KOGUKAPITAL 14 423 412 €
PORTFOOLIO 14 396 775 €
VAJALIK KAPITAL 14 841 875 €
KESKMINE INTRESSIMÄÄR 14,2% p.a.

Quanloopi privaatsusteade

Veebileht aadressil www.quanloop.com ja kõik sellega seotud veebilehed ning mobiilirakendus (edaspidi "Platvorm") kuuluvad QUANLOOP OÜ-le (Eestis registrikoodiga 16200698 registreeritud äriühing, mille juriidiline aadress on Rotermanni 18/1, Tallinn, 10111, Eesti), mis tegutseb Platvormi omanikuna ja haldajana (edaspidi "meie", "meid" või Quanloop).

Tarkvara, millel platvorm töötab, on eravalduses ja kuulub täielikult Quanloopile ning seda haldab nimekiri allhankijate partneritest. Partnerite nimed on internetis jälgitavad meie aktiivsete IP-aadressite kaudu.

Käesolevas privaatsusteates selgitatakse, kuidas Quanloop kasutab selle platvormi kaudu kogutud isikuandmeid seoses selle platvormi kasutamisega. Me järgime isikuandmete töötlemisega seotud põhimõtteid ja oleme pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele ning võtame kõik mõistlikud ettevaatusabinõud, et kaitsta isikuandmeid ja vältida igasugust diskrimineerimist või muid selliseid tagajärgi seoses isikuandmete töötlemisega. See platvorm sisaldab linke teistele veebisaitidele. Soovitame teil lugeda teiste külastatavate veebisaitide privaatsusavaldusi.

Käesolev poliitika (koos meie üldtingimuste ja muude dokumentidega, millele neis viidatakse) sätestab alused, mille alusel me töötleme teie poolt meile esitatud isikuandmeid. Käesolevat poliitikat kohaldatakse ka meie Üldtingimustes sätestatud konkreetsete mõistete suhtes. Et mõista meie seisukohti ja tavasid seoses teie isikuandmetega ning seda, kuidas me neid käsitleme, palume hoolikalt lugeda järgmist.

1. Millist teavet me kogume?

Registreerimine ja platvormi kättesaadavuse võimaldamine ning muude lepingute täitmine: kui te registreerite end platvormil, saate automaatselt füüsilisest isikust investoriks ja teilt küsitakse teie täielikku nime, e-posti aadressi, kontakttelefoni numbrit, täielikku koduaadressi, pangakonto numbrit ja isikut tõendava dokumendi koopiat (mõlemad pooled). Pärast registreerimist kasutame seda teavet selleks, et võimaldada platvormi kättesaadavust ja täita muid teiega sõlmitud kokkuleppeid. Isikuandmete esitamine on vajalik Quanloopiga lepingute sõlmimiseks.

Tagasiside: me võime paluda Quanloopi kohta tagasiside andmist või küsitluste täitmist.

Online-tegevus: kui kasutate meie platvormi, saame teavet selle kohta, millisest seadmest te sellele ligi pääsesite, teie külastuste ja platvormi kasutamise kohta, sealhulgas IP-aadressi, asukoha, brauseri tüübi ja versiooni, viitaja ja tegevuse kohta. Registreerime teie tegevust ja eelistusi platvormi külastamisel küpsiste (vt allpool "Küpsised") ja muude tehnoloogiate abil.

2. Mida me kogutud teabega teeme ja mis on meie õiguslik alus?

Kolmanda osapoole töötlejad: nagu allpool on märgitud, võime kasutada kolmanda osapoole platvorme ja töötlejaid uudiskirjade edastamiseks, maksete töötlemiseks, küsitluste töötlemiseks ja mis tahes taotluste töötlemiseks, et uuendada teie andmeside-eelistusi. Neid kolmandaid osapooli kasutades võimaldame platvormi kättesaadavust, täidame teiega sõlmitud lepingut või tegutseme teie nõusoleku alusel või järgime oma õigustatud huvi kasutada kolmanda osapoole tehnoloogiat, et saavutada meie organisatsioonis suurem tõhusus. Et tasakaalustada meie ja teie huve, oleme võtnud meetmeid, et tagada, et need kolmandad osapooled rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid teie isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

