Χαρτοφυλάκιο δανείων Quanloop

Το χαρτοφυλάκιο δανείων που εμφανίζεται στο πλέγμα με τα χρωματιστά κουτάκια παρακάτω είναι αυτό που δανειστήκαμε σήμερα από επενδυτές σαν εσάς. Έχουμε δανειστεί μέχρι αύριο 899.344 € στο 15,0186% ανά έτος. Η διάρκεια του δανείου είναι 24 ώρες, θα δανειστούμε ξανά αύριο 1.068.444 €.

Το Quanloop είναι ένα επενδυτικό κεφάλαιο με σκοπό τη χονδρική χρηματοδότηση. Προσελκύουμε κεφάλαια από επενδυτές όπως εσείς και λειτουργούμε ως βασική πηγή χρηματοδότησης για τους ενδιάμεσους συνεργάτες εμπορικής χρηματοδότησης, όπως εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ή πρακτορείας χρηματοδοτικών απαιτήσεων (factoring), πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης (crowdfunding) κλπ.

899.344 € ΕΧΟΥΜΕ ΔΑΝΕΙΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΑΥΡΙΟ
0,0411% ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΚΟΥΣ ΣΗΜΕΡΑ (15,0186% ΑΝΑ ΕΤΟΣ)
1.068.444 € ΘΑ ΔΑΝΕΙΣΤΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΑΥΡΙΟ
905.505 € ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΥΨΗΛΗ ΖΗΤΗΣΗ)
Το χαρτοφυλάκιο δανείων που εμφανίζεται στο πλέγμα με τα χρωματιστά κουτάκια παρακάτω είναι αυτό που δανειστήκαμε σήμερα από επενδυτές σαν εσάς. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από ένα κουτάκι για να δείτε τις λεπτομέρειες κάθε επιμέρους δανείου.
Πίστωση #383439
8,9%
Ποσό πίστωσης:
1.190 €
Διάρκεια πίστωσης:
30/11/2020
Στόχος επιτοκίου:
9% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
40%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
119 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #379355
8,9%
Ποσό πίστωσης:
1.730 €
Διάρκεια πίστωσης:
30/11/2020
Στόχος επιτοκίου:
9% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
40%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
173 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #380026
25,0%
Ποσό πίστωσης:
2.460 €
Διάρκεια πίστωσης:
30/11/2020
Στόχος επιτοκίου:
13% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
60%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
246 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #386911
8,9%
Ποσό πίστωσης:
2.500 €
Διάρκεια πίστωσης:
30/11/2020
Στόχος επιτοκίου:
9% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
42%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
250 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #378066
8,9%
Ποσό πίστωσης:
2.735 €
Διάρκεια πίστωσης:
30/11/2020
Στόχος επιτοκίου:
11% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
54%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
274 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #385893
8,9%
Ποσό πίστωσης:
2.800 €
Διάρκεια πίστωσης:
30/11/2020
Στόχος επιτοκίου:
9% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
35%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
280 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #387489
8,9%
Ποσό πίστωσης:
3.000 €
Διάρκεια πίστωσης:
30/11/2020
Στόχος επιτοκίου:
10% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
45%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
300 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #378667
8,9%
Ποσό πίστωσης:
3.815 €
Διάρκεια πίστωσης:
30/11/2020
Στόχος επιτοκίου:
10% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
48%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
382 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #384091
8,9%
Ποσό πίστωσης:
4.268 €
Διάρκεια πίστωσης:
30/11/2020
Στόχος επιτοκίου:
7% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
34%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
427 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #379263
8,9%
Ποσό πίστωσης:
4.270 €
Διάρκεια πίστωσης:
30/11/2020
Στόχος επιτοκίου:
10% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
51%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
427 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #380678
8,9%
Ποσό πίστωσης:
4.390 €
Διάρκεια πίστωσης:
30/11/2020
Στόχος επιτοκίου:
10% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
50%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
439 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #378612
8,9%
Ποσό πίστωσης:
4.729 €
Διάρκεια πίστωσης:
30/11/2020
Στόχος επιτοκίου:
9% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
33%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
473 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #386526
8,9%
Ποσό πίστωσης:
4.825 €
Διάρκεια πίστωσης:
30/11/2020
Στόχος επιτοκίου:
9% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
51%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
483 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #383469
