ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.344.431 €
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 4.344.431 €
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.344.431 €
ΜΕΣΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 13,9% ανά έτος
Καλύτερο από κουμπαρά.

Καλύτερο από κουμπαρά.

Δανείστε 1€ για 24 ώρες και κερδίστε υψηλό τόκο χρησιμοποιώντας επενδυτικούς βρόχους

Αποποίηση ευθύνης: Όλες οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους. Δεν θα πρέπει να επενδύσετε εάν δεν είστε προετοιμασμένοι να υποστείτε απώλεια των χρημάτων που επενδύσατε συν οποιαδήποτε προμήθεια ή άλλα έξοδα συναλλαγής.

Μετακινηθείτε προς τα κάτω για τον υπολογιστή τιμών

Δοκιμάστε την όρεξή σας για κίνδυνο και αποδόσεις

Πρόγραμμα χαμηλού κινδύνου

Το ετήσιο επιτόκιο το οποίο θα ήθελα να χρεώσω στο Quanloop για δανεισμό σε αυτό το πρόγραμμα κινδύνου είναι:

Αυτό το πρόγραμμα κινδύνου ασφαλίζεται από έναν κατάλογο εξασφαλίσεων με λόγο ποσού δανείου προς αξία εξασφαλίσεων (LTV) έως 55%. Μπορείτε να επιλέξετε ετήσιο τόκο μεταξύ 5,5% και 8,9%.

Πρόγραμμα μεσαίου κινδύνου

Το ετήσιο επιτόκιο το οποίο θα ήθελα να χρεώσω στο Quanloop για δανεισμό σε αυτό το πρόγραμμα κινδύνου είναι:

Αυτό το πρόγραμμα κινδύνου ασφαλίζεται από έναν κατάλογο εξασφαλίσεων με λόγο ποσού δανείου προς αξία εξασφαλίσεων (LTV) έως 85%. Μπορείτε να επιλέξετε ετήσιο τόκο μεταξύ 9% και 12,9%.

Πρόγραμμα υψηλού κινδύνου

Το ετήσιο επιτόκιο το οποίο θα ήθελα να χρεώσω στο Quanloop για δανεισμό σε αυτό το πρόγραμμα κινδύνου είναι:

Αυτό το πρόγραμμα κινδύνου διασφαλίζεται από έναν κατάλογο εξασφαλίσεων με λόγο ποσού δανείου προς αξία εξασφαλίσεων (LTV) άνω των 85% ή ακόμη και χωρίς εξασφάλιση. Μπορείτε να επιλέξετε ετήσιο τόκο μεταξύ 13% και 25%.

0%
34%
67%
100%

Σύρετε τις μπάρες για να ρυθμίσετε πώς θέλετε να διαφοροποιήσετε το χαρτοφυλάκιό σας.

