CAPITAL TOTAL 7.775.813 EUR
PORTOFOLIU 7.775.813 EUR
CAPITAL NECESAR 7.934.713 EUR
RATA MEDIE 14,1% p.a.

Termeni și Condiții Generale ale Quanloop

1. Termeni de utilizare

Prin înregistrarea pe site-ul www.quanloop.com sau în aplicația mobilă în calitate de investitor (denumit în continuare Investitor), admiți că ai citit acești Termeni și condiții generale (denumiți în continuare Termeni) și ești de acord cu Termenii și respectarea acestora.

Condițiile generale se aplică tuturor raporturilor juridice ale investitorilor site-ului www.quanloop. com sau a aplicației mobile corespunzătoare (denumită în continuare Platforma), QUANLOOP OÜ (o companie înregistrată în Estonia sub numărul de înregistrare 16200698 și având adresa legală la adresa Rotermanni 18/1, Tallinn, 10111, Estonia) care acționează în calitate de proprietar și administrator al platformei (denumită în continuare Quanloop) și împrumutatul final Quanloop Usaldusfond (un fond de parteneriat limitat înregistrat în Estonia sub numărul de înregistrare 14496178 și având adresa legală pe strada Rotermanni 18/1, Tallinn, 10111, Estonia, denumit în continuare "Împrumutatul"). Investitorul confirmă că a citit acești Termeni și se angajează să îi respecte.

Unele secțiuni și servicii din cadrul Platformei pot fi legate de condiții specifice care se aplică în completarea Termenilor generali.

Quanloop își rezervă dreptul de a modifica descrierile serviciilor Platformei și/sau ale Termenilor generali, fără notificare prealabilă.

Quanloop nu garantează absența erorilor sau disponibilitatea întreruptă a Platformei. Investitorul utilizează Platforma pe propriul risc.

Investitorul este conștient de riscurile asociate utilizării dispozitivelor, soluțiilor, programelor și comunicațiilor electronice. Quanloop va lua măsuri rezonabile pentru a preveni riscurile asociate cu utilizarea instrumentelor, soluțiilor și aplicațiilor și comunicațiilor electronice, însă nu va fi responsabil pentru astfel de riscuri.

Quanloop nu este responsabil pentru daunele care ar putea apărea în legătură cu utilizarea Platformei și a informațiilor disponibile pe Platformă, și nici nu emite garanții cu privire la absența erorilor pe Platformă sau în informațiile disponibile în cadrul acesteia.

Toate informațiile disponibile pe Platformă, inclusiv configuraţia paginii și software-ul, sunt protejate în temeiul Legii drepturilor de autor. Informațiile disponibile pe Platformă, precum și datele conținute de aceasta, nu pot fi reproduse, distribuite sau transferate altfel către terți fără permisiunea prealabilă scrisă a Quanloop.

Quanloop își rezervă dreptul de a modifica și completa unilateral Termenii generali în orice moment, inclusiv restricția sau adăugarea opțiunilor de utilizare a platformei, dezvoltarea serviciilor furnizate și contribuția la o utilizare îmbunătățită și mai sigură a acestora. Modificările și completările aduse Termenilor generali intră în vigoare la publicarea noii ediții a acesora pe Platforma. Quanloop va notifica Investitorul în ceea ce privește modificările și completările aduse Termenilor generali, trimițând o notificare corespunzătoare la adresa de e-mail furnizată de Investitor.

Investitorul înțelege că prin deschiderea și verificarea unui cont pe platforma Quanloop și transmiterea informațiilor sale personale, Investitorul confirmă că a citit termenii și condițiile Notificării Quanloop privind confidențialitatea, Consimțământul pentru cookie-uri și Consimțământul de marketing și este de acord cu acestea.

Investitorul înțelege că, prin deschiderea și verificarea unui cont pe Platformă, apoi prin distribuirea Link-ului de recomandare personal sau al companiei sau a Codului de recomandare pentru a invita noi investitori pe Platformă, Investitorul admite, de asemenea, că este obligat să respecte termenii Programului de recomandare Quanloop. Termenii și condițiile programului de recomandare sunt precizate în documentul Programului de recomandare Quanloop aflat pe Platformă. Împrumutatul nu primește în nici un fel bani de la public în scopul de a depune sau de a primi fonduri rambursabile în orice alt mod și nici nu face propuneri publice de a primi bani de la public în scopul de a depune sau de a primi fonduri rambursabile în orice alt mod.

Investitorul înțelege și este de acord ca în cazul în care Investitorul împrumută bani către Quanloop prin intermediul Platformei, se aplică, de asemenea, termenii și condițiile Contractului de împrumut și programului de recuperare a inflației. Termenii și condițiile contractului de împrumut sunt menționate în documentul Contractului de împrumut Quanloop, iar termenii și condițiile programului de recuperare a inflației sunt indicați în termenii programului Quanloop de recuperare a inflației. Ambele documente se găsesc pe Platformă.

Banii transferați în contul de pe Platformă vor fi reflectați ca încasări în contul investitorului și pot fi utilizați de Quanloop numai în conformitate cu acești Termeni și pentru îndeplinirea obligațiilor din Contractul de împrumut și alte acorduri relevante.

Banii transferați de către Investitor sunt, prin urmare, un bun predat pentru executarea mandatului în sensul articolului 626 din Legea estoniană privind obligațiile. Suma respectivă de bani din bancă este, prin natura sa, o creanță (împotriva băncii) pe care Quanloop a dobândit-o în numele său, dar în numele Investitorului și numai cu scopul de a o utiliza pentru executarea mandatului. Quanloop are dreptul și obligația de a efectua transferuri, deduceri și includeri în contul Investitorului pe Platformă pentru a îndeplini obligațiile Investitorului care decurg din acești Termeni, din Contractul de împrumut și din alte acorduri încheiate de Investitor. Prin prezenta, Investitorul autorizează în mod irevocabil Quanloop să debiteze și să crediteze contul Investitorului de pe Platformă, așa cum se subliniază în acești Termeni, în Contractul de împrumut sau în orice alt acord încheiat prin intermediul Platformei.

Banii transferați către platformă sunt acoperiți de Programul de recuperare a inflației inițiat de Quanloop și din fondurile proprii ale Quanloop. Termenii și condițiile programului de recuperare a inflației sunt indicate în documentul Programului de recuperare a inflației Quanloop aflat pe Platformă. Investitorul înțelege că Programul de recuperare a inflației este un program de marketing și poate fi întrerupt în orice moment fără notificare prealabilă.

