Σχετικά με το Quanloop

Σχετικά με το Quanloop
Το Quanloop είναι ένα επενδυτικό κεφάλαιο με σκοπό τη χονδρική χρηματοδότηση. Προσελκύουμε κεφάλαια από επενδυτές όπως εσείς και λειτουργούμε ως βασική πηγή χρηματοδότησης για τους ενδιάμεσους συνεργάτες εμπορικής χρηματοδότησης, όπως εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ή πρακτορείας χρηματοδοτικών απαιτήσεων (factoring), πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης (crowdfunding) κλπ.

Εφαρμόζουμε ένα μοναδικό επιχειρηματικό μοντέλο σύμφωνα με το οποίο αντλούμε χρήματα για 24 ώρες μόνο και κατακερματίζουμε το απαιτούμενο κεφάλαιο σε χιλιάδες μικρές πιστωτικές συμβάσεις, αξίας 1€ η καθεμιά.

Κάθε μέρα οι συνεργάτες μας αντλούν κεφάλαια από το Quanloop προτείνοντας πιθανά έργα (δάνεια ή άλλα περιουσιακά στοιχεία) που θα ήθελαν να χρηματοδοτήσουν. Μετά από αυστηρή διαλογή, δεχόμαστε τους υποψήφιους για χονδρική χρηματοδότηση και ετοιμαζόμαστε να συγκεντρώσουμε τα κεφάλαια των επενδυτών μας.

Τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Quanloop λειτουργούν ως ασφάλεια για τα χρήματα που δανείσατε εσείς και άλλοι επενδυτές. Με σκοπό την αποφυγή σύνθετων νομικών κατασκευών για τη διαχείριση των εξασφαλίσεων, το Quanloop προσφέρει στους επενδυτές το κεφάλαιό του ως εμπράγματη ασφάλεια. Έτσι κάθε ευρώ που επενδύετε καλύπτεται από ένα βαρύ χαρτοφυλάκιο που βρίσκεται υπό τη διαχείρισή μας.

Με απλά λόγια, δανειζόμαστε 1€ από σας, το συνδυάζουμε με χρήματα άλλων επενδυτών και το δανείζουμε στον πελάτη μας. Την επόμενη μέρα, παίρνουμε 1€ από τους άλλους επενδυτές και αναχρηματοδοτούμε το δικό σας.

Κάθε φορά που δανειζόμαστε χρήματα για τη χρηματοδότηση ενός έργου, προσθέτουμε ένα τεχνικό απόθεμα δικών μας χρημάτων. Αυτό προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ρευστότητας ώστε να είστε σε θέση να αποχωρήσετε την επόμενη μέρα. Παρόλο που θεωρητικά είναι αδύνατο, σε περίπτωση που δεν διαθέτουμε ρευστά κεφάλαια για να αναχρηματοδοτήσουμε το ευρώ σας, κερδίζετε ένα επιπλέον 2% έναντι της παραμονής σας για περισσότερο.

Το Quanloop είναι μια εξαιρετική εναλλακτική αντί της κατάθεσης σε κουμπαρά, καθώς έχει τη δυνατότητα να αποφέρει πάνω από 15% ετήσιο κέρδος στα χρήματά σας.