Χαρτοφυλάκιο δανείων Quanloop

Το χαρτοφυλάκιο δανείων που εμφανίζεται στο πλέγμα με τα χρωματιστά κουτάκια παρακάτω είναι αυτό που δανειστήκαμε σήμερα από επενδυτές σαν εσάς. Έχουμε δανειστεί μέχρι αύριο 1.241.613 € στο 14,9149% ανά έτος. Η διάρκεια του δανείου είναι 24 ώρες, θα δανειστούμε ξανά αύριο 1.642.013 €.

Το Quanloop είναι ένα επενδυτικό κεφάλαιο με σκοπό τη χονδρική χρηματοδότηση. Προσελκύουμε κεφάλαια από επενδυτές όπως εσείς και λειτουργούμε ως βασική πηγή χρηματοδότησης για τους ενδιάμεσους συνεργάτες εμπορικής χρηματοδότησης, όπως εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ή πρακτορείας χρηματοδοτικών απαιτήσεων (factoring), πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης (crowdfunding) κλπ.

1.241.613 € ΕΧΟΥΜΕ ΔΑΝΕΙΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΑΥΡΙΟ
0,0409% ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΚΟΥΣ ΣΗΜΕΡΑ (14,9149% ΑΝΑ ΕΤΟΣ)
1.642.013 € ΘΑ ΔΑΝΕΙΣΤΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΑΥΡΙΟ
1.249.278 € ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΥΨΗΛΗ ΖΗΤΗΣΗ)
Το χαρτοφυλάκιο δανείων που εμφανίζεται στο πλέγμα με τα χρωματιστά κουτάκια παρακάτω είναι αυτό που δανειστήκαμε σήμερα από επενδυτές σαν εσάς. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από ένα κουτάκι για να δείτε τις λεπτομέρειες κάθε επιμέρους δανείου.
Πίστωση #402811
25,0%
Ποσό πίστωσης:
7.300 €
Διάρκεια πίστωσης:
15/03/2021
Στόχος επιτοκίου:
14% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
56%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
730 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #393984
25,0%
Ποσό πίστωσης:
2.000 €
Διάρκεια πίστωσης:
31/03/2021
Στόχος επιτοκίου:
10% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
57%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
200 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #394190
8,9%
Ποσό πίστωσης:
2.000 €
Διάρκεια πίστωσης:
31/03/2021
Στόχος επιτοκίου:
9% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
40%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
200 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #394523
8,9%
Ποσό πίστωσης:
2.500 €
Διάρκεια πίστωσης:
31/03/2021
Στόχος επιτοκίου:
9% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
43%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
250 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #394184
8,9%
Ποσό πίστωσης:
3.150 €
Διάρκεια πίστωσης:
31/03/2021
Στόχος επιτοκίου:
9% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
40%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
315 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #394826
8,9%
Ποσό πίστωσης:
3.475 €
Διάρκεια πίστωσης:
31/03/2021
Στόχος επιτοκίου:
9% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
43%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
348 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #398396
8,9%
Ποσό πίστωσης:
3.900 €
Διάρκεια πίστωσης:
31/03/2021
Στόχος επιτοκίου:
12% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
48%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
390 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #393772
8,9%
Ποσό πίστωσης:
4.000 €
Διάρκεια πίστωσης:
31/03/2021
Στόχος επιτοκίου:
9% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
47%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
400 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #398350
8,9%
Ποσό πίστωσης:
4.000 €
Διάρκεια πίστωσης:
31/03/2021
Στόχος επιτοκίου:
13% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
52%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
400 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #388963
8,9%
Ποσό πίστωσης:
4.500 €
Διάρκεια πίστωσης:
31/03/2021
Στόχος επιτοκίου:
7% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
35%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
450 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #396621
8,9%
Ποσό πίστωσης:
4.700 €
Διάρκεια πίστωσης:
31/03/2021
Στόχος επιτοκίου:
8% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
32%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
470 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #395991
8,9%
Ποσό πίστωσης:
5.300 €
Διάρκεια πίστωσης:
31/03/2021
Στόχος επιτοκίου:
7% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
35%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
530 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #387820
8,9%
Ποσό πίστωσης:
6.000 €
Διάρκεια πίστωσης:
31/03/2021
Στόχος επιτοκίου:
10% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
50%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
600 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #387979