Registreerumise üksikasjad: kui te valite, et saadame teile uudiskirju ja muud teavet Quanloopi kohta, sealhulgas võimalusi investeerida praegustesse või tulevastesse laenuprojektidesse või Quanloopi muudesse tegevustesse (vt allpool jaotist "Turundus"), kasutame teie isikuandmeid nende saatmiseks. Meie õiguslik alus selleks on teie nõusolek. Teil on õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta, nagu on selgitatud allpool jaotises "Turundus". Meie õigustatud huvi selle tegemiseks on kolmanda osapoole platvormide kasutamine äritegevuse tõhususe ja kasutajate registreerimise lihtsustamise eesmärgil.

Seoses teie nõusoleku alusel toimuva andmetöötlusega juhime tähelepanu, et teie nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta teie nõusoleku alusel enne tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust ega ka teie nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta isikuandmete töötlemise seaduslikkust niivõrd, kuivõrd isikuandmete töötlemine toimub muul alusel (lepingu täitmine, seadus jne).

Me töötleme seda teavet teiega sõlmitud lepingu tingimuste täitmiseks, et pakkuda teile kui investorile võimalust kasutada meie platvormil avaldatud investeerimisvõimalusi ja teenida juhitud riskitoodete abil kasumit (see on meie töötlemise õiguslik alus).

Tagasiside ja küsitlused: kui olete nõus andma meile tagasisidet või täitma küsitlust, kasutame seda teavet oma töö ja tegevuse parendamiseks. Küsitluste töötlemiseks kasutame erinevaid kolmanda osapoole vahendeid, mis töötlevad teie andmeid ainult meie juhiste kohaselt. Me võime kasutada Euroopa Majanduspiirkonnas asuvate tarkvarafirmade pakutavaid vahendeid ning järgime teie andmete säilitamisel ja kasutamisel GDPRi raamistikku. Võime kasutada ka vahendeid, mida pakuvad USAs asuvad tarkvarafirmad, kuid mis vastavad standardsetele lepingutingimustele. Kui nõustute osalema mis tahes uuringus, mis moodustab osa mis tahes uurimisprojektist, siis ütleme teile osalemise ajal, kuidas teie andmeid kasutatakse konkreetse uurimisprojekti või programmi jaoks ja kui kaua neid säilitatakse.

Online-tegevus: teie seadme kohta saadud teave aitab meil jälgida platvormi ja hoida seda turvalisena. Meie kasutatavad küpsised kirjeldavad, kuidas te platvormi kasutate ja milliseid lehekülgi olete külastanud. Neid tegevusi teostades võimaldame platvormi kättesaadavust, täidame lepingut või kasutame oma õigustatud huvi jälgida ja parandada platvormi toimimist ja turvalisust ning aitame mõista rohkem meie klientide huve ja eelistusi, et teavitada meie turundusstrateegiat. Mõnda neist küpsistest kasutatakse uuesti suunamise eesmärgil ja kui te olete sellega nõus, siis kasutatakse neid selleks, et saata teile kohandatud reklaami. Lisateavet leiate alljärgnevalt jaotisest "Küpsised".

Ametikohad ja teabevahetus: kui te avaldate platvormil või meie sotsiaalvõrgustiku lehekülgedel Facebookis, Twitteris, LinkedInis või muudel sarnastel lehekülgedel kommentaare, võidakse kõik teie poolt nõusoleku andnud isikuandmed koos teie kommentaaridega uuesti avaldada ja avalikult kuvada platvormil.

Sotsiaalmeedia suhtlus: me kasutame kolmanda osapoole teenusepakkujaid, et kontrollida, kas inimesed, kelle kontaktaadressid me oleme kogunud, on registreerunud nende e-posti kontodega sotsiaalmeedia platvormidel, näiteks Facebookis, Twitteris või LinkedInis. Me kasutame seda teavet selleks, et jälgida oma kontakte sotsiaalvõrgustikes. Nende tegevustega järgime oma õigustatud huve, et mõista rohkem meie kontaktide sotsiaalmeediakasutuse kohta, mis omakorda annab teavet meie turundusstrateegia kohta. Meil on olemas asjakohane leping, et tagada andmete turvalisus ja kaitse.

