ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.279.549 €
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 5.262.367 €
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.569.567 €
ΜΕΣΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 13,9% ανά έτος

Ποιο είναι το επιχειρηματικό μοντέλο του Quanloop;

Εφαρμόζουμε ένα μοναδικό επιχειρηματικό μοντέλο σύμφωνα με το οποίο αντλούμε χρήματα για 24 ώρες μόνο και κατακερματίζουμε το απαιτούμενο κεφάλαιο σε χιλιάδες μικρές πιστωτικές συμβάσεις, αξίας 1€ η καθεμιά.

Κάθε μέρα οι συνεργάτες μας αντλούν κεφάλαια από το Quanloop προτείνοντας πιθανά έργα (δάνεια ή άλλα περιουσιακά στοιχεία) που θα ήθελαν να χρηματοδοτήσουν. Μετά από αυστηρή διαλογή, δεχόμαστε τους υποψήφιους για χονδρική χρηματοδότηση και ετοιμαζόμαστε να συγκεντρώσουμε τα κεφάλαια των επενδυτών μας.

Τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Quanloop λειτουργούν ως ασφάλεια για τα χρήματα που δανείσατε εσείς και άλλοι επενδυτές. Με σκοπό την αποφυγή σύνθετων νομικών κατασκευών για τη διαχείριση των εξασφαλίσεων, το Quanloop προσφέρει στους επενδυτές το κεφάλαιό του ως εμπράγματη ασφάλεια. Έτσι κάθε ευρώ που επενδύετε καλύπτεται από ένα βαρύ χαρτοφυλάκιο που βρίσκεται υπό τη διαχείρισή μας.

Με απλά λόγια, δανειζόμαστε 1€ από σας, το συνδυάζουμε με χρήματα άλλων επενδυτών και το δανείζουμε στον πελάτη μας. Την επόμενη μέρα, παίρνουμε 1€ από τους άλλους επενδυτές και αναχρηματοδοτούμε το δικό σας.

Κάθε φορά που δανειζόμαστε χρήματα για τη χρηματοδότηση ενός έργου, προσθέτουμε ένα τεχνικό απόθεμα δικών μας χρημάτων. Αυτό προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ρευστότητας ώστε να είστε σε θέση να αποχωρήσετε την επόμενη μέρα. Παρόλο που θεωρητικά είναι αδύνατο, σε περίπτωση που δεν διαθέτουμε ρευστά κεφάλαια για να αναχρηματοδοτήσουμε το ευρώ σας, κερδίζετε ένα πρόσθετο 2% έναντι της παραμονής σας για περισσότερο χρόνο.

Το Quanloop είναι μια εξαιρετική εναλλακτική σε σχέση με την κατάθεση σε έναν λογαριασμό τράπεζας-κουμπαρά, καθώς έχει τη δυνατότητα να αποφέρει πάνω από 15% ετήσιο κέρδος στα χρήματά σας.

Τελευταία ενημέρωση: 20/12/2019

Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Κάποια από τα κείμενα σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται αποκλειστικά για διαφημιστικούς σκοπούς. Τίποτα από όσα δημοσιεύει το Quanloop δεν αποτελεί επενδυτική σύσταση, ούτε θα πρέπει να βασιστείτε σε δεδομένα ή περιεχόμενο που δημοσιεύονται από το Quanloop για επενδυτικές δραστηριότητες. Το Quanloop συνιστά ανεπιφύλακτα να πραγματοποιήσετε τη δική σας ανεξάρτητη έρευνα ή/και να απευθυνθείτε σε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία επενδύσεων πριν λάβετε οποιαδήποτε οικονομική απόφαση.