Δήλωση απορρήτου

Αυτός ο ιστότοπος (www.quanloop.com και όλες οι σχετικές ιστοσελίδες, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής για κινητές συσκευές, «η Πλατφόρμα») ανήκει στο Quanloop («εμείς», «εμάς», «το Quanloop») - με σκοπό να προσδιορίσουμε τη δυνατότητα επένδυσης. Μπορείτε να βρείτε τις πλήρεις λεπτομέρειες παρακάτω.

Η πλατφόρμα λογισμικού της Πλατφόρμας είναι ιδιόκτητη και ανήκει εξ ολοκλήρου στο Quanloop, ενώ φιλοξενείται σε έναν κατάλογο εξωτερικών συνεργατών. Τα ονόματα των συνεργατών είναι ανιχνεύσιμα στο διαδίκτυο μέσω των ενεργών IP μας.

Η παρούσα δήλωση απορρήτου εξηγεί πώς το Quanloop χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε μέσω αυτής της Πλατφόρμας αναφορικά με τη χρήση αυτής της Πλατφόρμας. Ακολουθούμε τις αρχές που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητό σας ενώ λαμβάνουμε όλες τις εύλογες προφυλάξεις για την προστασία των προσωπικών στοιχείων και για την αποφυγή οποιασδήποτε διάκρισης ή άλλων παρόμοιων συνεπειών αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτή η Πλατφόρμα περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τις δηλώσεις απορρήτου στους άλλους ιστότοπους που επισκέπτεστε.

Αυτή η πολιτική (μαζί με τους Όρους μας και τυχόν άλλα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτούς) καθορίζει τη βάση με την οποία θα πραγματοποιήσουμε την επεξεργασία τυχόν προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς ή τα οποία μας παρέχετε. Ορισμένοι ορισμοί που παρατίθενται στους Όρους μας ισχύουν επίσης στην παρούσα πολιτική. Διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω για να κατανοήσετε τις απόψεις και τις πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς πρόκειται να τα χρησιμοποιήσουμε.

1. Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε;

Εγγραφή και ενεργοποίηση της διαθεσιμότητας της Πλατφόρμας και εκτέλεση άλλων συμβάσεων: Εάν εγγραφείτε στην Πλατφόρμα, θα γίνετε αυτόματα φυσικό πρόσωπο επενδυτής και θα σας ζητηθεί το πλήρες όνομά σας, email, τηλέφωνο επικοινωνίας, πλήρης διεύθυνση κατοικίας , αριθμός τραπεζικού λογαριασμού και αντίγραφο του εγγράφου ταυτότητάς σας (και τις δύο πλευρές). Μετά την εγγραφή, θα χρησιμοποιήσουμε τα ίδια στοιχεία για να επιτρέψουμε τη διαθεσιμότητα της Πλατφόρμας και να εκτελέσουμε άλλες συμβάσεις μαζί σας. Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για τη σύναψη συμβάσεων με το Quanloop.

Αξιολόγηση: Ενδέχεται να σας ζητήσουμε να αξιολογήσετε το Quanloop ή να συμπληρώσετε ερωτηματολόγια.

Διαδικτυακή δραστηριότητα: Όταν χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα μας, λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή από την οποία έχετε πρόσβαση σε αυτήν, τις επισκέψεις σας και τη χρήση της Πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, της τοποθεσίας, του τύπου και της έκδοσης του φυλλομετρητή, του συνδέσμου παραπομπής και της δραστηριότητας. Καταγράφουμε τη δραστηριότητα και τις προτιμήσεις σας όταν επισκέπτεστε την Πλατφόρμα μέσω της χρήσης cookies (βλ. «Cookies», παρακάτω).

2. Τι κάνουμε με τις πληροφορίες που συλλέγουμε και ποια είναι η νομική μας βάση για αυτό;

Τρίτα πρόσωπα που εκτελούν επεξεργασία: Όπως αναφέρεται παρακάτω, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε πλατφόρμες ή επεξεργαστές τρίτων για την παράδοση ενημερωτικών ηλεκτρονικών δελτίων, τη διεκπεραίωση πληρωμών, τη διενέργεια ερευνών και την επεξεργασία οποιουδήποτε αιτήματος για ενημέρωση των προτιμήσεων επικοινωνίας που αφορούν τα δεδομένα σας. Χρησιμοποιώντας αυτούς τους τρίτους διεκολύνουμε τη διαθεσιμότητα της Πλατφόρμας, εκτελούμε τη σύμβαση που έχουμε απέναντί σας ή ασκούμε το έννομο συμφέρον μας να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία τρίτων για την επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας εντός του οργανισμού μας. Για να εξισορροπήσουμε τα συμφέροντά μας με τα δικά σας, έχουμε λάβει μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι εν λόγω τρίτοι εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διατηρήσουν τα προσωπικά σας στοιχεία ασφαλή.