2. Definiții:

Utilizator anonim – această definiție este explicată în secțiunea "5. Identificarea persoanei (KYC), integrarea investitorilor și utilizarea platformei"
Fonduri disponibile – această definiție este explicată în secțiunea "14. Retragerea banilor investitorului".
Împrumutat – această definiție este explicată în secțiunea "1. Termeni de utilizare".
Investitor de afaceri – această definiție este explicată în secțiunea "5. Identificarea persoanei (KYC), integrarea investitorilor și utilizarea platformei".
Consumator – această definiție este explicată în secțiunea "10. Acordarea și rambursarea creditelor"
Amendă zilnică pentru ieșire târzie: – această definiție este explicată în secțiunea "10. Acordarea și rambursarea creditelor"
Întâlnire față în față – această definiție este explicată în secțiunea "5. Identificarea persoanei (KYC), integrarea investitorilor și utilizarea platformei"
Contul bancar al investitorului – această definiție este explicată în secțiunea "13. Adăugarea de bani în contul investitorului și politica AML a Quanloop"
Fonduri investite – această definiție este explicată în secțiunea "14. Retragerea banilor investitorului".
Investitor – această definiție este explicată în secțiunea "1. Termeni de utilizare".
Limită – această definiție este explicată în secțiunea "13. Adăugarea de bani în contul investitorului și politica AML a Quanloop"
Împrumut – un împrumut separat în cadrul Contractului de împrumut existent
Contract de împrumut – această definiție este explicată în secțiunea "10. Acordarea și rambursarea creditelor"
Data împrumutului: – această definiție este explicată în secțiunea "10. Acordarea și rambursarea creditelor"
Câștiguri lunare – această definiție este explicată în secțiunea "12. Plata dobânzii".
LTV inițial – această definiție este explicată în secțiunea "10. Acordarea și rambursarea creditelor"
Partener – această definiție este explicată în secțiunea "10. Acordarea și rambursarea creditelor"
Credit partener sau credit – această definiție este explicată în secțiunea "10. Acordarea și rambursarea creditelor"
Platformă – această definiție este explicată în secțiunea "1. Termeni de utilizare".
Preferințe de portofoliu sau direct Portofoliu – această definiție este explicată în secțiunea "8. Preferințe de portofoliu".
Data de rambursare a principalului – această definiție este explicată în secțiunea "10. Acordarea și rambursarea creditelor"
Data plății profitului – această definiție este explicată în secțiunea "12. Plata dobânzii".
Dovada sursei fondurilor – această definiție este explicată în secțiunea "13. Adăugarea de bani în contul investitorului și politica AML a Quanloop"
Quanloop – această definiție este explicată în secțiunea "1. Termeni de utilizare".
Termeni – această definiție este explicată în secțiunea "1. Termeni de utilizare".
Rezerva de subscriere – această definiție este explicată în secțiunea "11. Rezerva de subscriere"
Utilizator – orice persoană, fie o persoană neidentificată, fie un investitor verificat
Selfie video – această definiție este explicată în secțiunea "5. Identificarea persoanei (KYC), integrarea investitorilor și utilizarea platformei"

3. Precizări legale

Toate produsele și serviciile la care se face referire pe această Platformă sunt supuse termenilor și condițiilor acordurilor respective care reglementează utilizarea lor, acești termeni și condiții putând fi modificați periodic. Produsele și serviciile menționate pe Platformă pot să nu fie disponibile pentru rezidenții din anumite țări. Prin urmare, serviciile descrise pe această Platformă nu constituie o ofertă pentru a încheia o tranzacție în nicio jurisdicție în care o astfel de ofertă poate fi considerată ilegală.

Informațiile disponibile pe Platformă nu constituie o ofertă sau o invitație din partea Quanloop de a primi bani de la public în scopul depunerii sau primirii de fonduri rambursabile în orice mod, sau în scopul cumpărării de consultanță în materie de investiții sau de alte produse sau servicii, și nici o ofertă de vânzare a acestora către persoane aflate într-o jurisdicție în care o astfel de ofertă sau reclamă nu este permisă sau nu poate fi realizată în mod legal, sau către persoanele cărora o astfel de ofertă sau reclamă ar fi ilegală. În cazul în care o persoană a decis să viziteze sau să utilizeze Platforma, aceasta o face la inițiativa și pe riscul său și este responsabilă pentru respectarea tuturor legilor, normelor și reglementărilor care i se aplică.

Serviciile disponibile prin intermediul Platformei sunt destinate persoanelor fizice sau juridice care sunt rezidente în următoarele țări: Andorra, Austria, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Guyana Franceză, Germania, Guadelupa, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Martinica, Mayotte, Moldova, Monaco, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Réunion, România, San Marino, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția, Vatican și Sfântul Scaun. Indiferent de reședința, locația sau locul de activitate ale investitorului, locul de prestare a serviciului în conformitate cu acești Termeni este Republica Estonia. Rezidenții din alte țări pot utiliza serviciile furnizate prin intermediul Platformei numai atunci când acest lucru este permis de legislația aplicabilă în propria lor țară de reședință, respectând cerințele legilor aplicabile și eventualele restricții. În mod specific, serviciile puse la dispoziție prin intermediul Platformei nu sunt destinate persoanelor care sunt rezidente în acele jurisdicții în care astfel de servicii sunt interzise în conformitate cu legile care reglementează domeniile valorilor mobiliare, bancar și al asigurărilor (în special în Grecia, Statele Unite ale Americii, Canada și Japonia).

Platforma este menită să ofere acces public la informații privind structura firmei, investițiile, beneficiile și riscurile în general.

Quanloop refuză să își asume orice responsabilitate pentru conținutul site-urilor web ale terților, în cazul în care informațiile sunt de natură generală și nu se referă la situația specifică a unei persoane fizice sau juridice; nu sunt neapărat complete, exhaustive, exacte sau actualizate; fac trimitere ocazional la site-uri externe asupra cărora Quanloop nu are niciun control și în privința cărora nu își asumă nicio responsabilitate; nu constituie o opinie profesională sau juridică și nu reprezintă o experiență personală.

Orice publicație făcută de terțe părți care nu sunt afiliate cu Quanloop, cu excepția instituțiilor cu autoritate, cum ar fi organismele guvernamentale, nu trebuie considerată ca fiind un text oficial. Aceasta nu constituie o publicație oficială a firmei.

Quanloop își rezervă dreptul de a refuza, la discreția sa exclusivă, accesul oricărui utilizator la platformă sau la o parte a acesteia.

Quanloop se angajează să respecte viața privată și confidențialitatea. Informațiile privind confidențialitatea pot fi găsite în documentul privind politica de confidențialitate a Platformei. Orice dezacord sau îndoială privind încălcarea confidențialității trebuie rezolvată în conformitate cu Termenii generali ai Platformei. În cazul în care un utilizator se conectează la Platformă, pe Platformă se stochează cu siguranță datele sale particulare, cum ar fi adresa digitală de internet (IP), navigarea în jurul Platformei, dispozitivul utilizat, timpul petrecut și alte date similare. Aceste elemente nu identifică în mod specific utilizatorul. Informațiile sunt folosite doar în scopuri interne pentru a analiza traficul pe site. Orice informații personale, cum ar fi numele, adresa electronică sau poștală sau alte informații, care pot fi furnizate la completarea formularelor stocate pe acest site, nu sunt puse la dispoziția publicului și nu sunt dezvăluite sau vândute unor terțe părți. Quanloop păstrează datele doar atât timp cât este necesar pentru prelucrarea acestora și în scopul pentru care a fost dat implicit consimțământul. Dincolo de aceasta, informațiile nu sunt reutilizate.

Consultați secțiunea "Exonerare de răspundere" de pe această Platformă pentru a citi mai multe informații despre exonerările de răspundere.

4. Platforma și serviciile platformei

Quanloop a dezvoltat și administrează o platformă proprie de creditare alternativă pentru împrumuturile de pe piață și aplică o tehnologie pentru a aduce împreună debitorii comerciali insuficient deserviți de instituțiile de creditare tradiționale și investitorii în credite care caută investiții atractive care să genereze randamente. Platforma este construită astfel încât să deservească mai mulți investitori, dar numai un singur Împrumutat comercial.

