CAPITAL TOTAL 7.775.813 EUR
PORTOFOLIU 7.775.813 EUR
CAPITAL NECESAR 7.934.713 EUR
RATA MEDIE 14,1% p.a.

Riscuri asociate investițiilor

Informațiile și conținutul acestei platforme nu reprezintă consultanță de investiții și nu constituie o solicitare de subscriere sau rambursare. Investițiile implică riscuri. Acestea sunt inevitabile și trebuie acceptate cu toate tipurile de investiții. Decizia de a investi este o decizie personală a fiecărui investitor care își asumă în cele din urmă responsabilitatea pentru aceasta. Fiecare investitor se află într-o poziție diferită în ceea ce privește circumstanțele și posibilitățile sale de a investi. Prin urmare, fiecare investitor trebuie să evalueze posibilele riscuri asociate cu o anumită investiție și să ia în considerare impactul și consecințele potențiale ale acestora pentru investitor.

Capitalul investitorilor nu este protejat prin garanții compensatorii obligatorii în cazul neplății asociaților sau al insolvabilității societății. Cu toate acestea, Quanloop ia măsurile necesare impuse de instrumentele legale pentru a limita riscurile de investiții. Fără a ține seama de aceasta, nu ar trebui să faci nicio investiție dacă nu ești pregătit să suporți o pierdere totală a banilor investiți, plus comisioanele sau alte costuri de tranzacție.

Performanțele anterioare nu indică performanțele viitoare. Investitorii ar trebui să se consulte cu profesioniști financiari independenți pentru informații detaliate, inclusiv factorii de risc, înainte de a investi cu Quanloop. În cazul în care ai întrebări cu privire la informațiile disponibile, ar trebui să soliciți consiliere profesională independentă.

Cifrele prezentate pe platformă pentru a susține conținutul publicat sunt estimate și medii. Investițiile în timp real sunt afectate de diverși factori externi și, prin urmare, cifrele nu trebuie percepute ca fiind exacte.

La elaborarea conținutului platformei nu s-a ținut cont de situațiile individuale și, prin urmare, este posibil să nu se aplice situației tale. Ar trebui să iei în considerare situația ta financiară și alte circumstanțe pentru a înțelege dacă informațiile de pe această Platformă ți se aplică înainte de a lua o decizie de investiție. Această Platformă este constituită cu bună-credință și nu ne asumăm răspunderea pentru orice omisiuni sau erori supuse investitorilor.

Înainte de a investi pe această platformă, te rugăm să te familiarizezi cu procesul de investiție pe această platformă. Aceeași regulă se aplică atunci când investești pe orice altă platformă. Contribuie la prevenirea deciziilor iraționale, așteptărilor sau fricii cu privire la procesul de investiții. În acest scop, am pregătit și publicat mai multe documente la care ai acces pe Platformă.

Deși împrumutând bani pentru Quanloop pe această platformă, nu există riscul direct de a pierde investiția, există totuși anumite riscuri asociate investiției în general. Drept urmare, am dori să prezentăm unele dintre aceste riscuri generale implicate atunci când investim, să marcăm și câteva orientări generale de urmat pentru a te ajuta să iei o decizie în cunoștință de cauză atunci când investești banii pe această Platformă.

Mai jos am prezentat câteva dintre riscurile generale pe care le implică investiția. Te rugăm să reții că aceasta nu este o listă exhaustivă. De asemenea, subliniem faptul că acest document nu poate fi considerat drept consiliere juridică, consiliere pentru investiții sau recomandare de a investi pe Platforma.

Există un risc de piață și anume, posibilitatea ca un investitor să sufere pierderi (scăderea valorii unei investiții) din cauza unor factori care afectează performanța generală a piețelor financiare în care este implicat investitorul. Acest risc este asociat cu evenimente precum o criză economică, o criză financiară, fluctuația cursului de schimb, catastrofe naturale, atacuri teroriste sau evenimente geopolitice, etc. Deoarece afectează de obicei întreaga piață, este mai dificil de acoperit.

Există, de asemenea, riscuri de natură juridică sau de reglementare care sunt asociate cu faptul că actele legislative care reglementează diferite activități de investiții, canale sau companii sau chiar întreaga industrie, se pot schimba în perioada de investiții. Modificarea reglementărilor poate afecta costurile diferitelor operațiuni (riscul principal este creșterea prețurilor), de asemenea, introduce diferite obstacole juridice și administrative, etc. Deoarece modificările în acest domeniu se produc din multe motive, de obicei există o mică posibilitate pentru evitarea sau aplicarea acestora. Totuși, de obicei este nevoie de mult timp și multă informare înainte de intrarea în vigoare a modificărilor; prin urmare, Platforma și investitorul pot fi pregătiți într-un stadiu timpuriu.

Există, de asemenea, un risc valutar (sau riscul privind cursul de schimb), care rezultă din modificarea prețului unei monede în raport cu alta. Această platformă funcționează numai în moneda euro. Riscul descris poate să nu apară pe platformă în timpul procesului de investiții, dar poate deveni relevant în procesele de dinainte sau după investirea banilor pe platformă. Cea mai bună modalitate de a gestiona acest risc este să studierea procesului efectiv de schimb dacă utilizarea acestuia este necesară pentru tine la un moment dat înainte sau după ce ai investit pe Platformă.

Există un risc politic care este reprezentat de o schimbare a valorii investiției sau a modificărilor termenilor din cauza schimbărilor politice sau a instabilității din unele țări. Ar putea rezulta dintr-o schimbare a guvernului, a organismelor legislative, a altor factori de politică externă sau a controlului militar etc.

Există, de asemenea, un risc de concentrare legat de principiile tale generale de investiții. Acest risc poate apărea într-o situație în care portofoliul de investiții al investitorului este concentrat pe un singur tip de investiție. Cea mai bună modalitate de a gestiona acest risc este să îți diversifici investițiile (de exemplu, între împrumuturi diferite, în general între diferite companii, sectoare, clase de active etc.).

Există, de asemenea, un risc operațional, care este reprezentat de faptul că platforma ar putea să nu-și mai poată continua activitatea și să ofere oportunitatea de investiții, iar compania din spatele platformei ar fi lichidată. Luăm și folosim fiecare măsură și instrument corespunzătoare (inclusiv inspecții și controale periodice, audit, publicarea informațiilor, solicitarea și transmiterea de feedback, de asemenea, folosirea de personal calificat și consilieri și folosirea tehnologiilor și proceselor actualizate și sigure etc.) pentru a asigura transparența, legitimitatea și sustenabilitatea platformei și a activităților sale (aspecte tehnice, de marketing și de natură juridică etc.) și pentru a exclude apariția riscului descris.

În cele din urmă, cea mai bună opțiune disponibilă pentru a gestiona orice risc sau impactul său este de a lua în considerare cu foarte mare atenție și în detaliu dacă investiția este potrivită și accesibilă, având în vedere circumstanțele, angajamentele financiare, resursele și abilitățile investitorului. Există o regulă empirică care spune că investitorul nu ar trebui să investească mai mulți bani decât își poate permite să piardă fără a-și modifica nivelul de trai.

Exonerare de răspundere: Unele texte de pe acest site web sunt pur și simplu pentru comunicare de marketing. Nimic din ceea ce este publicat de Quanloop nu constituie o recomandare de investiții și nici nu trebuie să se bazeze pe datele sau conținutul publicat de Quanloop pentru orice activitate de investiții. Quanloop recomandă cu tărie să efectuezi propriile cercetări independente și/sau să vorbești cu un profesionist calificat în domeniul investițiilor înainte de a lua orice decizie financiară.