Στοιχεία εγγραφής: Αν εγγραφείτε, προκειμένου να σας στέλνουμε ενημερωτικά ηλεκτρονικά δελτία και άλλες πληροφορίες σχετικά με το Quanloop, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών για επένδυση σε τρέχοντα ή μελλοντικά δανειακά έργα ή άλλες δραστηριότητες του Quanloop (βλ. ενότητα «Μάρκετινγκ» παρακάτω), θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να στέλνουμε τα παραπάνω σε σας. Η συγκατάθεσή σας αποτελεί τη νομική μας βάση για αυτό. Έχετε το δικαίωμα ανάκλησης αυτής της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή, όπως εξηγείται στην ενότητα «Μάρκετινγκ» παρακάτω. Το έννομο συμφέρον μας για αυτό είναι η χρήση πλατφορμών τρίτων για σκοπούς επιχειρηματικής αποδοτικότητας και ευκολίας εγγραφής για τους χρήστες.

Σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων βάσει της συγκατάθεσής σας, επισημαίνουμε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε με βάση τη συγκατάθεσή σας πριν από την ανάκληση ούτε επηρεάζει η ανάκληση της συγκατάθεσής σας τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο βαθμό που η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σε άλλη βάση (εκπλήρωση της συμφωνίας, νομοθεσία κλπ).

Αναλαμβάνουμε αυτήν την επεξεργασία προκειμένου να εκτελέσουμε τους όρους της σύμβασής μας μαζί σας, να σας προσφέρουμε, ως Επενδυτή, την ευκαιρία να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις επενδυτικές ευκαιρίες που δημοσιεύονται στην Πλατφόρμα μας και να αποκομίσετε μεγάλα κέρδη από τα προϊόντα διαχειριζόμενου κινδύνου (αυτή είναι η νομική μας βάση για την επεξεργασία).

Αξιολόγηση και ερωτηματολόγια: Αν συμφωνείτε να μας αξιολογήσετε ή να συμπληρώσετε ερωτηματολόγιο, θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία για να βελτιώσουμε το έργο και τις δραστηριότητές μας. Συνήθως χρησιμοποιούμε τα SurveyGizmo, Typeform ή Google Forms για την επεξεργασία ερωτηματολογίων και αυτές οι εφαρμογές επεξεργάζονται τις πληροφορίες σας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Το Typeform εδρεύει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και συμμορφώνεται με το πλαίσιο GDPR για την αποθήκευση και τη χρήση των δεδομένων σας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το https://admin.typeform.com/to/dwk6gt. Τα SurveyGizmo και Google λειτουργούν και οι δύο στις ΗΠΑ, αλλά συμμορφώνονται με το πλαίσιο της Ασπίδας προστασίας της ιδιωτικότητας ΕΕ-ΗΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε στο https://policies.google.com/privacy/update / https://www.surveygizmo.com/privacy. Αν συμφωνείτε να συμμετάσχετε σε οποιοδήποτε ερωτηματολόγιο που θα αποτελεί μέρος οποιουδήποτε ερευνητικού έργου, όταν λάβετε μέρος θα σας ενημερώσουμε με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία σας για το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο ή πρόγραμμα και για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρηθούν.

Διαδικτυακή δραστηριότητα: Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε για τη συσκευή σας μάς βοηθούν να παρακολουθούμε την Πλατφόρμα και να την κρατάμε ασφαλή. Τα cookies που χρησιμοποιούμε θα μας περιγράψουν πώς χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα και ποιες σελίδες έχετε επισκεφτεί. Κατά την άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων, επιτρέπουμε τη διαθεσιμότητα της Πλατφόρμας, εκπληρώνουμε τη σύμβαση ή χρησιμοποιούμε το έννομο συμφέρον μας παρακολουθώντας και βελτιώνοντας την απόδοση της Πλατφόρμας και την ασφάλειά της ώστε να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε περισσότερο τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των πελατών μας καθώς και να τεκμηριώνουμε τη στρατηγική μας στον τομέα του μάρκετινγκ. Μερικά από αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς επανακαθορισμού των στόχων και, αν συμφωνείτε, θα χρησιμοποιηθούν για την αποστολή εξατομικευμένων διαφημίσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Cookies» παρακάτω.

