Politica Quanloop de management al garanțiilor

Această politică explică modul în care Quanloop realizează managementul garanțiilor pentru acoperirea împrumuturilor acordate pe site și finanțate de către investitori.

Această politică (împreună cu Termenii noștri și orice alte documente la care se face referire) stabilesc baza pe care vor fi asigurați banii pe care ni-i împrumuți. Anumite definiții prevăzute în Termenii noștri se aplică și aceastei politici. Te rugăm să citești cele ce urmează cu atenție, pentru a înțelege punctele de vedere și practicile noastre cu privire la siguranța banilor tăi și modul în care tratăm această chestiune.

1. Cui împrumută Quanloop bani?

Quanloop împrumută bani persoanelor juridice și fizice prin intermediul partenerilor săi de afaceri. Un partener este o organizație de încredere complet autorizată, înregistrată în Europa și care operează în moneda euro.

În urma contractului de credit, un partener devine debitor principal al Quanloop și poate împrumuta sau investi bani, după cum consideră mai avantajos. Fiecare împrumut este asigurat prin garanții și/sau alte drepturi și garanții.

Quanloop nu împrumută niciodată bani unui debitor final în mod direct.

2. Ce active și drepturi acceptă Quanloop drept garanție?

În ceea ce privește garantarea creditului, Quanloop acceptă bunuri imobile, stoc, numerar, facturi neplătite, titluri de garanție, acțiuni ale companiei și garanții.

Bunurile imobile includ, în primul rând, bunuri imobiliare sau capitaluri pentru active imobiliare, precum și echipamente, autoturisme, ambarcațiuni, motociclete, avioane și nave.

Quanloop acceptă stocul drept garanție pentru finanțarea stocurilor. O astfel de finanțare este realizată de către partenerii noștri, deci este de asemenea asigurată prin garanții suplimentare oferite de un partener, pe lângă stoc.

Numerarul drept garanție este considerat a fi un cont de economii business sau un cont de economii personale.

Facturile neplătite sunt facturi comerciale restante emise și acceptate de o persoană situată în Europa. Quanloop acceptă astfel de garanții de la partenerii implicați în finanțarea facturilor sau în activitatea de factoring. Fiecare împrumut garantat cu o astfel de garanție este în mod normal garantat în plus prin garanția unui partener.

Quanloop consideră o garanție a fi o creanță legală care este atașată unui împrumut de afaceri către terți și permite Quanloop să dea în judecată afacerea și să colecteze activele acesteia în caz de neîndeplinire a obligaţiilor. Activele pot fi specificate sau nu. Titlurile de plată oferă Quanloop un cec în alb pentru a lua în posesiune fiecare activ și orice formă de garanție deținute de o afacere pentru a acoperi datoriile acesteia.

Acțiunile companiei, oferite public sau privat, pot fi sub formă de garanție. Quanloop reduce în mod normal valoarea de piață a unei acțiuni cu cel puțin 25%.

Quanloop are dreptul de a determina activul și/sau dreptul corespunzător drept garanție, având în vedere circumstanțele corespunzătoare. Alegerea garanției nu aduce nicio răspundere suplimentară pentru Quanloop în ceea ce privește relațiile cu investitorii.

3. Cum sunt înregistrate acele active și drepturi?

În funcție de regiune, un partener și/sau o garanție este alocată, Quanloop solicită unui partener să transmită garanția constituită către Quanloop. În mod normal, Quanloop are un administrator de active personale în fiecare regiune globală și ar solicita înregistrarea garanțiilor către acea persoană juridică. Dacă o regiune este nouă sau Quanloop nu are un administrator de active personale, un astfel de serviciu este externalizat printr-un birou local de avocatură.

4. Cum furnizează Quanloop raportarea despre activele și drepturile pe care le păstrează drept garanție?

O dată pe an, Quanloop comandă un audit global independent. Auditul acoperă toate activele pe care Quanloop le păstrează drept garanție. După autentificare, raportul de audit public este publicat pe site pentru investitorii Quanloop.

5. Garanția poate fi înregistrată direct la un investitor?

Quanloop nu înregistrează nicio garanție către investitorii săi în mod direct. Principalul micului credit constituie, în mod normal, o mică parte din valoarea activelor totale și se modifică la fiecare 24 de ore, astfel încât înregistrarea directă a garanțiilor personale ar fi imposibilă din punct de vedere al timpului și al banilor.