Igasuguse kogutud teabe puhul: veenduge, et kõik teie esitatud isikuandmed on täpsed ja ajakohased, ning andke meile teada kõikidest muudatustest. Enne kellegi teise andmete edastamist palume esmalt saada nõusolek ning olla valmis seda kinnitama ja tõendama.

Me ei jaga teie andmeid ühegi teise organisatsiooniga, välja arvatud juhul, kui meil on selleks teie luba või kui see on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või juriidilise kohustuse täitmiseks või kui meil on selleks õigustatud huvi (vt punkt 5 allpool).

Me võime kasutada teie andmeid ka analüüside ja uuringute tegemiseks, et parandada meie avaldamisi, sündmusi ja tegevusi, kohandada meie platvormi ja selle sisu vastavalt teie eelistustele, teavitada teid meie platvormi või meie tegevuse muudatustest, mis võivad teid mõjutada, ennetada ja tuvastada pettusi ja kuritarvitusi ning kaitsta teisi kasutajaid.

Juhul, kui otsustate kasutada Quanloopi abi, võime siiski säilitada teie andmeid oma õigustatud ärihuvide tõttu statistilise analüüsi eesmärgil, et vaadata läbi, arendada ja parendada meie äritegevust. Sellises olukorras säilitame isikuandmeid ainult siis, kui see on vajalik, ja rakendame alati asjakohaseid kaitsemeetmeid, sealhulgas võimaluse korral anonüümseks muutmist või säilitatavate andmete minimeerimist.

Me kasutame kolmandat osapoolt, kes pakub pilvepõhist teenust, salvestust ja katastroofidest taastamise teenust, et varundada meie valduses olevaid andmeid. Praegu kasutame Google Ireland Limited. Google on ELis asuv ettevõte ja salvestab teie andmeid EMPs. Google järgib lepingu tüüptingimusi (lisateave Google'i privaatsuse kohta leiate aadressilt cloud.google.com/security/privacy/).

Samuti kasutame teie andmeid automatiseeritud otsuste tegemiseks, mida me teeme osana oma tegevusest, mida kasutame teiega sõlmitud lepingu täitmiseks ja platvormi kättesaadavuse võimaldamiseks. Selline andmetöötlus toimub platvormi kättesaadavuse võimaldamise ajal, sealhulgas investeerimistoimingute käigus, mis toimub peamiselt vastavalt investori enda poolt määratud portfelli eelistustele. Selline andmetöötlus võib toimuda ka veebipõhise äritegevuse jälgimisega seotud tegevuste käigus, nagu me eespool kirjeldasime. Quanloop rakendab sobivaid meetmeid, et kaitsta andmesubjekti õigusi ja vabadusi ning õigustatud huve seoses sellise andmetöötlusega.

Kui teil on küsimusi või avaldusi seoses sellise andmetöötlusega, siis palun saatke meile e-kiri aadressil [email protected] või kirjutage meile meie postiaadressile ja kui on vaja põhjalikult vastata teie küsimusele, esitage piisavalt teavet teie isiku tuvastamiseks (nt nimi ja aadress või mis tahes registreerimisandmed, sünniaeg või isikukood).

Teavitame teid, et me ei pruugi olla võimelised avalikustama üksikasjalikku teavet ja kirjeldust automatiseeritud andmetöötluse kohta, kui sellise teabe avalikustamine mõjutab Quanloopi või teiste isikute seaduslikke õigusi või vabadusi, sealhulgas ärisaladusi ja intellektuaalomandit, sealhulgas tarkvara kaitsvat autoriõigust.

3. Kui kaua me teie andmeid säilitame?

Üldpõhimõte: me säilitame teie poolt meile edastatud isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks te meile andmed andsite, ja me kustutame andmed turvaliselt, kui neid enam ei ole selleks otstarbeks vaja, nagu allpool üksikasjalikumalt selgitatud.