Δημοσιεύσεις κι επικοινωνίες: Αν δημοσιεύσετε σχόλια στην Πλατφόρμα ή στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσής μας στο Facebook, το LinkedIn ή κάποιο παρόμοιο, τυχόν προσωπικά δεδομένα που συμφωνήσετε να παράσχετε ενδέχεται να αναδημοσιευτούν και να εμφανιστούν δημόσια στην Πλατφόρμα μαζί με τα σχόλιά σας.

Αλληλεπίδραση μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους για να ελέγξουμε εάν τα άτομα των οποίων οι διευθύνσεις email που έχουμε συλλέξει έχουν εγγραφεί με αυτούς τους λογαριασμούς email σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, το Twitter ή το LinkedIn. Χρησιμοποιούμε αυτά τα στοιχεία για να ακολουθούμε τις επαφές μας στα κοινωνικά δίκτυα. Κατά την άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων, ασκούμε τα έννομα συμφέροντά μας προκειμένου να κατανοήσουμε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από μέρους των επαφών μας και αυτό στη συνέχεια θα τεκμηριώσει τη στρατηγική μας στον τομέα του μάρκετινγκ. Έχουμε συνάψει μια κατάλληλη σύμβαση ώστε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων.

Για κάθε είδους στοιχεία που συλλέγονται: Βεβαιωθείτε ότι τυχόν προσωπικά στοιχεία που παρέχετε είναι ακριβή και ενημερωμένα και ενημερώστε μας για τυχόν αλλαγές. Λάβετε προηγουμένως συγκατάθεση πριν μας δώσετε τα στοιχεία κάποιου άλλου και ετοιμαστείτε να επιβεβαιώσετε και να αποδείξετε την ύπαρξη τέτοιας συγκατάθεσης.

Δεν θα κοινοποιήσουμε τα στοιχεία σας σε κανέναν άλλο οργανισμό εκτός εάν έχουμε την άδειά σας προηγουμένως ή εκτός εάν είναι απαραίτητο να εκπληρώσουμε κάποια σύμβαση μαζί σας ή να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση ή έχουμε έννομο συμφέρον να το πράξουμε (βλ. ενότητα 5 παρακάτω).

Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για να πραγματοποιήσουμε ανάλυση και έρευνα προκειμένου να βελτιώσουμε τις δημοσιεύσεις, τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητές μας, να προσαρμόσουμε την Πλατφόρμα μας και το περιεχόμενό της με βάση τις ιδιαίτερες προτιμήσεις σας, να σας ενημερώσουμε για τυχόν αλλαγές στην Πλατφόρμα μας ή στις λειτουργίες μας που ενδέχεται να σας επηρεάζουν όσον αφορά την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης και αθέμιτης χρήσης, καθώς και για την προστασία άλλων χρηστών.

Ωστόσο, αν επιλέξετε να έχετε επαφές με το Quanloop ή να το υποστηρίξετε, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα στοιχεία σας για τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης, για την αναθεώρηση, ανάπτυξη και βελτίωση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων. Σε αυτήν την περίπτωση, θα διατηρούμε προσωπικά σας στοιχεία μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο και θα φροντίζουμε πάντα ώστε να ισχύουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον είναι δυνατόν, της ανωνυμοποίησης ή ελαχιστοποίησης των δεδομένων που διατηρούνται.

Χρησιμοποιούμε έναν τρίτο πάροχο για την ασφάλεια δεδομένουν νέφους και την αποθήκευση καθώς και μια υπηρεσία ανάκτησης κατόπιν καταστροφής για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων που διατηρούμε. Αυτήν τη στιγμή χρησιμοποιούμε την Google Ireland Limited. Η Google είναι εταιρεία με έδρα στην ΕΕ και αποθηκεύει τα δεδομένα σας στον ΕΟΧ. Η Google συμμορφώνεται με το πλαίσιο της Ασπίδας προστασίας της ιδιωτικότητας ΕΕ-ΗΠΑ https://cloud.google.com/security/privacy/.

Χρησιμοποιούμε επίσης τα στοιχεία σας για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, που διενεργούμε ως μέρος των λειτουργιών που εκτελούμε και χρησιμοποιούμε προκειμένου να εκπληρώσουμε τη σύμβαση μαζί σας και να επιτρέψουμε τη διαθεσιμότητα της Πλατφόρμας. Τέτοια επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται κατά την ενεργοποίηση της διαθεσιμότητας της Πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών που αφορούν την επένδυση, η οποία πραγματοποιείται ως επί το πλείστον σύμφωνα με τις προτιμήσεις του Χαρτοφυλακίου που ορίζει ο ίδιος ο Επενδυτής. Τέτοια επεξεργασία δεδομένων μπορεί επίσης να λάβει χώρα σε δραστηριότητες που αφορούν την παρατήρηση της διαδικτυακής επιχείρησης, όπως έχουμε περιγράψει παραπάνω. Το Quanloop θα εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων καθώς και των έννομων συμφερόντων που αφορούν αυτή την επεξεργασία δεδομένων.