8,9%
Ποσό πίστωσης:
5.542 €
Διάρκεια πίστωσης:
30/11/2020
Στόχος επιτοκίου:
8% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
50%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
555 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #381742
8,9%
Ποσό πίστωσης:
5.700 €
Διάρκεια πίστωσης:
30/11/2020
Στόχος επιτοκίου:
10% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
50%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
570 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #380421
25,0%
Ποσό πίστωσης:
7.116 €
Διάρκεια πίστωσης:
30/11/2020
Στόχος επιτοκίου:
10% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
67%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
712 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #384031
8,9%
Ποσό πίστωσης:
7.565 €
Διάρκεια πίστωσης:
30/11/2020
Στόχος επιτοκίου:
8% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
47%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
757 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #383455
8,9%
Ποσό πίστωσης:
7.570 €
Διάρκεια πίστωσης:
30/11/2020
Στόχος επιτοκίου:
11% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
52%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
757 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #380470
8,9%
Ποσό πίστωσης:
7.870 €
Διάρκεια πίστωσης:
30/11/2020
Στόχος επιτοκίου:
9% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
38%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
787 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #386591
8,9%
Ποσό πίστωσης:
9.145 €
Διάρκεια πίστωσης:
30/11/2020
Στόχος επιτοκίου:
7% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
45%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
915 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #387976
8,9%
Ποσό πίστωσης:
9.200 €
Διάρκεια πίστωσης:
30/11/2020
Στόχος επιτοκίου:
7% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
28%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
920 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #391075
11,8%
Ποσό πίστωσης:
11.400 €
Διάρκεια πίστωσης:
30/11/2020
Στόχος επιτοκίου:
11% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
44%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
1.140 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #380472
25,0%
Ποσό πίστωσης:
12.346 €
Διάρκεια πίστωσης:
30/11/2020
Στόχος επιτοκίου:
9% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
61%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
1.235 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #380460
12,7%
Ποσό πίστωσης:
13.107 €
Διάρκεια πίστωσης:
30/11/2020
Στόχος επιτοκίου:
6% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
40%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
1.311 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #380459
25,0%
Ποσό πίστωσης:
13.714 €
Διάρκεια πίστωσης:
30/11/2020
Στόχος επιτοκίου:
9% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
63%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
1.372 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #391038
12,9%
Ποσό πίστωσης:
17.600 €
Διάρκεια πίστωσης:
30/11/2020
Στόχος επιτοκίου:
13% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
52%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
1.760 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #380417
25,0%
Ποσό πίστωσης:
18.715 €
Διάρκεια πίστωσης:
30/11/2020
Στόχος επιτοκίου:
10% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
65%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
1.872 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #380483
25,0%
Ποσό πίστωσης:
19.635 €
Διάρκεια πίστωσης:
30/11/2020
Στόχος επιτοκίου:
11% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
70%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
1.964 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #380481
19,5%
Ποσό πίστωσης:
27.638 €
Διάρκεια πίστωσης:
30/11/2020
Στόχος επιτοκίου:
7% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
44%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
2.764 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #387979
8,9%
Ποσό πίστωσης:
8.200 €
Διάρκεια πίστωσης:
31/12/2020
Στόχος επιτοκίου:
9% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
36%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
820 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #387956
25,0%
Ποσό πίστωσης:
19.700 €
Διάρκεια πίστωσης:
31/12/2020
Στόχος επιτοκίου:
15% ανά έτος
LTV εξασφαλίσεων:
60%
Είδος δανείου:
Επιχειρηματικό δάνειο
Τεχνικό απόθεμα:
1.970 €
Διάρκεια βρόχου:
24ω
Ημερήσιο πρόστιμο για καθυστέρηση εξόδου:
+2% ανά έτος
Πίστωση #393984