ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.279.549 €
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 5.262.367 €
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.569.567 €
ΜΕΣΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 13,9% ανά έτος

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για τους επενδυτές;

Ο επενδυτής του Quanloop είναι διασφαλισμένος. Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν κατά νου πως όλα τα χρήματα που επενδύουν έχουν πάντα έναν κίνδυνο απώλειας.

Βάζουμε όριο στους επενδυτές μας ώστε να μην τοποθετούν όλα τα χρήματά τους στο πρόγραμμα υψηλού κινδύνου αλλά μόνο μέχρι το ένα τρίτο αυτών. Επίσης, δεν επιτρέπουμε να επενδύσουν όλα τα χρήματά τους στο πρόγραμμα μεσαίου κινδύνου, αλλά μόνο μέχρι τα μισά από αυτά. Επιτρέπεται η τοποθέτηση ολόκληρου του κεφαλαίου τους ή μέρους αυτού στο πρόγραμμα χαμηλού κινδύνου. Βοηθάμε τους επενδυτές μας να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιό τους και να μειώσουν εξαιρετικά τον κίνδυνο απώλειας όλων των χρημάτων τους ταυτόχρονα.

Το Quanloop είναι η εταιρεία επενδύσεων καταχωρημένη στην Εσθονία (ΕΕ). Τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας δεν είναι ασφαλισμένα. Ωστόσο, τα χρήματά σας είναι εγγυημένα από το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του κεφαλαίου, πρώτον με το δάνειο που έχετε χρηματοδοτήσει και δεύτερον από τις άλλες επενδύσεις και τα δικαιώματα που έχει το Quanloop. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι εσείς ή η εταιρεία σας δανείζετε χρήματα στο Quanloop και σας οφείλουμε αυτά τα χρήματα.

Το Quanloop δεν είναι πλατφόρμα p2p ή πληθοχρηματοδότησης η οποία απλώς θα σας έφερνε σε επαφή με κάποιον δανειολήπτη, αλλά είναι το ίδιο δανειολήπτης. Αυτό σημαίνει ότι είστε πολύ πιο ασφαλής. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να επενδύουμε υπεύθυνα τα χρήματα που μας δανείζετε. Ωστόσο, σας συνιστούμε θερμά να μη μας δανείσετε χρήματα από τον οικογενειακό προϋπολογισμό σας, τον οποίο θα χρησιμοποιούσατε για να πληρώσετε τις τακτικές σας δαπάνες και άλλα έξοδα, ούτε από το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας σας που μπορεί να χρειαστεί να επιστραφεί αμέσως. Παρόλο που διατηρούμε απόθεμα για τη στήριξη της ρευστότητας του κεφαλαίου μας, ενδέχεται προσωρινά να μην έχουμε επαρκή κεφάλαια για να υποστηρίξουμε τις αναλήψεις σας την ίδια ημέρα.

Τελευταία ενημέρωση: 07/04/2020

Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Κάποια από τα κείμενα σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται αποκλειστικά για διαφημιστικούς σκοπούς. Τίποτα από όσα δημοσιεύει το Quanloop δεν αποτελεί επενδυτική σύσταση, ούτε θα πρέπει να βασιστείτε σε δεδομένα ή περιεχόμενο που δημοσιεύονται από το Quanloop για επενδυτικές δραστηριότητες. Το Quanloop συνιστά ανεπιφύλακτα να πραγματοποιήσετε τη δική σας ανεξάρτητη έρευνα ή/και να απευθυνθείτε σε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία επενδύσεων πριν λάβετε οποιαδήποτε οικονομική απόφαση.