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή δηλώσεις σχετικά με την εν λόγω επεξεργασία δεδομένων, στείλτε μας email στο [email protected] ή γράψτε μας στην επίσημη διεύθυνσή μας και αν είναι απαραίτητο να απαντήσουμε διεξοδικά στην ερώτησή σας, να παράσχετε αρκετά στοιχεία για την ταυτοποίησή σας (π.χ. όνομα και διεύθυνση ή τυχόν στοιχεία εγγραφής, ημερομηνία γέννησης ή προσωπικό κωδικό αναγνώρισης).

Σας ενημερώνουμε ότι ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να αποκαλύψουμε λεπτομερείς πληροφορίες και περιγραφές σχετικά με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων σε περίπτωση που η αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα ή τις ελευθερίες του Quanloop ή άλλων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών και της πνευματικής ιδιοκτησίας, όπου περιλαμβάνονται και τα πνευματικά δικαιώματα που προστατεύουν το λογισμικό.

3. Για πόσο καιρό θα διατηρήσουμε τα στοιχεία σας;

Γενική αρχή: Θα διατηρήσουμε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας δώσατε τα δεδομένα. Θα διαγράψουμε με ασφάλεια τα στοιχεία όταν δεν χρειάζονται πλέον για αυτόν τον σκοπό, όπως εξηγείται με περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω.

Ο Επενδυτής που δεν έχει τροφοδοτήσει τον λογαριασμό του: Αν έχετε εγγραφεί αλλά δεν έχετε μεταφέρει ποτέ χρήματα στον λογαριασμό πελατών του Quanloop, θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας εφόσον έχετε ενεργοποιήσει τον λογαριασμό. Θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας κατόπιν αιτήματός σας με το κλείσιμο του λογαριασμού σας στο Quanloop.

Ο Επενδυτής που έχει τροφοδοτήσει τον λογαριασμό του: Αν έχετε μεταφέρει χρήματα στον δικό σας λογαριασμό πελατών του Quanloop (οποιοδήποτε ποσό), θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τουλάχιστον δέκα χρόνια. Δεν θα διαγράψουμε τα στοιχεία σας, καθώς ενδέχεται να απαιτούνται για την υποβολή στοιχείων κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος που τυχόν απαιτηθούν από τις τοπικές διωκτικές, ρυθμιστικές ή φορολογικές αρχές ή από οποιαδήποτε άλλη έγκυρη κρατική υπηρεσία. Ωστόσο, εάν δεν επιθυμείτε να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με μελλοντικές ευκαιρίες, παρακαλούμε ενημερώστε μας γράφοντάς μας ή στέλνοντάς μας email στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Ο Εταιρικός Επενδυτής, ανεξάρτητα από το αν έχει ή δεν έχει μεταφέρει χρήματα στο Quanloop: Εάν έχετε μετατρέψει τον προσωπικό σας επενδυτικό λογαριασμό σε εταιρικό επενδυτικό λογαριασμό προσθέτοντας και επικυρώνοντας την εταιρεία σας, ένας τέτοιος λογαριασμός και τα στοιχεία του ενδέχεται να μη διαγραφούν σαν να επρόκειτο για λογαριασμόυ φυσικού προσώπου που έχει μεταφέρει χρήματα στον λογαριασμό πελατών του Quanloop.

Τα στοιχεία που αφορούν τον Επενδυτή και όλα του τα δεδομένα θα διατηρηθούν για σκοπούς λογιστικούς και λογιστικού ελέγχου για τουλάχιστον δέκα χρόνια. Εφόσον είναι δυνατόν, θα ελαχιστοιούμε τυχόν προσωπικά δεδομένα που διατηρούνται.

Συγκατάθεση: Διατηρούμε στα αρχεία μας τα στοιχεία παροχής συγκατάθεσης καθώς και τυχόν ανάκλησης συγκατάθεσης για όσο διάστημα τα προσωπικά σας στοιχεία χρησιμοποιούνται σύμφωνα με αυτήν τη συγκατάθεση και για διάστημα 10 ετών μετά την ανάκληση της συγκατάθεσης (εκτός αν άλλως ζητηθεί από εσάς).

