KOGUKAPITAL 14 423 412 €
PORTFOOLIO 14 396 775 €
VAJALIK KAPITAL 14 841 875 €
KESKMINE INTRESSIMÄÄR 14,2% p.a.

Turundusnõusolek

Turundusõiguste ja nõusoleku üldtingimused

Selle platvormi turustamine on lubatud ELi, EMP ja ühtse turu vastuvõtvates liikmesriikides vastavalt direktiivile 2011/61/EL. Quanloopis registreerumise korral kasutame teie andmeid, et hoida teid kursis viimaste uudiste, blogide, programmiuuenduste, uuringute, väljaannete, ürituste, töökohtade ja rahastamisvõimaluste kohta ning võime küsida tagasisidet, sealhulgas meie meie iga-aastast tagasisideküsitlust. Võime teiega ühendust võtta seoses teiste meie pakutavate teenustega, mis võivad teile huvi pakkuda.

Ühendkuningriigi puhul: Quanloop ei ole suunatud Ühendkuningriigi isikutele teenuste müügiedenduse, turunduse ja reklaami eesmärgil. Ühendkuningriigis asuvaid isikutele võidakse teha remarketingi järgmistel tingimustel: (a) kui isik on varem kasutanud platvormi teenuseid enne Brexit’i; (b) isik on varem platvormil suhelnud või; (c) isik on varem külastanud platvormi ja andnud nõusoleku küpsiste kasutamiseks; (d) või tema elukoht või registreeritud asukoht on EMP liikmesriigis. Ühendkuningriigis asuvate isikute puhul on käesoleva platvormi sisu kooskõlas Financial Conduct Authority’s Conduct of Business Sourcebook’i (“Excluded Communications”) asjakohaste välistavate sätetega. Portaaliga kokkupuutumise tulemusena on isiku arvutisse paigutatud küpsised.

Me kasutame oma turunduses ka soovitusprogrammi. Lisateavet soovitusprogrammi kohta leiate platvormil asuvast Quanloopi soovitustingimusi käsitlevast dokumendist.

Me töötleme teie isikuandmeid seoses turundusega vastavalt platvormil asuvale Quanloopi privaatsusteatele.

Kolmanda osapoolte pakkujad

Me võime kasutada kolmanda osapoole teenusepakkujaid, et edastada veebilehel reklaame, edastada meie e-uudiskirju ja hallata muid interaktiivseid turundusalgatusi. Me kogume statistikat e-kirjade avamise ja klikkide kohta, kasutades tööstusharu standardseid tehnoloogiaid, et aidata meil jälgida ja parandada meie e-uudiskirja. Võime kasutada kolmanda osapoole veebiplatvorme, et võimaldada veebisaidil jälgimistehnoloogiaid ja taasturundusteenuseid. USAs asuvad serverid vastavad ELi lepingu tüüptingimustele. Veebilehe külastamisega nõustute, et need kolmandatest isikutest müüjad koguvad ja kasutavad teie esitatud andmeid. Me ei edasta isikuandmeid nendele kolmandate osapoolte platvormidele.

Me kasutame kolmanda osapoole turundusteenuseid, et kohandada teile reklaami, mis põhineb teie sirvimisajalool sellel platvormil, et aidata hallata ja optimeerida teie veebikogemust meiega. Lisateavet leiate “Küpsiste nõusoleku” dokumendist.

Teie õigused andmesubjektina

Kui te ei soovi enam meilt turundussõnumeid saada, võite igal ajal meie meililistist loobuda, klõpsates meie e-kirjade allosas oleval loobumislingil või saates oma nime ja e-posti aadressi sisaldava e-kirja aadressile [email protected]. Sõnumitest loobumine ei mõjuta enne loobumist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust ega isikuandmete töötlemise seaduslikkust niivõrd, kuivõrd isikuandmete töötlemine toimub muul alusel (lepingu täitmine, seadus jne). Samuti juhime tähelepanu sellele, et meie meililistist loobumine ei tähenda, et te ei saa meilt ühtegi e-kirja. Te ei saa e-kirju teabe kohta, mida olete saanud turustusloa alusel enne loobumist, kuid saate endiselt e-kirju muude Quanloopi platvormi kasutamisega seotud küsimuste kohta. Lisaks on teil õigus esitada vastuväiteid turunduslikel eesmärkidel töötlemise kohta, kuid vastuväite esitamine ei takista platvormil andmete töötlemist lepingu täitmiseks või isegi keeldumist vastuväite esitamisest, kui suudame tõendada, et töötlemiseks on kaalukad õiguspärased põhjused, mis kaaluvad üles kasutaja huvid, õigused ja vabadused või õiguslike nõuete kehtestamise, täitmise või kaitsmise eesmärgil. Kui teil on küsimusi seoses turustusnõusolekuga, siis saatke meile e-kiri aadressil [email protected] või kirjutage meile meie registreeritud aadressile ja kui on vaja põhjalikult vastata, esitage piisavalt teavet teie isiku tuvastamiseks (nt nimi ja aadress või mis tahes registreerimisandmed, sünniaeg või isikukood).

Lahtiütlemise teave: Mõned tekstid sellel veebisaidil on puhtalt turunduskommunikatsiooniks. Mitte miski Quanloopi poolt avaldatud teave ei kujuta endast investeerimissoovitust, samuti ei tohiks Quanloopi poolt avaldatud andmeid või sisu kasutada investeerimistegevuses. Quanloop soovitab tungivalt, et sa teeksid omaenda sõltumatut uurimistööd ja/või räägiksid enne mis tahes finantsotsuse tegemist kvalifitseeritud investeerimisprofessionaaliga.