Platforma oferă investitorilor săi următoarele servicii: deschiderea și păstrarea unui cont de Investitor, primirea banilor în contul de Investitor în scopul de a face o ofertă de împrumut către Împrumutat, retragerea banilor din contul Investitorului într-un cont IBAN pe numele Investitorului deschis la o bancă europeană sau la o instituție de plată, configurarea preferințelor Portofoliului, crearea unui proces automatizat de gestionare a portofoliului pentru Portofoliul Investitorului, realizarea unei oferte zilnice de împrumut către Împrumutat, primirea unei compensații de recuperare a inflației, primirea veniturilor din dobânzi, descărcarea unui raport fiscal, deschiderea unui cont business de Investitor.

Platforma oferă Împrumutatului următoarele servicii: păstrarea contului Împrumutatului, adăugarea și administrarea creditelor emise de Împrumutat către partenerii săi, primirea ofertelor de împrumut de la investitori, gestionarea ofertelor, încheierea Contractului de împrumut cu Investitorul în numele și pe seama Împrumutatului, gestionarea registrului de credite al împrumuturilor semnate între Împrumutat și investitori pe o durată de douăzeci și patru (24h) de ore, efectuarea plății principalului împrumutului către Împrumutat, colectarea principalului împrumutului, a dobânzii de la Împrumutat, distribuirea și rambursarea principalului împrumutului, a dobânzii și a amenzii între investitori și subscrierea împrumuturilor.

Este posibil ca această listă de servicii oferite de Platformă să nu includă toate serviciile disponibile. Quanloop poate să dezvolte, să introducă, să actualizeze sau să elimine orice serviciu oferit fără a modifica Termenii generali.

5. Identificarea persoanei (KYC), integrarea investitorilor și utilizarea platformei

Accesul la Platformă și la serviciile acesteia, inclusiv, dar fără a se limita la posibilitatea ca Investitorul să adreseze propuneri de a împrumuta Împrumutatului banii săi și de a încheia acorduri, este limitat la persoanele fizice și juridice, în urma acceptării de către acestea a Termenilor generali, a identificării cu succes și a trecerii cu succes a unui test de cunoștințe în materie de investiții. O persoană neidentificată (denumită în continuare "Utilizator anonim") nu poate utiliza serviciile Platformei, cu excepția modificării sau completării datelor sale și a identificării personale.

Pentru a utiliza Platforma, o persoană trebuie să devină Investitor pe Platformă. În acest scop, persoana trebuie să deschidă un cont pe Platforma www.quanloop.com, să treacă procesul de identificare, să treacă nivelul unui test de cunoștințe de investiții și să fie de acord cu Termenii generali.

Pentru a deschide un cont nou, investitorul furnizează Platformei adresa sa de e-mail în scopul autentificării și comunicării. Autentificarea pe Platformă se face prin intermediul unui link unic care se autodistruge și care este trimis la adresa de e-mail a investitorului (din punct de vedere tehnic, autorizarea se face fără parolă) sau prin autentificare socială (oferită de furnizori de servicii precum Apple, Microsoft, Google, Twitter și alții).

Investitorul înțelege că, dacă prin utilizarea unui software, program sau serviciu care protejează e-mail-ul investitorului, acesta își ascunde adresa de e-mail în timpul configurării contului său de pe Platformă, este posibil să nu primească e-mail-uri de pe Platformă și, prin urmare, să nu reușească să acceseze Platforma. Investitorul este exclusiv și pe deplin responsabil pentru informațiile exacte pe care le-a folosit pentru a-și configura un cont pe Platformă.

La înregistrarea pe Platformă, investitorul furnizează Platformei datele sale, inclusiv numele și prenumele, data nașterii, adresa de reședință și orice alte informații care decurg din cerințele procedurilor KYC și AML. Platforma identifică Investitorul pe baza datelor furnizate și a unui (1) document de identitate valabil, cum ar fi pașaportul, cartea de identitate, permisul de rezidență sau certificatul de identitate/pașaportul pentru străini. Documentul de identitate trebuie să fie valabil pentru cel puțin șase (6) luni de la data transmiterii. Fiecare document prezentat trebuie să conțină informațiile esențiale, folosind alfabetul latin, și să fie scanat color, cu respectarea următoarelor cerințe minime: calitate o sută cincizeci (150) DPI , o adâncime a culorii de opt (8) biți și o dimensiune a fișierului mai mică de zece (10) MB. Identificarea noului investitor poate dura de la o (1) oră până la câteva zile lucrătoare, în funcție de reședința persoanei și de documentele de identitate prezentate.

În urma înregistrării pe Platformă, Investitorul trebuie să treacă testul "Nivelul de cunoștințe în domeniul investițiilor". Acest test include mai multe întrebări care ajută la evaluarea nivelului de cunoștințe al Investitorului necesar pentru a utiliza Platforma, adăugând și retrăgând bani, făcând oferte de împrumut de bani, încheind contracte etc. Rezultatul testului este returnat imediat pe Platformă. Dacă nu trece testul, investitorul nu va mai putea acorda împrumuturi pe platformă. Investitorul poate încerca din nou să treacă testul cel puțin o dată pe zi. Platforma poate iniția noul test pentru Investitor oricând în viitor, punând întrebări mai avansate înainte de a crește limitele pe Platformă.

Quanloop poate, în scopuri demonstrative, să permită accesul unui nou investitor înainte de a finaliza verificarea completă a informațiilor furnizate. În acest caz, investitorul primește un statut denumit "Pre-calificat" și poate fi contactat pentru mai multe informații în timpul procesului de verificare KYC/AML. Statutul de calificare preliminară permite unui Investitor să acceseze toate serviciile Platformei, cu excepția investițiilor. După verificarea finală a noului investitor, Quanloop îl informează pe acesta cu privire la noul statut și îi acordă dreptul de a investi.

Toate datele colectate pe parcursul procesului de integrare, sau ulterior, sunt colectate și stocate pe Platformă în secțiunea de date cu caracter personal.

Quanloop are dreptul de a refuza înregistrarea unui Investitor, indiferent de motiv.

Quanloop nu va deschide un cont pentru o persoană expusă politic (PEP). În cazul în care, într-o etapă ulterioară, în urma unui control, a unei verificări sau a unei verificări suplimentare, Quanloop va descoperi că o persoană este sau a devenit o persoană expusă politic (PEP). Quanloop este sigură de acest fapt; contul unui astfel de investitor, inclusiv contul business al investitorului administrat de o persoană expusă politic (PEP), va fi închis. O persoană expusă politic (PEP) este recunoscută de Quanloop conform definiției din standardul Grupului de Acțiune Financiară Internațională privind Spălarea Banilor (FATF) și se aplică atât persoanei în sine, cât și membrilor familiei sau asociaților apropiați ai acesteia, orice persoană cunoscută public sau cunoscută de Quanloop ca fiind un asociat personal sau profesional apropiat.

Quanloop are dreptul de a șterge sau de a bloca contul investitorului în cazul în care apare o suspiciune justificată privind orice activitate nepotrivită, inadecvată sau ilegală pe cont sau din cauza faptului că persoana se află pe lista de sancțiuni active în prezent sau atunci când contul nu a fost utilizat pentru o perioadă neobișnuit de lungă.