Δημοσιεύσεις και επικοινωνίες: Οποιαδήποτε στοιχεία δημοσιεύσετε στην Πλατφόρμα ή σε οποιοδήποτε κοινωνικό δίκτυο που σχετίζεται με το Quanloop θα διατηρούνται και θα εμφανίζονται μόνο για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το αντικείμενο με το οποίο σχετίζονται εμφανίζεται δημόσια.

Eπεξεργασία με σκοπό τη στατιστική ανάλυση: Αυτό το είδος επεξεργασίας θα πραγματοποιείται μόνο ενώ διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με τις αρχές που εξηγούνται παραπάνω.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι μπορούμε να διαγράψουμε μόνο τα στοιχεία που έχετε υποβάλει σε μας. Αν έχετε δώσει στοιχεία σας που αφορούν τον λογαριασμό σας στο Quanloop ή τη χρήση του Quanloop λογαριασμού σας σε τρίτους, δεν είμαστε σε θέση να διαγράψουμε αυτά τα στοιχεία.

Επίσης, άλλες πλατφόρμες ενδέχεται να χρησιμοποιούν (μερικές φορές ακόμη και μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας στο Quanloop) τα στοιχεία που έχετε υποβάλει στο Quanloop και που το Quanloop έχει δώσει σε αυτές σύμφωνα με τους όρους της Δήλωσης απορρήτου για εξατομικευμένες διαφημίσεις. Αν δεν θέλετε να είστε υποκείμενο τέτοιων διαφημίσεων, προωθήστε το αίτημά σας στον διαχειριστή της Πλατφόρμας όπου εμφανίζεται η επίμαχη διαφήμιση.

4. Μάρκετινγκ

Αν εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας, θα χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας για να σας ενημερώνουμε σχετικά με τα πιο πρόσφατα νέα, ιστολόγια, ενημερώσεις προγραμμάτων, έρευνες, δημοσιεύσεις, λεπτομέρειες εκδηλώσεων, θέσεις εργασίας και ευκαιρίες χρηματοδότησης και ενδέχεται να σας ζητήσουμε αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας έρευνας κοινού.

Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με άλλες υπηρεσίες που προσφέρουμε και ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους για να παραδώσουμε τα ηλεκτρονικά μας ενημερωτικά δελτία. Συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά τo άνοιγμα και τα κλικ στα email χρησιμοποιώντας τυπικές τεχνολογίες του κλάδου για να μας βοηθήσουν να παρακολουθούμε και να βελτιώνουμε το ηλεκτρονικό μας ενημερωτικό δελτίο. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τέτοιες διαδικτυακές πλατφόρμες όπως τα Mailchimp, Salesforce και Mixmax, οι διακομιστές των οποίων φιλοξενούνται στις ΗΠΑ, αλλά παρ’ όλα αυτά συμμορφώνονται με την Ασπίδα προστασίας της ιδιωτικότητας ΕΕ-ΗΠΑ. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο αποθήκευσης και επεξεργασίας των στοιχείων σας σας, δείτε https://mailchimp.com/legal/privacy/, https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy ή https://mixmax.com/legal/privacy-policy.

Εάν δεν θέλετε πια να λαμβάνετε προωθητικές επικοινωνίες από εμάς, μπορείτε να διαγραφείτε από τη λίστα αλληλογραφίας μας ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο απεγγραφής στο κάτω μέρος των μηνυμάτων μας ή στέλνοντας ένα email στο [email protected] αναφέροντας αναλυτικά το όνομα και τη διεύθυνση email σας. Η διαγραφή δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει συναίνεσης πριν από τον τερματισμό της εγγραφής ούτε επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο βαθμό που η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται με άλλη βάση (εκτέλεση σύμβασης, νομοθεσία κ.λ.π.). Επισημαίνουμε επίσης ότι η διαγραφή από τη λίστα αλληλογραφίας μας δεν σημαίνει ότι δεν θα λαμβάνετε καθόλου μηνύματα email από εμάς. Δεν θα λαμβάνετε μηνύματα email σχετικά με τα στοιχεία που έχετε λάβει δυνάμει της συναίνεσης για σκοπούς μάρκετινγκ πριν από τη διαγραφή, αλλά θα εξακολουθείτε να λαμβάνετε μηνύματα email σχετικά με άλλα θέματα που αφορούν τη χρήση της Πλατφόρμας.

Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες μάρκετινγκ τρίτων προκειμένου να εξατομικεύσουμε τις διαφημίσεις προς εσάς βάσει του ιστορικού περιήγησής σας σε αυτή την Πλατφόρμα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Cookies».

