ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.279.649 €
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 5.262.367 €
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.569.567 €
ΜΕΣΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 13,9% ανά έτος

Ποιοι είναι οι επενδυτές του Quanloop;

Ο επενδυτής του Quanloop είναι ένα φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών ή ένα νομικό πρόσωπο το κεφάλαιο του οποίου μεταφέρεται μέσω Ευρωπαϊκής τράπεζας ή έγκυρου φορέα πληρωμών.

Αποδεχόμαστε τόσο πιστοποιημένους όσο και μη πιστοποιημένους επενδυτές από την ΕΕ/τον ΕΟΧ. Η ελάχιστη επένδυση είναι 1€.

Οι διαδικτυακοί επενδυτές που έχουν επιβεβαιώσει το προφίλ τους υποβάλλοντας την ταυτότητα και στοιχεία για το ατομικό ιστορικό τους, έχουν χρηματικό όριο 15.000€. Οι επενδυτές που έχουν περάσει την επιπρόσθετη διαδικασία ταυτοποίησης μέσω συνομιλίας πρόσωπο με πρόσωπο με εκπρόσωπο του Quanloop, μπορούν να επενδύσουν χωρίς περιορισμούς.

Τελευταία ενημέρωση: 10/01/2020

Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Κάποια από τα κείμενα σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται αποκλειστικά για διαφημιστικούς σκοπούς. Τίποτα από όσα δημοσιεύει το Quanloop δεν αποτελεί επενδυτική σύσταση, ούτε θα πρέπει να βασιστείτε σε δεδομένα ή περιεχόμενο που δημοσιεύονται από το Quanloop για επενδυτικές δραστηριότητες. Το Quanloop συνιστά ανεπιφύλακτα να πραγματοποιήσετε τη δική σας ανεξάρτητη έρευνα ή/και να απευθυνθείτε σε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία επενδύσεων πριν λάβετε οποιαδήποτε οικονομική απόφαση.