Structura juridică a Quanloop

Quanloop este un fond de parteneriat limitat, înregistrat în UE în conformitate cu regimului Parteneriatului Limitat.

Fondul de parteneriat limitat (LPF) este un mijloc de investiții conceput pentru capitaluri private, investiții de capital de risc sau investiții într-o varietate de active, adesea cu tehnici complexe de construire a portofoliului și de gestionare a riscurilor. Bondkick oferă fonduri cu parteneriat limitat în conformitate cu Legea privind fondurile de investiții din 14 decembrie 2016 (IFA) din Republica Estonia (membru UE).

Activele fondului Quanloop sunt gestionate de către partenerul său general, o companie estonă, Quanloop Group OÜ și supravegheată de administratorul fondului Bondkick. Bondkick este înregistrat ca administrator de fonduri mici și deține licența de funcționare a instituției financiare nr. FFA000250. Bondkick poate reprezenta fondul de parteneriat limitat în toate tranzacțiile care țin de competența conferită prin contractul de administrare, cu excepția cazului în care se prevede altfel în contractul de parteneriat sau în contractul de management. Încheierea și încetarea contractului de management sunt decise de către partenerii generali administratori ai fondului de parteneriat limitat cu o majoritate de cel puțin două treimi din voturi, cu excepția cazului în care se prevede altfel în contractul de parteneriat.

Unitățile de fond Quanloop nu sunt accesibile publicului. 100% din totalul unităților de fond ale fondului aparțin partenerului general, care nu intenționează să ofere unitățile noilor parteneri. În cazul în care aceste planuri sunt modificate, unitățile vor fi adresate exclusiv investitorilor calificați sau la mai puțin de 150 de persoane pe stat contractant, altele decât investitorii calificați sau investitorilor care achiziționează titluri de valoare pentru o sumă totală de cel puțin 100.000 € pe investitor, pentru fiecare ofertă separată, sau oferta de unități va fi făcută cu valoarea nominală de cel puțin 100.000 € pe unitate.

O unitate a unui fond de parteneriat limitat este un set de drepturi și obligații ale partenerului, care sunt asociate cu relațiile de natură juridică dintre fondul de parteneriat limitat și partenerii acestuia. Pe baza aplicării restricțiilor și condițiilor de investiții prevăzute de legislație, achiziția unei unități dintr-un fond de parteneriat limitat va fi considerată a fi egală cu achiziția unei unități a unui fond.

În urma contracului de parteneriat Quanloop, o unitate a unui fond de parteneriat limitat Quanloop poate fi transferată în mod liber și pot fi invitați noi parteneri limitați; cu toate acestea, administratorul fondului nu poate fi schimbat până în anul 2025, cu excepția cazului în care actualul director general Quanloop Group OÜ își va asuma această responsabilitate.

Unitățile de fond Quanloop nu pot fi oferite spre vânzare pe nicio piață secundară.

Partenerii fondului de parteneriat limitat își aduc contribuțiile în condițiile convenite și în conformitate cu procedura prevăzută în contractul de parteneriat.

Cu excepția cazului în care nu se prevede altfel într-un contract de parteneriat, partenerii unui fond de parteneriat limitat decid asupra valorii și plății cotei de profit supuse distribuției după sfârșitul exercițiului financiar pe baza raportului anual aprobat sau pe baza raportului consolidat al grupului de consolidare, în cazul în care fondul de parteneriat limitat aparține unui grup de consolidare.

Plata profitului este interzisă în cazul în care, ca urmare a acestui lucru, fondul de parteneriat limitat s-ar afla în incapacitatea de a-și îndeplini obligațiile odată cu scadența.

Un partener are dreptul de a se retrage dintr-un fond de parteneriat limitat și de a solicita răscumpărarea unității numai în condițiile convenite și în conformitate cu procedura prevăzută în contractul de parteneriat. Acest lucru nu exclude sau restricționează dreptul unui partener de a transfera unitatea partenerului în conformitate cu contractul de parteneriat.