor cu un raport împrumut/valoare (LTV) mai mic de cincizeci și cinci la sută (55%), care este de la zero la sută (0%) până la cincizeci și patru virgulă nouă la sută (54,9%).

Nivelul de risc mediu se aplică împrumuturilor cu un raport împrumut/valoare (LTV) începând de la 55% (cincizeci și cinci) la sută și mai mic de 85% (optzeci și cinci) la sută, care este între cincizeci și cinci virgulă zero (55,0%) la sută până la optzeci și patru virgulă nouă (84,9%) la sută.

Un nivel ridicat de risc se aplică împrumuturilor cu un raport împrumut/valoare (LTV) începând de la 85% (optzeci și cinci) la sută. Acest plan de risc se aplică și împrumuturilor fără garanții.

Investitorul trebuie să aleagă un plan de risc sau să continue planul de risc oferit de Quanloop în mod implicit. Planul oferit de Quanloop în mod implicit stabilește planul de risc al portofoliului Investitorului la nivel redus, oferind toți banii pe care investitorul îi transferă către Quanloop pentru a fi investiți în cadrul planului cu risc redus.

Investitorul trebuie să investească cel puțin o treime (1/3) din banii săi în cadrul planului cu risc redus.

Investitorul poate investi maximum jumătate (1/2) din banii săi în cadrul planului cu risc mediu în cazul în care investește cel puțin jumătatea rămasă (1/2) din banii săi în cadrul planului cu risc redus.

Investitorul poate investi maximum o treime (1/3) din banii săi în cadrul planului cu risc ridicat în cazul în care investește cel puțin două treimi (2/3) din capitalul său împărțit în mod egal între planurile cu risc scăzut și mediu.

Investitorul trebuie să-și stabilească preferința cu privire la modul în care sunt plasați banii, alegând câți bani vor fi investiți în cadrul planului cu risc redus, câți vor fi investiți în cadrul planului cu risc mediu și câți bani vor fi investiți în cadrul planului cu risc ridicat.

Investitorul trebuie să investească toți banii pe care îi păstrează în Quanloop. Investitorul nu poate plasa mai puțin de 100% din banii săi în investiții cu risc scăzut. Quanloop împrumută bani de la Investitor având în vedere preferințele Portofoliului și împrumuturile disponibile. Suma minimă de bani care trebuie investită este de 1,00 euro. În cazul în care banii sunt împărțiți între împrumuturi cu niveluri de risc diferite, fiecare investiție în fiecare împrumut este în euro întregi. Dacă la împărțirea banilor există cenți care nu pot fi investiți, acești cenți ar trebui însumați la euro întregi și adăugați la planul cu risc redus. Orice centime care nu poate însuma un euro întreg rămân neinvestite.

7. Moduri de investire

Investitorul poate alege unul dintre cele două moduri de investiții: modul de câștig și modul de economisire.

În modul de câștig, toate profiturile și cashback-ul sunt plătite automat în cel mai recent cont IBAN al Investitorului.

În modul de economisire, toate profiturile și cashback-ul sunt rambursate către soldul Quanloop al investitorului pentru investiții ulterioare.

Modul de câștig este activat implicit. Comutarea între modurile de investiții poate fi efectuată în orice moment pe platformă.

8. Originea și rambursarea împrumutului

Investitorul înțelege că principala activitate a Quanloop este finanțarea alternativă.

Investitorul împrumută bani către Quanloop în scopul reîmprumutului. Quanloop ia împrumut diferite sume de bani pentru a finanța entitățile de afaceri prin acordare de împrumuturi.

Quanloop nu împrumută niciodată bani unui consumator (acesta este o persoană fizică sau juridică care va consuma și rambursa datoria primită, denumit în continuare Consumator). În schimb, Quanloop lucrează cu parteneri de afaceri care împrumută bani de la Quanloop și împrumută în continuare consumatorilor (denumit în continuare Partener).

De fiecare dată când Quanloop împrumută bani unui Partener, este semnat un contract de împrumut separat pentru o sumă, un termen și o rată a dobânzii care este convenabilă atât pentru Quanloop, cât și pentru Partener (denumit în continuare Credit Partener și/sau Credit). Fiecare credit are garanții și/sau este asigurat prin garanții personale; garanția de credit constituie baza pentru calculul raportului împrumut/valoare (LTV) și planificarea riscului (denumit în continuare LTV-ul inițial). Fiecare Credit, inclusiv toate garanțiile sunt gajate către împrumuturile luate de la Investitori.

