Δανείστε 1€ για 24 ώρες και κερδίστε υψηλό τόκο χρησιμοποιώντας επενδυτικούς βρόχους

Τα τούβλα στον τοίχο είναι οι πραγματικές συμβάσεις δανείου, η καθεμιά για 1€. 13,96%

Τα τούβλα στον τοίχο είναι οι πραγματικές συμβάσεις δανείου, η καθεμιά για 1€.
Ο τόκος είναι πάντα διαφορετικός και τον προτείνετε εσείς.

Δανειζόμαστε χρήματα από εσάς για μία μόνο ημέρα. Εάν αισθάνεστε εμπιστοσύνη, μπορείτε να συνεχίσετε και να μας δανείσετε ξανά για μια ακόμη μέρα και ξανά…

Καλύτερο από κουμπαρά.

Αρχίστε να επενδύετε τώρα

Σήμερα οι επενδυτές μας αποκομίζουν κατά μέσο όρο 13,96% κέρδη*.
Αυτό σημαίνει πως κάποιος κερδίζει 7%, άλλος 10% ή ακόμη και 15%. Μπορείτε να γίνετε ένας από αυτούς ή ακόμη και καλύτερος απ’ όλους.

* Τα επιτόκια που εμφανίζονται είναι ετήσια επιτόκια. Για να υπολογίσετε το ημερήσιο επιτόκιο, διαιρέστε το με τον αριθμό ημερολογιακών ημερών κατά το τρέχον έτος.

Μπορείτε να αλλάζετε κάθε μέρα την όρεξή σας για κίνδυνο και αποδόσεις.

Αρχίζουμε πάντα να δανειζόμαστε με το χαμηλότερο επιτόκιο, αλλά πηγαίνουμε υψηλότερα για να ικανοποιήσουμε τη ζήτηση. Έτσι υπάρχει πάντα ανταγωνισμός μεταξύ των επενδυτών.

Δεν δανείζουμε ποτέ όλα τα Ευρώ για τη χρηματοδότηση κάποιου έργου χρέους. Παίρνουμε 1€ από κάθε επενδυτή με το φθηνότερο επιτόκιο, στη συνέχεια ξεκινάμε πάλι με την ίδια λίστα και με το αυξανόμενο επιτόκιο. Μετά τη χρηματοδότηση του πρώτου έργου, συνεχίζουμε με τα ακόλουθα, διαφοροποιώντας έτσι το χαρτοφυλάκιό σας σημαντικά.

Μπορείτε να αλλάζετε κάθε μέρα την όρεξή σας για κίνδυνο και αποδόσεις.

Δοκιμάστε την όρεξή σας για κίνδυνο και αποδόσεις

Πρόγραμμα χαμηλού κινδύνου

Το ετήσιο επιτόκιο το οποίο θα ήθελα να χρεώσω στο Quanloop για δανεισμό σε αυτό το πρόγραμμα κινδύνου είναι:

Αυτό το πρόγραμμα κινδύνου ασφαλίζεται από έναν κατάλογο εξασφαλίσεων με λόγο ποσού δανείου προς αξία εξασφαλίσεων (LTV) έως 55%. Μπορείτε να επιλέξετε ετήσιο τόκο μεταξύ 5,5% και 8,9%.

Πρόγραμμα μεσαίου κινδύνου

Το ετήσιο επιτόκιο το οποίο θα ήθελα να χρεώσω στο Quanloop για δανεισμό σε αυτό το πρόγραμμα κινδύνου είναι:

Αυτό το πρόγραμμα κινδύνου ασφαλίζεται από έναν κατάλογο εξασφαλίσεων με λόγο ποσού δανείου προς αξία εξασφαλίσεων (LTV) έως 85%. Μπορείτε να επιλέξετε ετήσιο τόκο μεταξύ 9% και 12,9%.