Investitorul poate solicita închiderea contului său și ștergerea informațiilor. În cazul în care această cerere este primită de la un investitor care nu are niciun istoric de investiții sau alte tranzacții cu Quanloop sau cu Împrumutatul, aceste date sunt șterse, iar contul este închis fără posibilitatea de recuperare. În cazul în care o astfel de cerere este primită de la un Investitor care are un istoric de investiții sau alte tranzacții cu Quanloop sau cu Împrumutatul, contul va fi închis. Cu toate acestea, informațiile nu vor fi șterse atât timp cât acest lucru este cerut de legea care acoperă partea relevantă a informațiilor despre Investitor.

Quanloop blochează accesul la cont în cazul în care primește informații credibile conform cărora investitorul este decedat sau eliminat. Accesul la capitalul rămas într-un astfel de cont va fi limitat până când succesorul contului va dovedi că are dreptul la acel capital.

Un investitor identificat are dreptul de a adăuga pe Platformă persoane juridice afiliate acelui investitor (denumite în continuare Investitori Business). Adăugarea unui investitor Business este autorizată numai reprezentanților legali ai acestuia (un membru al consiliului de administrație, un împuternicit etc.). Adăugarea unei entități juridice poate fi efectuată fie automat, fie manual.

Platforma primește datele corporative de la un registru comercial sau de la orice alt furnizor terț de date corporative prin adăugarea automată. Procesul se finalizează automat dacă datele necesare sunt disponibile și dovedesc rolul executiv existent și valabil al investitorului în cadrul entității juridice nou adăugate.

La adăugarea manuală, investitorul furnizează Platformei toate documentele necesare privind persoana juridică, inclusiv o formă tipărită valabilă a datelor de înregistrare corespunzătoare. Procesul se finalizează manual prin verificarea documentației transmise din surse oficiale.

După confirmarea cu succes a documentației privind persoana juridică, se creează un nou cont business separat pe platformă.

Un investitor business poate utiliza platforma numai prin intermediul unui reprezentant legal care este o persoană fizică și care este identificat ca investitor pe platformă.

Un investitor Business se angajează să informeze imediat Quanloop cu privire la orice modificare în consiliul de administrație, acționari sau lista beneficiarilor. Quanloop are dreptul de a întrerupe accesul contului unui investitor de afaceri al unei persoane al cărei drept de reprezentare a expirat. Quanloop nu este responsabilă pentru nicio pierdere sau prejudiciu în legătură cu schimbările în consiliul executiv al unui investitor de afaceri.

Pentru a utiliza Platforma, Quanloop poate solicita identificarea investitorului prin orice măsură de identificare acceptată de Quanloop. Pentru depunerea oricăror declarații de intenție care pot avea consecințe juridice sau pentru emiterea de confirmări, Quanloop poate solicita ca semnătura unei persoane să fie dată electronic prin orice metodă existentă și acceptată de Quanloop.

Investitorul trebuie să poată dovedi identitatea prin intermediul unui video, în care persoana care se identifică ține în fața camerei un act de identitate furnizat pentru verificare timp de cinci (5) până la zece (10) secunde (denumit în continuare "selfie video"). În cazul în care Investitorul nu este în măsură să furnizeze un selfie video din cauza lipsei de cunoștințe, acesta poate fi invitat la o întâlnire față în față în sediul Quanloop sau organizată cu ajutorul unui software de video-streaming precum Zoom, Microsoft Teams, Skype sau similar (denumită în continuare întâlnire față în față). Selfie-urile video și întâlnirile față în față sunt înregistrate permanent și stocate în siguranță pe Platformă.

O persoană care este reprezentantul unui Investitor Business trebuie să furnizeze un selfie video sau să organizeze o întâlnire față în față, indiferent de suma de bani pe care o va investi.

Quanloop are dreptul să modifice în orice moment măsurile de identificare ale unui Investitor sau Investitor Business și să utilizeze alte măsuri de identificare personală la propria discreție.

6. Colectarea datelor cu caracter personal și obiectivele de prelucrare ale acestora

Quanloop procesează următoarele date cu caracter personal care au fost introduse pe platforma Quanloop în condițiile Termenilor generali sau prin orice alte mijloace: Date cu caracter personal (nume, cod numeric personal, data nașterii, naționalitatea, datele documentului de identitate, numărul de telefon, adresa, adresa de e-mail, etc.) cu unicul scop de identificare personală. După identificarea personală, datele cu caracter personal sunt utilizate pentru a furniza serviciile prin intermediul Platformei și pentru a îndeplini alte acorduri cu Investitorul. Pentru mai multe informații despre colectarea și gestionarea datelor cu caracter personal, te rugăm să citești Notificarea Quanloop privind confidențialitatea aflată pe Platformă.

7. Cookie-uri

Această Platformă conține cookie-uri pentru a funcționa corect și eficient și pentru a oferi cele mai relevante servicii pentru Investitor și informații pentru Quanloop. Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni care sunt plasate pe computerul Utilizatorului de către site-urile web pe care acesta le vizitează. Cookie-urile permit Quanloop și oricărui alt site web să stabilească o înregistrare a activității online a Utilizatorului și să îmbunătățească experiența acestuia atunci când utilizează Platforma, astfel încât Quanloop să poată servi mai bine utilizatorii.

Pentru mai multe informații despre cookie-uri, te rugăm să citești documentele referitoare la Consimțământul privind cookie-urile, Notificarea Quanloop privind confidențialitatea și Consimțământul de marketing aflate pe Platformă.

8. Preferințe de portofoliu

Investitorul se poate oferi să împrumute bani Împrumutatului aplicând trei niveluri de risc: scăzut, mediu și ridicat. Fiecare nivel de risc este prezentat sub forma unui plan de investiții compus din pragul raportului împrumut/valoare (LTV) al garanției și din limitele minime și maxime ale ratelor anuale ale dobânzii. Investitorul utilizează fiecare parametru al planului pentru a-și configura oferta finală, iar aceasta este preferința de portofoliu a Investitorului (denumită în continuare Preferințe de portofoliu sau direct Portofoliu).

Nivelul de risc redus se aplică împrumuturilor cu un raport împrumut/valoare (LTV) mai mic de cincizeci și cinci la sută (55%), care este de la zero la sută (0%) până la cincizeci și patru virgulă nouă la sută (54,9%).

Nivelul de risc mediu se aplică împrumuturilor cu un raport împrumut/valoare (LTV) începând de la cincizeci și cinci (55%) la sută și mai mic de optzeci și cinci (85%) la sută, care este între cincizeci și cinci virgulă zero (55,0%) la sută până la optzeci și patru virgulă nouă (84,9%) la sută.

Un nivel ridicat de risc se aplică împrumuturilor cu un raport împrumut/valoare (LTV) începând de la optzeci și cinci (85%) la sută. Acest plan de risc se aplică și împrumuturilor fără garanții.

Investitorul trebuie să își configureze portofoliul din cele trei planuri de risc disponibile, alegând rata anuală a dobânzii preferată pentru fiecare plan. Alternativ, Investitorul poate fi de acord să aplice configurația de bază introdusă de Quanloop, care stabilește ca întregul capital al Investitorului să fie oferit Împrumutatului la o rată medie anuală a dobânzii din planul de risc scăzut.

Investitorul trebuie să investească cel puțin o treime (1/3) din banii săi în cadrul planului cu risc redus.

Investitorul poate investi maximum jumătate (1/2) din banii săi în cadrul planului cu risc mediu în cazul în care investește cel puțin jumătatea rămasă (1/2) din banii săi în cadrul planului cu risc redus.