Investitorul și Quanloop încheie contractul de împrumut atunci când Investitorul se înregistrează corect pe Platforma și transferă cu precizie bani în contul bancar al clientului Quanloop. În cadrul aceluiași Contract de împrumut, Investitorul acordă în mod regulat împrumuturi pe termen scurt către Quanloop în limita sumelor de bani investite în Quanloop de către Investitor. Fiecare împrumut pe termen scurt este acordat pentru suma de 1 (unu) Euro, termenul de douăzeci și patru (24) ore și o rată a dobânzii propusă de Investitor (denumit în continuare Împrumut). Termenii și condițiile contractului de împrumut sunt menționate în documentul Contractului de împrumut Quanloop aflat pe platformă.

Quanloop nu acceptă bani online pe Platformă. Toți investitorii noștri trebuie să își transfere fondurile folosind plăți SEPA într-un cont IBAN indicat pe pagina „Portofoliul tău” a site-ului web sau pe ecranul „Suplimentarea soldului Qualoop” din Aplicația mobilă la autentificare.

Quanloop operează doar în moneda euro. Investitorul este obligat să se asigure că își suplimentează soldul în EUR. În caz contrar, se poate aplica un comision de tranzacție externă. Quanloop nu este responsabil pentru niciun cost suplimentar care poate apărea pentru Investitor din cauza utilizării altor valute.

Împrumutul este acordat pentru un termen de 24 de ore. Ora la care Quanloop primește creditul este 00:00:00 la miezul nopții, iar ora la care returnează creditul este 23:59:59.

Orice trimitere către acești Termeni sau alte documente publicate pe Platformă la o anumită oră se referă la ora fusului orar estonian (UTC +3 EEST / UTC +2 EET).

Fiecare principal de Împrumut este întotdeauna fixat la suma de 1 (un) Euro. Dobânda este propusă de Investitor, predefinită în preferințele Portofoliului și depinde de LTV-ul inițial.

Împrumutul obține dobândă în funcție de rata anuală a dobânzii definită de un investitor împărțită la numărul real de zile din anul curent (Convenția privind numărul de zile „Act/Act”). Dobânda este rambursată în funcție de modul de investiție preferat de Investitor în luna următoare la data definită în acești Termeni.

Împrumutul este rambursat în ziua următoare datei termenului de împrumut. În cazul în care Quanloop nu este în măsură să ramburseze împrumutul în următoarele douăzeci și patru (24) de ore de la data termenului de împrumut, acesta va plăti 2 (două) procente anuale suplimentare pentru fiecare zi de întârziere (denumită în continuare Primă de întârziere). Prima de întârziere este calculată prin împărțirea a 2 (doi) la sută la numărul real de zile din anul curent (convenția „Act/Act”privind numărul de zile). Dacă întârzierea are loc, Investitorul va câștiga dobânda pe care a specificat-o în preferințele Portofoliului din momentul acceptării Împrumutului, plus Prima de întârziere. Dacă un investitor și-a schimbat preferințele Portofoliului după acceptarea împrumutului, dar împrumutul este întârziat, atunci dobânda specificată în momentul acceptării împrumutului este utilizată pentru toate calculele, cu excepția unei rambursări complete de către Quanloop.

Dacă un investitor solicită retragere de bani, însă banii sunt blocați într-un împrumut întârziat, suma de bani blocată va fi rambursată imediat după rambursarea împrumutului.

9. Plata dobânzii

Quanloop plătește dobânda o dată pe lună, în a 15-a (cincisprezecea) zi calendaristică a lunii următoare. În cazul în care data plății nu este o zi bancară, plata va fi făcută în prima zi bancară care urmează după a 15-a (cincisprezecea) zi calendaristică a lunii următoare.

Dobânzile acumulate în luna curentă vor fi achitate în luna următoare. De exemplu, dobânda din Împrumutul din prima (1) zi calendaristică a lunii curente va fi plătită în a 15-a (cincisprezecea) zi calendaristică a lunii următoare împreună cu dobânda obținută din Împrumutul din a 31 (treizeci și una) zi calendaristică a lunii curente.