xx,x%
Ο ετήσιος στόχος μου

Κατανοήστε καλύτερα το χαρτοφυλάκιό σας

  1. Η διασπορά με απλά λόγια: τρία προγράμματα κινδύνου
    Μπορείτε να επενδύσετε σε τρία διαφορετικά προγράμματα κινδύνου. Κάθε ένα είναι διαφορετικό λόγω του επιπέδου κινδύνου. Το πρόγραμμα χαμηλού κινδύνου είναι το ασφαλέστερο, καθώς καλύπτεται από εξασφαλίσεις που υπερβαίνουν το δανειακό κεφάλαιο κατά 80% έως 300% πάνω από την αγοραία αξία (LTV <55%). Το σχέδιο μεσαίου κινδύνου καλύπτεται από εξασφαλίσεις που υπερβαίνουν το δανειακό κεφάλαιο κατά 17% έως 78% πάνω από την αγοραία αξία (LTV <85%). Το πρόγραμμα υψηλού κινδύνου είναι το λιγότερο ασφαλές και θα πρέπει να επιλέγεται με περισσότερη προσοχή καθώς καλύπτεται από τη μικρότερη αξία εξασφαλίσεων, ή ακόμα και χωρίς εξασφαλίσεις (LTV ≥85%).
  2. Όχι, δεν μπορείτε να ποντάρετε στον μέγιστο κίνδυνο.
    Η επιλογή μονάχα του προγράμματος υψηλού κινδύνου είναι αδύνατη Καθώς καταβάλλουμε πάντα κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσουμε τα χρήματά σας, θέλουμε επίσης να σας προστατεύσουμε από την ανάληψη περιττών κινδύνων. Μπορείτε να επενδύσετε όλα τα χρήματά σας σε κάποιο πρόγραμμα χαμηλού κινδύνου ή να μοιράσετε τα χρήματά σας 50:50 ή λιγότερο μεταξύ προγραμμάτων χαμηλού και μεσαίου κινδύνου ή να τα χωρίσετε έως και 33% μεταξύ προγραμμάτων χαμηλού, μεσαίου και υψηλού κινδύνου.
  3. Όχι, δεν μπορείτε να βάλετε όλα τα χρήματά σας σε ένα καλάθι
    Η ελάχιστη επένδυση είναι 1 ευρώ και κάθε ξεχωριστή δανειακή σύμβαση μεταξύ εσάς και της Quanloop έχει επίσης αξία 1€. Δημιουργούμε έναν κατάλογο διαφορετικών σχεδίων χρέους των δικών μας πελατών και τα χρηματοδοτούμε δανειζόμενοι 1€ από εσάς, στη συνέχεια από έναν άλλο επενδυτή κλπ. και στη συνέχεια πάλι από εσάς και πάλι από άλλους επενδυτές μέχρι να συγκεντρώσουμε το πλήρες ποσό του δανείου- στη συνέχεια συνεχίζουμε με το επόμενο δάνειο. Και αυτό ισχύει μόνο για μία ημέρα- αύριο μπορεί να επενδύσετε σε ένα εντελώς διαφορετικό δάνειο. Επομένως, δεν επενδύετε ποτέ σε ένα μόνο σχέδιο χρέους και δεν βάζετε ποτέ όλα σας τα χρήματα σε κίνδυνο.
Ελέγξτε το χαρτοφυλάκιο δανείων μας

Σήμερα οι επενδυτές μας αποκομίζουν κατά μέσο όρο 13,91% κέρδη*.
Αυτό σημαίνει πως κάποιος κερδίζει 7%, άλλος 10% ή ακόμη και 15%. Μπορείτε να γίνετε ένας από αυτούς ή ακόμη και καλύτερος απ’ όλους.

* Τα επιτόκια που εμφανίζονται είναι ετήσια επιτόκια. Για να υπολογίσετε το ημερήσιο επιτόκιο, διαιρέστε το με τον αριθμό ημερολογιακών ημερών κατά το τρέχον έτος.

Αποποίηση ευθύνης: Όλες οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους! Η Quanloop δεν ισχυρίζεται ότι είναι διαφορετική. Δεν θα πρέπει να επενδύσετε αν δεν είστε προετοιμασμένοι να υποστείτε απώλεια των χρημάτων που επενδύσατε συν οποιαδήποτε προμήθεια ή άλλα έξοδα συναλλαγής.

12.3%
ΜΕΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 6 ΜΗΝΩΝ
8,4M
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΧΡΕΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ Q1/2020
0,3M
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΜΑΣ
0,1M
ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΜΑΣ
37K+
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΑΠΟ ΕΕ/ΕΕΑ
589
ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ
100%
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
435K
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ / ΕΓΓΥΗΣΗ

Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Κάποια από τα κείμενα σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται αποκλειστικά για διαφημιστικούς σκοπούς. Τίποτα από όσα δημοσιεύει το Quanloop δεν αποτελεί επενδυτική σύσταση, ούτε θα πρέπει να βασιστείτε σε δεδομένα ή περιεχόμενο που δημοσιεύονται από το Quanloop για επενδυτικές δραστηριότητες. Το Quanloop συνιστά ανεπιφύλακτα να πραγματοποιήσετε τη δική σας ανεξάρτητη έρευνα ή/και να απευθυνθείτε σε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία επενδύσεων πριν λάβετε οποιαδήποτε οικονομική απόφαση.