Πρόγραμμα υψηλού κινδύνου

Το ετήσιο επιτόκιο το οποίο θα ήθελα να χρεώσω στο Quanloop για δανεισμό σε αυτό το πρόγραμμα κινδύνου είναι:

Αυτό το πρόγραμμα κινδύνου διασφαλίζεται από έναν κατάλογο εξασφαλίσεων με λόγο ποσού δανείου προς αξία εξασφαλίσεων (LTV) άνω των 85% ή ακόμη και χωρίς εξασφάλιση. Μπορείτε να επιλέξετε ετήσιο τόκο μεταξύ 13% και 25%.

0%
34%
67%
100%

Σύρετε τις μπάρες για να ρυθμίσετε πώς θέλετε να διαφοροποιήσετε το χαρτοφυλάκιό σας.

xx,x%
Ο ετήσιος στόχος μου

Κλικ εδώ για να δείτε τις περιγραφές των προγραμμάτων κινδύνου.

Είστε ήδη ένας έξυπνος επενδυτής μας,
έτοιμος να διαχειριστεί κινδύνους: Είστε ένας επιτυχημένος επενδυτής έτοιμος να διαχειριστεί κινδύνους!

  1. Η διασπορά με απλά λόγια: τρία προγράμματα κινδύνου
    Μπορείτε να επενδύσετε σε τρία διαφορετικά προγράμματα κινδύνου. Κάθε ένα είναι διαφορετικό λόγω του επιπέδου κινδύνου. Το πρόγραμμα χαμηλού κινδύνου είναι το ασφαλέστερο, καθώς καλύπτεται από εξασφαλίσεις που υπερβαίνουν το δανειακό κεφάλαιο κατά 80% έως 300% πάνω από την αγοραία αξία (LTV 55%). Το σχέδιο μεσαίου κινδύνου καλύπτεται από εξασφαλίσεις που υπερβαίνουν το δανειακό κεφάλαιο κατά 17% έως 78% πάνω από την αγοραία αξία (LTV 85%). Το πρόγραμμα υψηλού κινδύνου είναι το λιγότερο ασφαλές και θα πρέπει να επιλέγεται με περισσότερη προσοχή καθώς καλύπτεται από τη μικρότερη αξία εξασφαλίσεων, ή ακόμα και χωρίς εξασφαλίσεις (LTV 85%).
  2. Όχι, δεν μπορείτε να ποντάρετε στον μέγιστο κίνδυνο. Η επιλογή μονάχα του προγράμματος υψηλού κινδύνου είναι αδύνατη
    Καθώς καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσουμε τα χρήματά σας, θέλουμε επίσης να σας προστατεύσουμε από την ανάληψη περιττών κινδύνων. Μπορείτε να επενδύσετε όλα τα χρήματά σας σε κάποιο πρόγραμμα χαμηλού κινδύνου ή να μοιράσετε τα χρήματά σας 50:50 ή λιγότερο μεταξύ προγραμμάτων χαμηλού και μεσαίου κινδύνου ή να τα χωρίσετε έως και 33% μεταξύ προγραμμάτων χαμηλού, μεσαίου και υψηλού κινδύνου.
  3. Όχι, δεν μπορείτε να επενδύσετε όλα τα χρήματά σας χωρίς διασπορά
    Η ελάχιστη επένδυση είναι 1€ και κάθε ξεχωριστή σύμβαση δανείου ανάμεσα σε εσάς και το Quanloop είναι επίσης αξίας 1€. Δημιουργούμε μια λίστα διαφορετικών πιστωτικών προγραμμάτων των πελατών μας και τα χρηματοδοτούμε δανειζόμενοι 1€ από εσάς, μετά από κάποιον άλλο επενδυτή κλπ, στη συνέχεια ξανά από εσάς και από άλλους επενδυτές μέχρι να συγκεντρώσουμε το συνολικό ποσό του δανείου. Έπειτα συνεχίζουμε με το επόμενο δάνειο. Και αυτό είναι μόνο για μία μέρα. Αύριο ενδέχεται να επενδύσετε σε κάποιο εντελώς διαφορετικό δάνειο. Έτσι, δεν επενδύετε ποτέ σε ένα πιστωτικό πρόγραμμα και ποτέ δεν θέτετε σε κίνδυνο το σύνολο των χρημάτων σας.