Στο πλαίσιο του μάρκετινγκ χρησιμοποιούμε επίσης ένα πρόγραμμα συστάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα συστάσεων, διαβάστε το έγγραφο των Όρων συστάσεων του Quanloop που βρίσκεται στην Πλατφόρμα.

5. Ποιος άλλος έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας;

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε κάποια από τα στοιχεία σας σε συνεργάτες και εταιρείες που μας βοηθούν να λειτουργήσουμε την παρούσα Πλατφόρμα και το Quanloop. Λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό της κοινοποίησης, η νομική μας βάση για αυτό είναι η συγκατάθεσή σας ή η ενεργοποίηση της διαθεσιμότητας της Πλατφόρμας, η εκπλήρωση σύμβασης που έχουμε συνάψει μαζί σας, η συμμόρφωση με νομική υποχρέωση ή η επιδίωξη του νόμιμου συμφέροντός μας να είμαστε σε θέση να εργαστούμε σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς για τη λειτουργία του Quanloop. Ορισμένοι από αυτούς τους οργανισμούς ενδέχεται να επεξεργαστούν τις πληροφορίες σας σε χώρες εκτός του ΕΟΧ, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι η νομοθεσία προστασίας των προσωπικών δεδομένων δεν είναι η ίδια όπως στον ΕΟΧ. Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι θα διασφαλίζουμε πάντα πως οποιαδήποτε μεταφορά θα υπόκειται σε κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας. Όταν οι μεταφορές είναι απαραίτητες σε χώρες όπου η προστασία δεδομένων δεν έχει ακόμη κριθεί επαρκής, βασιζόμαστε στο άρθρο 49(1) (β) ή (γ) του GDPR για αυτές τις μεταφορές. Πλήρεις λεπτομέρειες για τους οργανισμούς αυτούς, επιβεβαίωση του ακριβούς τόπου όπου θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας στοιχεία καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα που έχουμε λάβει για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων θα σας κοινοποιούνται όταν είναι γνωστά.

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία σας στον όμιλο εταιρειών Bondkick για σκοπούς διαχείρισης του Quanloop. Το Bondkick παρέχει επί του παρόντος όλη την υποστήριξη και τις υπηρεσίες για τα κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχό του. Συνεπώς, η νομική μας βάση για την κοινοποίηση των πληροφοριών σας είναι να επιτρέψουμε τη διαθεσιμότητα της Πλατφόρμας, να εκτελέσουμε μια σύμβαση που έχουμε συνάψει μαζί σας ή να επιδιώξουμε τα έννομα συμφέροντα των κοινών πόρων και των αναφορών διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών του ομίλου. Οι εταιρείες του ομίλου μας δεν πρόκειται να επεξεργαστούν τα δεδομένα σας έξω από τα όρια του ΕΟΧ, εκτός εάν σας ενημερώσουμε περί του αντιθέτου. Λεπτομέρειες σχετικά με το Bondkick και τον όμιλο εταιρειών του μπορείτε να βρείτε εδώ: www.bondkick.com. Σχόλια, ιστολόγια και άλλα στοιχεία που δημοσιεύετε στην πλατφόρμα ή στις κοινωνικές σελίδες του Quanloop εμφανίζονται δημόσια και μπορούν να τα δουν και άλλοι χρήστες. Φροντίστε να είστε προσεκτικοί όταν αποκαλύπτετε προσωπικά στοιχεία που ενδέχεται να ταυτοποιήσουν εσάς ή οποιονδήποτε άλλο. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία ή την ασφάλεια των πληροφοριών που δημοσιεύετε σε δημόσιους χώρους.

Το Quanloop δεν κοινοποιεί προσωπικά στοιχεία στους παρόχους φιλοξενίας του. Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια στη βάση δεδομένων μας. Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων περιορίζεται στο τεχνικό προσωπικό του Quanloop.

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στις στις διωκτικές αρχές, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτεί η νομοθεσία (σε κάθε περίπτωση η νομική μας βάση για να το κάνουμε αυτό είναι η συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση) ή προκειμένου να προστατέψουμε ή να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας ή άλλους ενάντια σε παράνομες ή επιβλαβείς δραστηριότητες (στην περίπτωση αυτή, η νομική μας βάση για να κάνουμε αυτό είναι η επιδίωξη των συγκεκριμένων έννομων συμφερόντων).