Investor, kes ei ole oma kontole raha lisanud: kui olete registreerunud, kuid ei ole kunagi raha Quanloopi klientide kontodele kandnud, kasutame teie andmeid seni, kuni teie konto on aktiivne. Teie taotluse korral blokeerime teie konto koos teie Quanloopi konto sulgemisega. Dokumendid ja andmed, mille investor esitas kliendi hoolsuskohustuse täitmise käigus konto loomiseks, säilitatakse 5 aastat pärast teenuste lõpetamist vastavalt neljandale rahapesuvastasele direktiivile, kui siseriiklikes õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

Investor, kes on oma kontole raha lisanud: kui olete kandnud raha oma Quanloopi kliendikontole (mis tahes summa), säilitame teie isikuandmeid vähemalt kümme aastat, nagu isikuandmete kaitse seadus nõuab. Me ei kustuta teie andmeid, kuna neid võidakse nõuda rahapesu tõkestamise eesmärgil, neid võib pärida kohalik politsei, reguleeriv asutus, maksuamet või mõni muu valitsusasutus. Kui te siiski ei soovi, et me võtaksime teiega ühendust seoses tulevaste päringutega, andke meile sellest teada, kirjutades meile või saates meile e-kirja allpool toodud kontaktandmetel.

Ettevõtte investor, olenemata sellest, kas ta on või ei ole Quanloopile raha üle kandnud: kui olete oma isikliku investori konto muutnud ettevõtte investori kontoks, lisades ja valideerides oma ettevõtte, ei tohi sellist kontot ja selle andmeid kustutada, nagu oleks see füüsilise isiku konto, kes on kandnud raha Quanloopi kliendikontole.

Teavet investori ja tema andmete kohta säilitatakse meie auditi ja raamatupidamise eesmärgil vähemalt seitse aastat, nagu seda nõuab raamatupidamise seadus. Võimaluse korral minimeerime säilitatavad isikuandmed.

Nõusolek: me säilitame nõusoleku ja nõusoleku tagasivõtmise andmeid oma failides nii kaua, kui teie isikuandmeid kasutatakse vastavalt sellele nõusolekule, ja kümme aastat pärast nõusoleku tagasivõtmist (kui te ei ole esitanud teistsugust taotlust).

Postitused ja suhtlus: mis tahes teavet, mida te avaldate platvormil või mõnes Quanloopiga seotud sotsiaalvõrgustikus, säilitatakse ja kuvatakse ainult nii kaua, kui teema, millega see on seotud, on avalikult nähtav.

Töötlemine statistilise analüüsi eesmärgil: seda tüüpi töötlemist teostatakse ainult sel ajal, kui me säilitame teie isikuandmeid kooskõlas eespool selgitatud põhimõtetega.

Peame rõhutama, et me saame kustutada ainult need andmed, mille olete meile esitanud. Kui olete esitanud oma andmeid seoses oma Quanloopi kontoga või Quanloopi konto kasutamisega kolmandate isikute poolt, ei saa me neid andmeid kustutada.

Samuti võivad teised platvormid mõnikord kasutada (mõnikord isegi pärast teie Quanloopi konto sulgemist) teavet, mille olete Quanloopile esitanud ja mille Quanloop on neile edastanud privaatsusteatise tingimuste kohaselt kohandatud reklaami jaoks. Kui te ei soovi sellist reklaami saada, edastage oma taotlus selle platvormi haldurile/administraatorile, kus selline reklaam ilmub.

4. Turundus

Kui liitute meie uudisnimekirjaga, kasutame teie andmeid, et hoida teid kursis viimaste uudiste, blogide, programmiuuenduste, uuringute, väljaannete, ürituste, töökohtade ja rahastamisvõimaluste kohta ning võime küsida tagasisidet, sealhulgas meie iga-aastast avalikküsitlust.

Võime teiega ühendust võtta et tutvustada meie pakutavad muud teenused, mis võivad meie arvates pakkuda teile huvi.

Me võime kasutada meie e-kirjade edastamiseks kolmanda osapoole teenusepakkujaid. Me kogume statistikat e-kirjade avamise ja klikkide kohta, kasutades tööstusharu standardtehnoloogiaid, et aidata meil jälgida ja parandada meie e-kirju.