Investitorul poate investi maximum o treime (1/3) din banii săi în cadrul planului cu risc ridicat în cazul în care investește cel puțin două treimi (2/3) din capitalul său împărțit în mod egal între planurile cu risc scăzut și mediu.

Investitorul trebuie să-și stabilească preferința cu privire la modul în care sunt plasați banii, alegând câți bani vor fi investiți în cadrul planului cu risc redus, câți vor fi investiți în cadrul planului cu risc mediu și câți bani vor fi investiți în cadrul planului cu risc ridicat.

Investitorul trebuie să investească toți banii pe care îi păstrează în Platformă. Investitorul nu poate plasa mai puțin de 100% din banii săi în investiții cu risc scăzut. Împrumutatul împrumută bani de la Investitor numai dacă rata dobânzii anualizată care este oferită este potrivită pentru Împrumutat pentru termenul de 24 de ore. Suma minimă de bani care trebuie investită este de un (1.00) euro. În cazul în care suma totală de bani a Investitorului este împărțită între împrumuturi cu niveluri de risc diferite, fiecare ofertă din fiecare împrumut este în euro întregi. Dacă la împărțirea banilor există cenți care nu pot fi investiți, acești cenți ar trebui însumați în euro întregi și adăugați la planul cu risc redus. Orice cenți care nu pot însuma un euro întreg rămân neinvestiți.

9. Moduri de investire

Investitorul poate alege unul dintre cele două moduri de investiții: modul de câștig și modul de economisire.

În modul de câștig, toate profiturile și cashback-ul sunt plătite automat în cel mai recent cont IBAN al Investitorului.

În modul de economisire, toate profiturile și cashback-ul sunt rambursate în contul Investitorului pentru investiții ulterioare.

Modul de câștig este activat implicit. Comutarea între modurile de investiții poate fi efectuată în orice moment pe Platformă.

10. Acordarea și rambursarea creditelor

Investitorul înțelege că activitatea principală a Împrumutatului este finanțarea alternativă, în timp ce Quanloop acționează ca intermediar între Investitor și Împrumutat, îndeplinind comenzile ambelor părți care decurg din serviciile prestate în conformitate cu acești Termeni.

Investitorul se oferă să împrumute bani Împrumutatului, iar Împrumutatul poate accepta oferta pentru a finanța entități comerciale prin creditare comercială.

Împrumutatul nu împrumută niciodată bani unei persoane fizice care va consuma și rambursa datoria primită (denumită în continuare Consumator). În schimb, Împrumutatul lucrează cu parteneri de afaceri care împrumută bani de la Împrumutat cum ar fi firmele de leasing sau de factoring sau creditorii autorizați (denumiți în continuare Partener).

De fiecare dată când Împrumutatul împrumută bani unui Partener, se semnează un contract de credit separat pentru o sumă, un termen și o rată a dobânzii care convine atât Împrumutatului, cât și Partenerului (denumit în continuare creditul partenerului sau creditul). Fiecare credit are o garanție reală și/sau este garantat prin garanție(i) personală(e); garanția creditului reprezintă baza pentru calcularea raportului împrumut/valoare (LTV) și pentru planificarea riscurilor (denumit în continuare LTV inițial). Fiecare credit, inclusiv toate garanțiile colaterale și garanțiile personale, este înregistrat pe Platformă și atribuit pentru a garanta principalul împrumutat de la investitori.

Investitorul și Împrumutatul încheie contractul de împrumut în conformitate cu termenii Contractului de împrumut Quanloop publicat pe Platformă (denumit în continuare Contractul de împrumut). Investitorul este de acord să se ofere în mod regulat să încheie împrumuturi pe termen scurt cu Împrumutatul la o rată a dobânzii anualizată definită în preferințele lor privind Portofoliul (denumit în continuare Împrumut). Încheierea Contractului de împrumut nu este obligatorie pentru Împrumutat și necesită un sold pozitiv în contul Investitorului care să depășească sau să fie egal cu un (1.00) euro.

Investitorul solicită Quanloop să ofere banii săi Împrumutatului la rata dobânzii anualizată bazată pe cele mai recente preferințe ale Investitorului în materie de portofoliu pentru perioada descrisă în Contractul de împrumut și să crediteze contul Investitorului cu suma acceptată de Împrumutat pentru a finanța Împrumutul în conformitate cu Termenii generali și Contractul de împrumut. Împrumutatul solicită Quanloop să analizeze ofertele de la Investitori, să aleagă ofertele cu cea mai ieftină rată a dobânzii și să le accepte pe acestea în numele, dar în seama Împrumutatului, în conformitate cu Termenii generali și cu Contractul de împrumut.

Fiecare împrumut pe termen scurt este acordat pentru o perioadă de 24 de ore. Contractul de împrumut se încheie la ora 00:00:00 (miezul nopții).

Orice referință în acești Termeni sau în alte documente publicate pe Platformă la o anumită oră se referă la ora din fusul orar estonian (ora Europei de Est (EET) (UTC+02:00) în timpul iernii și ora de vară a Europei de Est (EEST) (UTC+03:00) în timpul verii). Ora curentă a Platformei este întotdeauna indicată în nota de subsol a fiecărei pagini web a platformei.

Fiecare principal de Împrumut este întotdeauna fixat la suma de un (1.00) Euro. Rata dobânzii este anualizată, este propusă de Investitor, predefinită în preferințele Portofoliului și depinde de LTV-ul inițial.

Împrumutul generează dobândă în funcție de rata anuală a dobânzii definită de Investitor împărțită la numărul real de zile din anul curent (Convenția privind numărul de zile „Act/Act”). Veniturile din dobânzi se rambursează în funcție de modul de investiție preferat de Investitor înainte de rambursarea corespunzătoare.

Împrumutul se rambursează în ziua următoare termenului împrumutului (denumită în continuare Data de rambursare a principalului). Împrumutatul are dreptul de a transfera principalul pe parcursul întregii zile a datei de rambursare a principalului. Principalul se rambursează odată ce banii sunt depuși în contul clienților Quanloop în bancă sau într-o instituție emitentă de monedă electronică. Quanloop are dreptul de a rambursa principalul către investitor pe parcursul întregii zile a datei de rambursare a principalului, dar nu mai târziu de 23:59:59.

În cazul în care Împrumutatul nu poate rambursa împrumutul la data de rambursare a principalului, Quanloop poate cumpăra această creanță de la Investitor din rezerva sa de subscriere.

În cazul în care Împrumutatul nu poate rambursa Împrumutul la Data de rambursare a principalului, iar Investitorul nu este Quanloop însuși, Împrumutul este prelungit automat cu douăzeci și patru (24h) de ore la aceeași rată a dobânzii pe care Investitorul a specificat-o în preferințele Portofoliului la momentul ofertei plus doi (2,00%) la sută anualizat la principalul Împrumutului (denumită în continuare Amenda zilnică pentru ieșire târzie). Amenda zilnică pentru întârzierea ieșirii se calculează prin împărțirea a doi (2,00%) la sută la numărul real de zile din anul în curs (convenția de numărare a zilelor "Act/Act"). În cazul în care Investitorul și-a actualizat preferințele privind Portofoliul după încheierea Contractului de Împrumut (denumită în continuare "Data Împrumutului"), iar Împrumutul a fost amânat, atunci rata dobânzii specificată la momentul Datei Împrumutului este utilizată pentru toate calculele, cu excepția cazului în care este rambursată integral de Quanloop.