6. Cookies

Αυτή η πλατφόρμα περιέχει cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από τους ιστότοπους τους οποίους επισκέπτεστε. Χρησιμοποιούνται ευρέως για να κάνουν τους ιστότοπους να λειτουργούν ή να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, καθώς και για την παροχή πληροφοριών στους κατόχους των ιστότοπων. Οι περισσότεροι φυλλομετρητές επιτρέπουν κάποιον έλεγχο των περισσότερων cookies μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή.

Αυτή η πλατφόρμα χρησιμοποιεί cookies τα οποία είναι απαραίτητα για να μπορέσετε να περιδιαβείτε στην Πλατφόρμα ή για να παρέχονται συγκεκριμένες βασικές δυνατότητες, όπως είναι η σύνδεση σε ασφαλείς περιοχές.

Η Πλατφόρμα χρησιμοποιεί επίσης cookies απόδοσης τα οποία συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα, όπως με ποιον τρόπο περαπεμφθήκατε σε αυτήν και πόσον καιρό παραμένετε σε επιμέρους σελίδες. Αυτά τα στοιχεία συγκεντρώνονται και επομένως είναι ανώνυμα και χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της απόδοσης της Πλατφόρμας. Εάν θέλετε, μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στον φυλλομετρητή σας. Να έχετε υπόψη ότι ορισμένες από τις δυνατότητες της πλατφόρμας ενδέχεται να μη λειτουργούν εάν επιλέξετε να αποκλείσετε τα cookies.

Χρησιμοποιούμε tracking cookies τρίτων για την επαναστόχευση διαφημίσεων, συμπεριλαμβανομένων των Google Adwords, Facebook κλπ. Οι εν λόγω τρίτοι μάς βοηθούν να σας στέλνουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις σχετικά με το Quanloop, οι οποίες πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν με βάση τα μέρη της πλατφόρμας που έχετε δει. Οι διαφημίσεις θα εμφανίζονται σε σας σε άλλες σελίδες αποτελεσμάτων αναζήτησης ή σε ιστοσελίδες εντός του Google ή σε οποιοδήποτε άλλο δίκτυο εμφάνισης διαφημίσεων τρίτων. Δεν συλλέγουμε κανένα στοιχείο που προσδιορίζει την ταυτότητα μέσω της χρήσης αυτών των υπηρεσιών επαναστόχευσης τρίτων. Αν δεν θέλετε να είστε υποκείμενο τέτοιου είδους διαφήμισης, παρακαλούμε προωθήστε το αίτημά σας στον διαχειριστή της Πλατφόρμας όπου εμφανίζεται κάποια τέτοια διαφήμιση.

Χρησιμοποιούμε επίσης cookies για το πρόγραμμα συστάσεών μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα συστάσεων, διαβάστε το έγγραφο των Όρων συστάσεων του Quanloop που θα βρείτε στην Πλατφόρμα.

Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιες διαφημίσεις, τότε πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies \ n από τον λογαριασμό σας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνδέσμους σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των ρυθμίσεών σας, ανατρέξτε στη Συγκατάθεση για χρήση cookies.

7. Ασφάλεια

Λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων και ακολουθούμε διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να ελαχιστοποιούν τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη των δεδομένων σας. Κάθε φορά που θέλετε να συνδεθείτε στην Πλατφόρμα, σας στέλνουμε ένα email με έναν πάντα νέο, μοναδικό κωδικό πρόσβασης, ο οποίος κρύβεται κάτω από τον σύνδεσμο που ονομάζουμε «Μαγικό σύνδεσμο». Ένας τέτοιος κωδικός πρόσβασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά και λήγει εντός 30 λεπτών από την έκδοσή του. Αν χρησιμοποιείτε μια δημόσια διεύθυνση email και οποιοδήποτε άλλο άτομο μπορεί να έχει πρόσβαση στα μηνύματά σας και να κάνει κλικ στον Μαγικό σύνδεσμο, σας συνιστούμε να αλλάξετε τη διεύθυνση email σας και να τη μετατρέψετε σε ιδιωτική. Είστε υπεύθυνοι για το σύνολο της δραστηριότητας στον λογαριασμό σας και πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας αμέσως αν λάβετε γνώση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας κάποια άλλη παραβίαση ασφάλειας.

8. Επικοινωνήστε μαζί μας για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας και να υποβάλετε τα παράπονά σας

Τυχόν σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με το Quanloop και την Πλατφόρμα είναι ευπρόσδεκτα και θα πρέπει να απευθύνονται μέσω email [email protected].