Kui te ei soovi enam meilt turundussõnumeid saada, võite igal ajal meie meililistist loobuda, klõpsates meie e-kirjade allosas oleval loobumislingil või saates oma nime ja e-posti aadressi sisaldava e-kirja aadressile [email protected]. Sõnumitest loobumine ei mõjuta enne loobumist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust ega isikuandmete töötlemise seaduslikkust niivõrd, kuivõrd isikuandmete töötlemine toimub muul alusel (lepingu täitmine, seadus jne). Samuti juhime tähelepanu sellele, et meie meililistist loobumine ei tähenda, et te ei saa meilt ühtegi e-kirja. Te ei saa e-kirju, mis käsitlevad teavet, mille olete saanud turustusloa alusel enne tühistamist. Te saate aga endiselt e-kirju muude platvormi kasutamisega seotud küsimuste kohta.

Me kasutame kolmanda osapoole turundusteenuseid, et kohandada teile reklaami, mis põhineb teie sirvimisajalool sellel platvormil; lisateavet leiate jaotisest "Küpsised".

Me kasutame oma turunduses ka soovitusprogrammi. Lisateavet soovitusprogrammi kohta leiate platvormil asuvast Quanloopi soovitustingimuste dokumendist.

5. Kellel veel on juurdepääs teie isikuandmetele?

Me võime jagada mõningaid teie andmeid partnerite ja ettevõtetega, kes aitavad meil seda platvormi, Quanloopi ja laenuvõtjat hallata. Arvestades jagamise eesmärki, on meie õiguslik alus selleks teie nõusolek või platvormi kättesaadavuse võimaldamine, teiega sõlmitud lepingu täitmine, õigusliku kohustuse täitmine või meie õigustatud huvi teha koostööd teiste organisatsioonidega Quanloopi edasiseks tegutsemiseks. Mõned neist organisatsioonidest võivad teie andmeid töödelda väljaspool EMPd asuvates riikides, näiteks Ameerika Ühendriikides, kus andmekaitseseadused ei ole samad kui EMPs. Võite olla kindel, et me tagame alati, et teie andmete kaitsmiseks rakendatakse asjakohaseid turvameetmeid. Kui andmete edastamine on vajalik riikidesse, kus andmekaitse ei ole veel piisavaks tunnistatud, tugineme nende edastamiste puhul GDPRi artikli 49 lõike 1 punktidele b või c ja lepingu tüüptingimustele. Täielikud üksikasjad nende organisatsioonide kohta, kinnitus selle kohta, kus nad teie isikuandmeid töötlevad, ja üksikasjad meetmete kohta, mida me oleme võtnud teie isikuandmete kaitsmiseks, teatatakse, kui need on teada.

Me võime jagada teie andmeid Quanloopi ärigrupi siseselt Quanloopi haldamiseks. Quanloopiga seotud ettevõtted või äriüksused on loetletud platvormi kontaktide lehel. Meie õiguslik alus teie andmete jagamiseks on see, et võimaldada platvormi kättesaadavust, täita teiega sõlmitud lepingut või järgida õigustatud huve, mis on seotud kontserni kuuluvate ettevõtete vaheliste ühiste ressursside ja juhtimisaruandlusega. Meie kontserni ettevõtted ei töötle teie andmeid väljaspool EMPd, kui me ei teata teile teisiti.

Kommentaarid, blogid ja muu teave, mida avaldate platvormil või Quanloopi suhtluslehtedel, on avalikult nähtavad ja neid saavad vaadata teised kasutajad. Palun olge ettevaatlik, kui avalikustate isikuandmeid, mis võivad teid või kedagi teist tuvastada. Me ei vastuta avalikes kohtades avaldatud teabe kaitse või turvalisuse eest.

Quanloop ei jaga isikuandmeid oma hostingupakkujatega. Kõik andmed on turvaliselt salvestatud meie andmebaasis; juurdepääs andmebaasile on piiratud Quanloopi tehnilistele töötajatele.

Me võime avaldada teie isikuandmeid õiguskaitseasutustele, kui seda nõuab seadus (sellisel juhul on meie õiguslik alus selleks seadusliku kohustuse täitmine) või meie või teiste isikute kaitsmine või kaitsmine ebaseadusliku või kahjuliku tegevuse eest (sellisel juhul on meie õiguslik alus selleks nende õigustatud huvide järgimine).