11. Rezerva de subscriere

QUANLOOP OÜigură o rezervă pentru a oferi un nivel suplimentar de garanție pentru Investitor. Rezerva este compusă din banii în moneda euro alocați în contul bancar al Quanloop (denumită în continuare Rezerva de subscriere).

Rezerva de subscriere acoperă zece (10%) la sută din fiecare principal de credit utilizat pentru a garanta împrumuturile semnate pe Platformă.

Rezerva de subscriere este utilizată pentru a achiziționa Contractul de împrumut de la Investitor în cazul în care nu există suficiente fonduri pentru a rambursa principalul în timp util după data de rambursare a principalului. În cazul în care este necesară utilizarea Rezervei de subscriere, Quanloop enumeră toți investitorii în funcție de data și ora cererii de retragere a acestora și utilizează Rezerva de subscriere pentru a cumpăra împrumuturile acestora, devenind astfel Investitorul însuși.

Dreptul de acces la Rezerva de subscriere îl au toți investitorii, în conformitate cu ordinele lor de retragere a banilor.

Rezerva de subscriere nu este menită să acopere întregul risc de pierdere a fondurilor de către Investitor.

Quanloop se limitează pentru ca volumul total al datoriei emise de Împrumutat să fie de până la zece (10x) ori mai mare decât suma de bani din contul bancar utilizat ca rezervă de subscriere.

12. Plata dobânzii

Dobânda zilnică pentru totalul banilor împrumutați de către Investitor Împrumutatului, plus amenda zilnică pentru ieșire târzie, dacă este cazul, este calculată și prezentată în contul Investitorului după miezul nopții.

Dobânda totală acumulată în luna precedentă, plus amenda totală pentru toate întârzierile, dacă este cazul (denumite în continuare câștiguri lunare), va fi plătită în a cincisprezecea (15-a) zi calendaristică a lunii în curs (denumită în continuare data plății profitului).

Împrumutatul are dreptul de a rambursa dobânda și alte amenzi, dacă este cazul, cel târziu cu o zi înainte de data plății profitului. Investitorul nu poate solicita să primească veniturile din dobânzi înainte de Data plății profitului.

Quanloop livrează câștigurile lunare la data plății profitului. În același timp, livrarea fizică a fondurilor în conturile bancare finale poate fi întârziată, deoarece un astfel de transfer este efectuat de o terță parte (o bancă, o instituție de plată sau orice altă persoană pe care Quanloop nu o cunoaște și nici nu are puterea de a o influența); dacă acest lucru se întâmplă, Quanloop nu are nicio responsabilitate pentru orice pierdere cauzată de această întârziere. Dobânda minimă plătită este de un (0,01€) euro cent.

13. Alimentarea cu bani în contul investitorului și politica AML a Quanloop

Investitorul poate adăuga bani în contul său prin intermediul unui transfer bancar provenit dintr-un cont deschis pe numele său într-o bancă sau instituție de plată înregistrată în UE/SEE (denumit în continuare "contul bancar al Investitorului"). Quanloop nu acceptă bani online pe Platformă. Toți investitorii trebuie să își transfere banii folosind plățile SEPA în contul IBAN indicat pe Platformă la autentificare. Quanloop utilizează diferite bănci și instituții de plată licențiate pentru a agrega tranzacțiile de intrare de la investitori și utilizează o serie de conturi IBAN diferite. Quanloop își poate schimba contul IBAN în orice moment și fără notificare prealabilă.

Investitorul poate adăuga bani numai în euro. Orice sumă de bani transferată în alte valute este supusă refuzului sau schimbului.

Quanloop nu are nici un control asupra plăților în curs efectuate de un Investitor. Odată ce un Investitor a efectuat un transfer, programul de compensare depinde de fiecare bancă în parte.

Investitorul este limitat la soldul total al banilor transferați pe Platformă din contul bancar al investitorului la o sumă corespunzătoare limitei sale curente de investiție (denumită în continuare "Limita"). Quanloop oferă următoarele Limite și statuturi:

A) Limita de bază permite investitorului să adauge în contul său maximum o mie (1.000) de euro. Quanloop poate, în mod selectiv, la discreția sa, să solicite un selfie video sau o întâlnire față în față și să ceară prezentarea unui formular care să dovedească sursa fondurilor Investitorului.

B) Limita avansată permite Investitorului să adauge în contul său mai mult de o mie (1.000) și maximum cincisprezece mii (15.000) de euro. Condiția prealabilă pentru acest nivel este un selfie video sau o întâlnire față în față și un formular depus care să dovedească sursa fondurilor Investitorului. Quanloop poate, în mod selectiv, la discreția sa, să solicite copii ale documentelor care dovedesc sursa fondurilor investitorului.

C) Limita profesională permite investitorului să adauge mai mult de cincisprezece mii (15.000) de euro în contul său. Condiția prealabilă pentru acest nivel este un selfie video sau o întâlnire față în față, un formular depus care să dovedească sursa fondurilor investitorului și prezentarea de copii ale documentelor care dovedesc sursa fondurilor investitorului. Limita maximă depinde de valoarea capitalului care a trecut de verificare, dar este de maximum o sută cincizeci și cinci de mii (150.000) de euro.

Un document care dovedește sursa fondurilor este orice document care dezvăluie de unde provin fondurile transferate către Quanloop (denumit în continuare "Dovada sursei fondurilor"), de exemplu, documente care confirmă salariul, declarații fiscale și extrase de cont bancar sau un document care atestă că fondurile provin din veniturile din vânzarea de active de către Investitor (de exemplu, bunuri imobiliare sau acțiuni).

Timpul minim de procesare a documentelor este de trei ore lucrătoare (3h) și se efectuează în timpul programului normal de lucru (între orele 9.00 și 18.00, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale). Perioada maximă de procesare a documentelor nu este limitată.

Cererea investitorului de depășire a limitei poate fi respinsă în cazul în care informațiile furnizate nu sunt în concordanță cu verificarea din alte surse, sunt iraționale sau nerezonabile, inexacte sau incomplete. Quanloop își rezervă dreptul de a respinge cererile de depășire a limitei fără a explica motivul Investitorului.

Investitorul nu poate avea un cont comun pe Platformă, prin urmare, orice sumă de bani trimisă din contul bancar al investitorului care aparține câtorva persoane va fi considerată ca aparținând exclusiv Investitorului. Quanloop nu va accepta nicio pretenție la banii transferați din astfel de conturi din partea persoanelor care dețin în comun aceste conturi bancare.

Investitorul nu poate primi banii pentru conturile sale de la o terță parte, cu excepția cazului în care o terță parte este o instituție de plată profesionistă care oferă un serviciu de livrare de bani către Investitor, iar beneficiarul final verificat al banilor este Investitorul. În cazul în care banii au fost transferați pentru Investitor, dar dintr-un cont care nu aparține Investitorului, iar beneficiarul transferului nu este un intermediar licențiat, acești bani vor fi respinși și returnați plătitorului inițial al banilor. Quanloop are dreptul de a reține o sumă de bani egală cu costul transferului de către o bancă sau o instituție de plată folosită pentru a procesa tranzacția respectivă. În cazul în care costul returnării banilor este mai mare decât suma de bani care urmează să fie transferată, Quanloop va folosi fondurile care urmează să fie returnate pentru a plăti acest cost.