10. Retragerea banilor Investitorului

Quanloop va retrage bani în cel mai recent cont al Investitorului.

Quanloop va retrage bani din contul bancar IBAN personal al Investitorului, care trebuie indicat în contul Investitorului. Dacă Investitorul nu a transmis corect numărul IBAN al contului bancar personal al Investitorului, Quanloop nu poate retrage banii. Quanloop nu va fi obligat să plătească dobândă suplimentară sau orice altă penalitate monetară pentru perioada dintre data solicitării de retragere și introducerea contului bancar IBAN personal corect al Investitorului. Quanloop nu va fi răspunzător pentru nicio pierdere sau pagubă care rezultă din informațiile incorecte din contul Investitorului, inclusiv din absența numărului IBAN corect al contului bancar personal al Investitorului.

Investitorul poate solicita orice sumă de bani din soldul Quanloop afișat pe pagina „Portofoliul tău”. La momentul solicitării de retragere, o parte din bani pot fi blocați în cadrul unui contract de împrumut până a doua zi (denumiți în continuare „Bani blocați”) sau nu (denumiți în continuare „Bani liberi”).

Banii blocați vor fi transferați în contul bancar al Investitorului în ziua bancară următoare, iar banii vor fi eliberați din contractul de împrumut.

Banii liberi vor fi transferați în contul bancar al Investitorului până la sfârșitul zilei bancare următoare.

11. Conflict de interese

Ne vom asigura de faptul că eventualele conflicte de interese care ar putea apărea între Quanloop și un investitor sau diferiți investitori, sunt identificate și gestionate în mod eficient în conformitate cu politicile noastre interne privind conflictul de interese.

12. Reclamații

Încercăm mereu să oferim cele mai bune servicii posibile. Cu toate acestea, dacă ești nemulțumit de orice serviciu sau produs oferit de noi sau de orice companie aferentă Quanloop, te rugăm să ne contactezi prin e-mail la adresa [email protected]

Ne vom strădui să rezolvăm reclamația ta cât mai rapid și cât mai corect posibil.

13. Alți Termeni Diverși

În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni și condiții pentru investitori este considerată ilegală, invalidă sau inaplicabilă de către orice instanță de jurisdicție competentă, aceasta nu va afecta valabilitatea și forța executorie a dispozițiilor rămase.

Platforma este un serviciu online și toate documentele sau notificările pe care dorim să ți le trimitem pot fi livrate prin intermediul Platformei pe paginile accesate la autentificare. Poți, de asemenea, să primești din când în când prin email o solicitare pentru a te autentifica pe Platformă. De asemenea, îți putem trimite scrisori la adresa pe care ai furnizat-o la înregistrare sau în orice alt mod pe care îl considerăm adecvat.

Drepturile noastre în temeiul acestor Termeni pot fi exercitate ori de câte ori este necesar, sunt cumulative și nu exclud niciun drept sau cale de atac prevăzute de lege. Întârzierea în exercitarea oricărui drept care ne-a fost acordat în temeiul acestor Termeni nu constituie o renunțare la acest drept.

Quanloop poate atribui sau transfera integral sau parțial drepturile și obligațiile noastre respective în conformitate cu acești Termeni oricărei persoane pe care în mod rezonabil o considerăm capabilă să le îndeplinească. De asemenea, putem exercita oricare dintre drepturile noastre prin intermediul oricărei companii asociate legal cu Quanloop sau a unui furnizor de servicii cu care ne angajăm. Nu puteți atribui sau transfera drepturile și obligațiile dvs. în baza acestor Termeni.

Reședința și locația prestatorului serviciului online în conformitate cu acești Termeni și locul prestării serviciului online în conformitate cu acești Termeni sunt Republica Estonia. Acești termeni sunt reglementați și interpretați în conformitate cu legislația estonă. Acești termeni sunt reglementați și interpretați în conformitate cu legislația estonă. În cazul în care apare un litigiu (contractual sau necontractual) din sau în legătură cu acești Termeni, noi și Investitorul ne supunem jurisdicției neexclusive a instanțelor din Estonia.