6. Küpsised

See platvorm sisaldab küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mida külastatavad veebisaidid asetavad arvutisse. Neid kasutatakse laialdaselt selleks, et muuta veebisaitide toimimine või töö tõhusamaks ja anda veebisaidi omanikele teavet. Enamik veebibrausereid võimaldab enamiku küpsiste kontrollimist brauseri seadete kaudu.

Platvorm kasutab tulemuslikkuse küpsiseid, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas te platvormi kasutate, näiteks kuidas teid sellele suunatakse ja kui kaua te üksikutel lehekülgedel viibite. See teave on koondatud ja seega anonüümne ning seda kasutatakse platvormi toimimise parandamiseks. Soovi korral saate küpsised blokeerida, muutes oma brauseri seadeid. Pange tähele, et mõned platvormi funktsioonid ei pruugi toimida, kui te otsustate küpsised blokeerida.

Platvorm kasutab taasturunduseks kolmandate osapoolte jälgimisküpsiseid, sealhulgas Google Ads, Facebook jne. Need kolmandad osapooled aitavad Quanloopil saata oma sihtrühmale kohandatud reklaami Quanloopi kohta, mis Quanloopi arvates võib olla nende sihtrühmade jaoks huvipakkuv. Reklaame näidatakse investorile ja teistele volitamata inimestele teistel otsingutulemuste lehekülgedel või Google'i või mõne muu kolmanda osapoole kuvavõrgustiku saitidel. Quanloop ei kogu nende kolmandate isikute taasturunduse kasutamise kaudu mingeid tuvastatavaid andmeid. Kui Investor ei soovi, et talle kuvatakse sellist reklaami, palutakse tal teavitada selle platvormi haldurit/administraatorit, kus selline reklaam kuvatakse.

Lisateavet küpsiste kohta leiate platvormil asuvatest dokumentidest “Turundusnõusolek” ja “Küpsiste nõusolek”.

7. Teabe- ja andmeturve

Me võtame meetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks ja järgime menetlusi, mille eesmärk on minimeerida teie andmetele loata juurdepääsu või nende avalikustamist. Võtame kasutusele tehnilised ja organisatsioonilised kaitsemeetmed, et tagada kliendiandmete piisav kaitse, konfidentsiaalsus, terviklikkus, kättesaadavus ja töötlemissüsteemide ja -teenuste vastupidavus, ning protsessi tehniliste ja organisatsiooniliste kaitsemeetmete testimiseks, hindamiseks ja tõhususe regulaarseks hindamiseks, et tagada töötlemise turvalisus.

Iga kord, kui soovite platvormile sisse logida, saadame teile e-kirja koos alati uue unikaalse parooliga, mis on peidetud lingi alla, mida me nimetame “maagiliseks lingiks“. Sellist parooli võib kasutada ainult üks kord ja see aegub mõne minuti jooksul pärast e-kirja saatmist. Kui kasutate avalikku e-posti aadressi ja mõni teine isik võib teie kirjale ligi pääseda ja maagilisele lingile klõpsata, soovitame tungivalt muuta oma e-posti aadressi privaatseks. Te vastutate kogu oma konto tegevuse eest ja peate meiega viivitamatult ühendust võtma, kui saate teada oma konto loata kasutamisest või muust turvarikkumisest.

Kui Quanloop avastab, et teie autentimisvahendit võidakse kuritarvitada, blokeerime selle kasutamise ajutiselt, et tagada teie Quanloopi konto turvalisus. Peame oluliseks Quanloopi töötajate harimist infoturbe teemal. Korraldame korrapäraseid koolitusi ja hoiame oma töötajaid pidevalt kursis uute küberriskidega, mis mõjutavad nende töövaldkonda.

8. Teie õiguste kasutamiseks ja kaebuste esitamiseks võtke meiega ühendust

Kõik märkused või küsimused Quanloopi, laenuvõtja ja platvormi kohta on teretulnud ja need tuleb saata e-posti aadressil [email protected].