8,9%
Ποσό πίστωσης:
8.200 €
Διάρκεια πίστωσης:
31/03/2021
Στόχος επιτοκίου:
9% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
36%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
820 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #395785
8,9%
Ποσό πίστωσης:
9.800 €
Διάρκεια πίστωσης:
31/03/2021
Στόχος επιτοκίου:
6% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
48%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
980 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #401415
8,9%
Ποσό πίστωσης:
13.000 €
Διάρκεια πίστωσης:
31/03/2021
Στόχος επιτοκίου:
10% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
40%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
1.300 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #398625
12,9%
Ποσό πίστωσης:
20.200 €
Διάρκεια πίστωσης:
31/03/2021
Στόχος επιτοκίου:
7% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
28%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
2.020 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #395788
12,9%
Ποσό πίστωσης:
24.900 €
Διάρκεια πίστωσης:
31/03/2021
Στόχος επιτοκίου:
10% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
40%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
2.490 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #398661
12,9%
Ποσό πίστωσης:
26.600 €
Διάρκεια πίστωσης:
31/03/2021
Στόχος επιτοκίου:
9% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
36%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
2.660 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #395298
25,0%
Ποσό πίστωσης:
2.000 €
Διάρκεια πίστωσης:
30/04/2021
Στόχος επιτοκίου:
12% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
60%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
200 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #395113
8,9%
Ποσό πίστωσης:
2.500 €
Διάρκεια πίστωσης:
30/04/2021
Στόχος επιτοκίου:
10% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
45%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
250 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #397085
8,9%
Ποσό πίστωσης:
3.800 €
Διάρκεια πίστωσης:
30/04/2021
Στόχος επιτοκίου:
13% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
52%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
380 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #406737
25,0%
Ποσό πίστωσης:
5.900 €
Διάρκεια πίστωσης:
30/04/2021
Στόχος επιτοκίου:
18% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
72%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
590 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #397259
25,0%
Ποσό πίστωσης:
9.600 €
Διάρκεια πίστωσης:
30/04/2021
Στόχος επιτοκίου:
15% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
60%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
960 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #391076
8,9%
Ποσό πίστωσης:
10.800 €
Διάρκεια πίστωσης:
30/04/2021
Στόχος επιτοκίου:
13% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
52%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
1.080 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #395445
8,9%
Ποσό πίστωσης:
13.100 €
Διάρκεια πίστωσης:
30/04/2021
Στόχος επιτοκίου:
7% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
30%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
1.310 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #395799
12,9% 13,8%
Ποσό πίστωσης:
28.900 €
Διάρκεια πίστωσης:
30/04/2021
Στόχος επιτοκίου:
12% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
48%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
2.890 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #387668
8,9%
Ποσό πίστωσης:
3.900 €
Διάρκεια πίστωσης:
31/05/2021
Στόχος επιτοκίου:
8% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
40%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
390 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #401787
8,9%
Ποσό πίστωσης:
4.900 €
Διάρκεια πίστωσης:
31/05/2021
Στόχος επιτοκίου:
7% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
44%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
490 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #400084
25,0%
Ποσό πίστωσης:
5.000 €
Διάρκεια πίστωσης:
31/05/2021
Στόχος επιτοκίου:
18% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
72%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
500 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #400454
25,0%
Ποσό πίστωσης:
7.000 €
Διάρκεια πίστωσης:
31/05/2021
Στόχος επιτοκίου:
14% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
56%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
700 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #406777