Είναι το Quanloop μια ακόμη πλατφόρμα p2p;

Παρότι το Quanloop είναι πρωταρχικά για ιδιώτες και μικρούς εταιρικούς επενδυτές κι όχι για επαγγελματίες, σίγουρα δεν είμαστε «απλώς μια ακόμη πλατφόρμα p2p». Αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε είναι ότι το Quanloop αποτελεί το ίδιο την πηγή της πίστωσης. Ενώ δανειζόμαστε χρήματα, εγγυόμαστε μια καλή απόδοση στους επενδυτές μας.

Οι επενδυτές δανείζουν μόνο στο Quanloop και ποτέ στους συνεργάτες του ή στους τελικούς καταναλωτές. Ένα κεφάλαιο δανείου είναι πάντα ίσο με 1€ και η διάρκεια του δανεισμού είναι πάντα 24 ώρες. Οι επενδυτές μπορούν να έχουν περισσότερες από μία βραχυπρόθεσμες δανειακές συμβάσεις ανάλογα με τον επενδυτικό προϋπολογισμό τους. Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής, καλύπτουμε τα χρήματα των επενδυτών από δικούς μας πόρους και χωρίς να τους αφήνουμε να συναλλάσσονται απευθείας με τους τελικούς καταναλωτές.

Τελευταία ενημέρωση: 21/01/2020