Teil on seaduslik õigus teada, milliseid isikuandmeid me teie kohta hoiame ja kuidas neid andmeid töödeldakse, mis hõlmab õigust:

  1. teada, millist teavet me teie kohta töötleme
  2. paluda meil parandada mis tahes vigu teie kohta käivates andmetes, mida me töötleme
  3. paluda meil oma isikuandmed kustutada
  4. paluda meil lõpetada teie isikuandmete töötlemine või piirata nende töötlemist, näiteks kui tunnete, et need on ebatäpsed või et Quanloop ei pea neid enam töötlema
  5. esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemise kohta
  6. võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks
  7. esitada vastuväiteid mis tahes automatiseeritud otsuste tegemisele, mida me võime teha teie isikuandmeid kasutades

Kui soovite teada, milliseid andmeid me teie kohta hoiame või soovite kasutada mõnda muud eespool kirjeldatud õigust või kui teil on kaebus selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kasutame, siis saatke meile e-kiri aadressil [email protected] või kirjutage meile meie postiaadressil. Kui on vaja põhjalikult vastata teie küsimusele, esitage piisavalt teavet teie isiku tuvastamiseks (nt nimi ja aadress või mis tahes registreerimisandmed, sünniaeg või isikukood).

Kui meie teave on ebaõige või aegunud, siis esitage meile uuesti ajakohastatud teave. Kui soovite, et me kustutaksime, piiraksime või lõpetaksime teie kohta käivate andmete kasutamise, selgitage palun, miks te seda palute. Kui te ei ole rahul sellega, kuidas me teie andmeid kasutame, selgitage palun põhjused ja me uurime asja.

Samale aadressile võite kirjutada ka siis, kui teil on selle poliitika kohta kaebus.

Pange tähele, et arvestades meile esitatud taotluse sisu, võime andmete ja andmesubjektide turvalisuse tagamiseks küsida lisateavet või kinnitust taotluse saatja tuvastamise kohta. Kui me ei saa saatjalt täiendavat teavet või luba, ei pruugi me olla võimelised esitama päringule sisulist vastust.

Kui soovite, et me suhtleksime teiega krüpteeritud kujul, andke meile sellest teada. Quanloop kasutab turvaliseks suhtluseks PGP-d. Laadige Quanloopi kasutajatoe avalik võti alla siit.

Quanloop aktsepteerib Facebook Messengeri ja e-kirja kui privaatseid suhtluskanaleid. Pidage meeles, et kui pöördute meie poole nende kanalite kaudu, on meil õigus keelduda teile konfidentsiaalse teabe avaldamisest (sealhulgas, kuid mitte ainult, isikuandmed ja muu teave teie investori konto kasutamise kohta). Teil on alati võimalus anda meile piisavalt teavet, et teid tuvastada või logida sisse oma Investori kontole ja küsida seda platvormi kaudu.

Kui te ei ole rahul sellega, kuidas on käsitletud mis tahes andmetega seotud õigusi käsitlevat taotlust või kaebust, on teil õigus esitada kaebus Eesti Andmekaitse Inspektsioonile (kontaktandmed leiate aadressil www.aki.ee).

9. Privaatsuspoliitika muudatused

Me võime seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta. Me teavitame teid kõikidest muudatustest, mis on seotud teie kohta juba olemasoleva teabega, kui see on võimalik. Te peaksite aeg-ajalt kontrollima käesolevat poliitikat, et olla teadlik kõige uuemast versioonist, mis kehtib iga kord, kui kasutate seda platvormi.

QUANLOOP OÜ on Eestis (EL) registreeritud osaühing, mille registrikood on 16200698 ja mis tegutseb platvormi omanikuna ja haldajana.

Quanloop Usaldusfond on Eestis (EL) registreeritud usaldusfond, mille registrikood on 14496178 ja mis tegutseb platvormil laenuvõtjana.

Registreeritud asukoht: Eesti, Tallinn 10111, Rotermanni tn 18/1

E-post: [email protected]

Lahtiütlemise teave: Mõned tekstid sellel veebisaidil on puhtalt turunduskommunikatsiooniks. Mitte miski Quanloopi poolt avaldatud teave ei kujuta endast investeerimissoovitust, samuti ei tohiks Quanloopi poolt avaldatud andmeid või sisu kasutada investeerimistegevuses. Quanloop soovitab tungivalt, et sa teeksid omaenda sõltumatut uurimistööd ja/või räägiksid enne mis tahes finantsotsuse tegemist kvalifitseeritud investeerimisprofessionaaliga.