Investitorul business nu poate primi bani din contul deschis pe numele reprezentantului său. Orice sumă de bani primită din contul reprezentantului, destinată investitorului business, va fi considerată ca fiind fonduri de la o terță parte fără licență și va fi refuzată.

Quanloop operează numai în moneda euro. Investitorul este obligat să se asigure că își alimentează contul în euro. Transferul de bani în orice altă monedă poate duce la respingerea sau acceptarea acestora după schimb. Quanloop ia decizia exclusivă de a respinge sau de a accepta banii în monedă străină. Acceptarea banilor în monedă străină poate suporta un comision de acceptare a tranzacției și comisionul de schimb valutar, care se bazează pe comisionul băncii corespunzătoare care este utilizată pentru a accepta o tranzacție. Orice sumă de bani trimisă către Quanloop într-o monedă străină a cărei valoare în moneda euro este mai mică decât costul comisionului de acceptare a tranzacției și al comisionului de schimb valutar poate cauza un sold negativ în contul Investitorului; în acest caz, Quanloop are dreptul de a solicita investitorului o compensație pentru soldul negativ. Quanloop aplică rata de schimb valutar oferită de banca folosită pentru a primi banii de la Investitor; această rată de schimb poate fi diferită de ratele oficiale ale ECB.

14. Retragerea banilor Investitorului

Opțiunea de retragere a banilor este permisă numai investitorilor care au un act de identitate valabil, un cont IBAN verificat pe numele lor și, dacă este necesar în funcție de limita și statutul actual al investitorului, un formular depus care să dovedească sursa fondurilor investitorului și copii ale documentelor care dovedesc sursa fondurilor investitorului.

Investitorul poate solicita transferul de bani din contul său de investitor în contul său bancar. În momentul solicitării de retragere, o parte din bani pot fi împrumutați Împrumutatului (denumite în continuare fonduri investite) sau nu (denumite în continuare fonduri disponibile).

Solicitarea de retragere a banilor oprește automat oferirea ulterioară a sumei de bani solicitate Împrumutatului începând cu ziua următoare și solicită transferul acesteia în contul bancar al Investitorului după ce devine disponibilă. Solicitarea de retragere a banilor fiind întârziată, va fi îndeplinită automat odată cu rambursarea principalului împrumutului.

Investitorul poate retrage o parte sau toate fondurile sale disponibile în limita a cincisprezece mii (15.000,00) de euro pe săptămână. Quanloop va elibera fondurile disponibile din contul bancar al clienților săi până la sfârșitul zilei curente.

În cazul retragerii, Platforma va transfera banii în cel mai recent cont IBAN verificat al Investitorului. IBAN-ul este considerat verificat după ce Investitorul va trimite orice sumă de bani din acel cont, dovedind că numele său de pe Platformă este același cu numele plătitorului.

În cazul în care transferul inițial de bani către platformă a fost efectuat prin intermediul unui intermediar licențiat, chiar dacă investitorul nu a comandat acest serviciu și nu a fost conștient de modul în care banii săi au fost livrați către platformă, retragerea fondurilor va fi restricționată.

Investitorul nu poate solicita o actualizare manuală a contului său bancar. În cazul în care se primește o astfel de cerere, Quanloop are dreptul de a o respinge.

În cazul în care Investitorul și-a transferat banii dintr-un cont care nu este un IBAN, Quanloop nu va accepta cereri de retragere a banilor într-un astfel de cont. Quanloop nu va converti numărul de cont bancar local din Marea Britanie în IBAN dacă banii sunt primiți din contul bancar local din Marea Britanie care aparține investitorului sau unui intermediar licențiat care efectuează tranzacția pentru acesta.

Quanloop nu va fi obligată să plătească dobânzi suplimentare sau orice altă penalitate monetară pentru perioada de timp de la cererea de retragere până la primirea banilor în contul lor bancar de către Investitor. Quanloop nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere sau prejudiciu care rezultă din informațiile incorecte din contul Investitorului, inclusiv absența numărului de cont bancar al investitorului.

Livrarea fondurilor în contul bancar al Investitorului depinde de bancă și poate dura până la trei (3) zile lucrătoare.

Quanloop notifică Investitorul cu privire la plata prin e-mail și prin intermediul aplicației mobile. Notificarea este trimisă în momentul în care banii sunt debitați din contul Quanloop.

15. Conflict de interese

Quanloop și Împrumutatul declară că aparțin acelorași beneficiari efectivi finali, acționând în același timp ca două entități comerciale distincte cu două roluri comerciale diferite.

Rolul principal al Quanloop, în conformitate cu acești Termeni și cu alte documente legale corespunzătoare publicate pe Platformă, este de a opera Platforma și de a furniza serviciile sale Investitorilor și Împrumutatului.

Rolul principal al Împrumutatului, în conformitate cu acești Termeni și cu alte documente legale corespunzătoare publicate pe Platformă, este de a iniția datoria și de a acționa ca furnizor de finanțare alternativă pentru clienții săi business.

Acționarii Quanloop și ai Împrumutatului cred cu tărie că nu există niciun conflict de interese între aceste două entități, deoarece rolul fiecărei întreprinderi este strict definit. În cazul în care există vreo îndoială cu privire la existența unui conflict de interese pentru Investitor, acesta ar trebui să evite să deschidă un cont pe Platformă și nici să investească cu Quanloop.

Quanloop declară că nu are investitori care ar fi avut mai multe informații decât ceilalți investitori despre activitatea Quanloop sau a Împrumutatului. Informațiile împărtășite de Quanloop cu investitorii sunt întotdeauna la fel de transparente.

Împrumutatul declară că îl cunoaște pe fiecare investitor care a încheiat Contractul de împrumut cu acesta și că nu a împrumutat niciodată și nici nu va împrumuta bani unei entități comerciale care aparține sau are legătură directă sau indirectă cu un Investitor cu care Împrumutatul a încheiat Contractul de împrumut.

Quanloop declară că toți investitorii, Împrumutatul și părțile la Contractele de credit sunt identificate în mod constant și gestionate în mod eficient conform politicilor sale interne privind conflictele de interese.

Quanloop și Împrumutatul declară că angajații lor, angajați atât direct, cât și indirect, inclusiv subcontractanții și angajații acestora, nu pot fi Investitori pe Platformă, cu excepția cazului în care a fost acceptat în scopuri de testare de către conducerea Quanloop; în cazul în care se definește un astfel de scop de testare, angajatul-investitor poate utiliza doar fondurile oferite de Quanloop în acest scop, cu o limită de cel mult cincizeci (50.00) de euro.

Quanloop declară că poate exista cazul în care o rudă, un prieten sau orice altă persoană înrudită cu un angajat al Quanloop sau al Împrumutatului, inclusiv subcontractanții și angajații acestora, poate deveni investitor pe Platformă. Quanloop nu poate împiedica sau limita în alt mod capacitatea sau dreptul acestora de a investi pe Platformă; cu toate acestea, își limitează angajații și subcontractanții să împărtășească orice informații legate de muncă cu rudele, prietenii sau alte persoane conexe.

Investitorul declară că nu are niciun conflict de interese cu Quanloop și cu Împrumutatul și că nu este angajat al Quanloop sau al Împrumutatului sau subcontractant al acestora.