Έχετε το νόμιμο δικαίωμα να γνωρίζετε ποια προσωπικά σας στοιχεία τηρούμε και πώς τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων:

  1. να γνωρίζετε ποια στοιχεία που σας αφορούν επεξεργαζόμαστε
  2. να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν σφάλματα σε στοιχεία που επεξεργαζόμαστε και τα οποία σας αφορούν
  3. να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία
  4. να μας ζητήσετε να παύσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων ή να θέσετε περιορισμούς ως προς τον χειρισμό τους, για παράδειγμα, αν πιστεύετε πως είναι ανακριβή ή δεν είναι πλέον απαραίτητο να τα επεξεργάζεται το Quanloop
  5. να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων από εμάς
  6. να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών σας στοιχείων
  7. να αντιταχθείτε σε τυχόν αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων στην οποία ενδέχεται να προβούμε χρησιμοποιώντας τα προσωπικά σας στοιχεία

Αν θέλετε να μάθετε ποια στοιχεία τηρούμε για σας ή θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα άλλα δικαιώματά σας που περιγράφεται παραπάνω, ή αν θέλετε να υποβάλετε οποιαδήποτε καταγγελία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία, τότε στείλτε μας ένα email στο [email protected] ή γράψτε μας στην επίσημη διεύθυνσή μας και αν είναι απαραίτητο να απαντήσουμε διεξοδικά στην ερώτησή σας, δώστε μας αρκετά στοιχεία προκειμένου να ταυτοποιήσετε τον εαυτό σας (π.χ. όνομα και διεύθυνση ή οποιαδήποτε στοιχεία εγγραφής, ημερομηνία γέννησης ή προσωπικό κωδικό αναγνώρισης).

Εάν τα στοιχεία μας είναι εσφαλμένα ή μη ενημερωμένα, δώστε μας ξανά ενημερωμένα στοιχεία. Αν θέλετε να διαγράψουμε, να περιορίσουμε ή να σταματήσουμε τη χρήση τυχόν στοιχείων σας που τηρούμε, εξηγήστε τους λόγους για τους οποίους το ζητάτε. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, και πάλι παρακαλούμε να μας εξηγήστε τους λόγους και θα διερευνήσουμε το θέμα.

Μπορείτε επίσης να στείλετε επιστολή στην ίδια διεύθυνση αν έχετε παράπονο σχετικά με τη συγκεκριμένη πολιτική.

Να γνωρίζετε ότι λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του αιτήματος που λάβαμε, ενδέχεται να ζητήσουμε πρόσθετα στοιχεία ή κάποια επιβεβαίωση σχετικά με την ταυτοποίηση του αποστολέα του αιτήματος για να προστατέψουμε την ασφάλεια των δεδομένων και των υποκειμένων των δεδομένων. Εάν δεν λάβουμε περαιτέρω στοιχεία ή εξουσιοδότηση από τον αποστολέα, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να δώσουμε ουσιαστική απάντηση στο αίτημα.

Αν θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε κρυπτογραφημένη μορφή, ενημερώστε μας.

Το Quanloop εγκρίνει το Facebook Messenger και το email ως ιδιωτικό κανάλι επικοινωνίας. Να έχετε υπόψη ότι αν απευθυνθείτε σε εμάς μέσω αυτών των καναλιών, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να σας αποκαλύψουμε ιδιωτικά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι μόνο, προσωπικών δεδομένων και άλλων στοιχείων σχετικά με τη χρήση του λογαριασμού Quanloop). Έχετε πάντα την ευκαιρία να μας παρέχετε αρκετά στοιχεία ώστε να σας ταυτοποιήσουμε ή για να συνδεθείτε στον Quanloop λογαριασμό σας και να ρωτήσετε μέσω της Πλατφόρμας.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο αντιμετώπισης κάποιου αιτήματος ή καταγγελίας για δικαιώματα που αφορούν δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Εσθονική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (τα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο found at the following link https://www.aki.ee/en).

9. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου

Ενδέχεται κατά διαστήματα να αλλάζουμε την παρούσα πολιτική απορρήτου. Θα σας ειδοποιούμε για τυχόν αλλαγές που σχετίζονται με στοιχεία σας που ήδη τηρούμε, όπου αυτό είναι εφικτό. Θα πρέπει να ελέγχετε περιστασιακά την πολιτική αυτή για να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι για την πιο πρόσφατη έκδοση που θα ισχύει κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση σε αυτή την Πλατφόρμα.

Το κεφάλαιο περιορισμένης ευθύνης Quanloop είναι καταχωρημένο στην Εσθονία (ΕΕ) με αριθμό μητρώου 14496178.

Έδρα: Εσθονία, 10111 Ταλίν, Rotermanni tn 18/1
Email: [email protected]