16. Oferirea de asistență

Quanloop oferă asistență online prin intermediul chat-ului online de pe Platformă, prin intermediul mesageriei rețelelor sociale și prin e-mail.

Toate canalele de comunicare prin chat online și mesagerie a rețelelor sociale sunt menite, în primul rând, să ofere o rezolvare rapidă a problemelor tehnice pentru investitorii indicați și să sprijine procesul de integrare pentru noii investitori. Acest canal nu este destinat comunicării de pre-marketing, marketing sau vânzărilor.

Comunicarea prin e-mail este destinată oricărui tip de asistență solicitată de către investitor sau de către o persoană neautorizată.

Quanloop va oferi asistență web între orele 9:00 și 18:00 de luni până vineri (cu excepția sărbătorilor legale estoniene). Orice cerere de asistență primită în afara orelor de mai sus va fi soluționată în următoarea perioadă de asistență.

Atunci când se primește o cerere de asistență prin e-mail, echipa de asistență va atribui un nivel de prioritate și va fi transmisă unui membru relevant al echipei pentru acțiuni ulterioare. O listă a fiecărui nivel de prioritate și semnificația acesteia sunt prezentate mai jos:

Nivelul de prioritate Timp de rezolvare țintă Destinație: Exemplu
Scăzut 2 - 4 zile lucrătoare Întrebări generale și modalităti de rezolvare, etc. Orice întrebare referitoare la utilizarea și funcționarea site-ului web.
Orice întrebări cu privire la investiție în general, de exemplu, algoritm, riscuri.
Orice întrebare despre Quanloop, de exemplu, rapoarte, statistici și cifre.
Orice întrebare cu privire la activitățile investitorilor în afara investițiilor, de exemplu, timpul de transfer de suplimentare, comisioanele în afara Quanloop, SEPA și SEPA inst etc.
Normal 1 - 2 zile lucrătoare Probleme care au un efect minim asupra Quanloop și/sau a portalului pentru împrumutați. Probleme legate de accesul la cont, inclusiv linkuri de recomandare, modificarea detaliilor.
Întrebări legate de investițiile investitorilor, de exemplu, despre veniturile lor, anularea retragerilor, întrebări privind alte venituri etc.
Probleme legate de conținutul site-ului web care nu sunt cauzate de serverele Quanloop.
Ridicat 1 - 2 zile Erori sau probleme care afectează platforma. Întreruperi tehnice care împiedică utilizatorii să utilizeze platforma, de exemplu, conectarea, schimbarea conturilor, rapoarte, descărcări etc.
Urgent Până la 1 zi Erori generalizate care afectează platforma și este în detrimentul reputației Quanloop. Echipa de asistență va acționa imediat și va încerca să rezolve această problemă în 1 zi lucrătoare. Platforma nu este accesibilă.
Pe site-ul web este prezentat un conținut înșelător care ar putea duce la acțiuni în justiție sau ar putea afecta în mod negativ un număr semnificativ de persoane.
Mesaje critice de urgență legate de conturi, de exemplu, acces neautorizat.

17. Costul serviciului și taxa de serviciu

Quanloop percepe o taxă de serviciu de la Împrumutat pentru serviciile disponibile pe Platformă.

Quanloop nu taxează Investitorul pentru serviciile disponibile pe Platformă, cu excepția serviciilor personalizate, cum ar fi primirea banilor prin intermediul unui sistem non-SEPA, schimbul de valută alta decât euro, solicitarea de a efectua o tranzacție de plată manuală etc. Astfel de servicii personalizate sunt taxate la același preț la care Quanloop a achiziționat acest serviciu de la un furnizor terț, fără suprataxă.

18. Reclamații

Quanloop încearcă în continuare să mențină calitatea superioară a platformei și a serviciilor sale. În cazul în care Investitorul este nemulțumit de un serviciu al platformei, de platformă în sine sau de îndeplinirea obligațiilor sale de către Împrumutat, acesta trebuie să informeze imediat Quanloop cu privire la orice reclamație. Livrarea oricărei reclamații trebuie să se facă în scris și să fie transmisă în format electronic către Quanloop prin intermediul adresei de e-mail [email protected] de pe adresa de e-mail înregistrată pe Platformă.

Quanloop se va strădui să rezolve fiecare reclamație de la o sursă identificată cât mai repede și cât mai corect posibil.

19. Limba care prevalează

Acești Termeni generali și alte documente legale, inclusiv, dar fără a se limita la Contractul de împrumut, notificări, declarații de renunțare la răspundere, materiale de precomercializare și de marketing, au fost pregătite și executate în limba engleză. Orice traducere în orice altă limbă se face doar pentru comoditate sau în scopul efectuării înregistrărilor necesare, iar versiunea originală în limba engleză prevalează în toate chestiunile de interpretare. Toate informațiile juridice, notificările și comunicările care trebuie date sau transmise în temeiul prezentului document trebuie să fie în limba engleză sau însoțite de o traducere în limba engleză.

20. Alți Termeni Diverși

În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni este considerată ilegală, invalidă sau inaplicabilă de către o instanță de judecată competentă, acest lucru nu va afecta validitatea și aplicabilitatea prevederilor rămase.

Platforma este un serviciu online și toate documentele sau notificările pe care dorim să ți le trimitem pot fi livrate prin intermediul Platformei pe paginile accesate la autentificare. Investitorul poate primi, de asemenea, prin e-mail, o invitație de a se conecta la platformă. Quanloop poate, de asemenea, să trimită Investitorului scrisori la adresa electronică pe care acesta a înregistrat-o sau în orice alt mod considerat adecvat.

Drepturile Quanloop în conformitate cu acești Termeni pot fi exercitate ori de câte ori este necesar, sunt cumulative și nu exclud orice drepturi sau căi de atac prevăzute de lege. Întârzierea în exercitarea oricărei puteri acordate Quanloop sau Împrumutatului în acești Termeni nu reprezintă o renunțare la dreptul respectiv.

Quanloop poate atribui sau transfera integral sau parțial drepturile și obligațiile noastre respective în conformitate cu acești Termeni oricărei persoane pe care o consideră în mod rezonabil capabilă să le îndeplinească. Quanloop poate, de asemenea, să își exercite orice drepturi prin intermediul oricărei companii legate legal de Quanloop sau al unui furnizor de servicii pe care îl angajează. Investitorul nu poate ceda și nici transfera drepturile și obligațiile care îi revin în temeiul acestor Termeni.

Reședința, locația și locul activității prestatorului serviciului online în conformitate cu acești Termeni și locul prestării serviciului online în conformitate cu acești Termeni sunt Republica Estonia. Acești termeni sunt reglementați și interpretați în conformitate cu legislația estonă. În cazul în care apare un litigiu (contractual sau necontractual) din sau în legătură cu acești Termeni, noi și Investitorul ne supunem jurisdicției neexclusive a instanțelor din Estonia.

În vigoare de la: 18.02.2022

Exonerare de răspundere: Unele texte de pe acest site web sunt pur și simplu pentru comunicare de marketing. Nimic din ceea ce este publicat de Quanloop nu constituie o recomandare de investiții și nici nu trebuie să se bazeze pe datele sau conținutul publicat de Quanloop pentru orice activitate de investiții. Quanloop recomandă cu tărie să efectuezi propriile cercetări independente și/sau să vorbești cu un profesionist calificat în domeniul investițiilor înainte de a lua orice decizie financiară.